Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 เมษายน 2556 โครตหน้าเลือด!! AIS เสนอเก็บค่าเลขหมายวันละ1บาท(หากไม่ใช้เกิน30วัน)//อนุชี้คิดเกินต้นทุน15เท่าค่ายอื่น1เดือน2บาทเอง


ประเด็นหลัก


ด้าน นายศิริศักดิ์ ศุภมน ตรี คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ว่า ขณะนี้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ  AIS ได้มีหนังสือมายังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ขอความเห็นชอบในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพรีเพด โดยจะเก็บค่าบริหารจัด การเลขหมายในระบบ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีการใช้บริการใดๆ ที่ต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ติดต่อกัน ส่วนกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือในระบบ บริษัทฯ จะเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายในอัตราวันละ 1 บาท จนกว่าจะมีการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกบริการจัดเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายเมื่อไม่มีจำนวนเงินเหลืออยู่ และหลังจากนั้น จะนำเลขหมายดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บเพื่อเตรียมการจัดจำหน่ายใหม่ต่อไป

"คณะอนุกรรมการฯ มีความ เห็นตรงกันว่า ข้อเสนอดังกล่าวของ เอไอเอส อาจเข้าข่ายการค้า กำไรเกินควร และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเลขหมายให้กับ กสทช. เพียง 2 บาทต่อเดือนเท่า นั้น" นายศิริศักดิ์ กล่าว.


ดังนั้น หากเอไอเอสคิดค่าธรรมเนียมอัตราดังกล่าว ก็เท่ากับเอไอเอสคิดต้นทุนเกินจริง 15 เท่า

“ค่ายอื่น 1 เดือน 2 บาท อีกค่ายเก็บ 1 เดือน 3 บาท แสดงว่าต้นทุนจริงต่ำกว่านั้น ถ้าดูราคาตลาดก็รู้ว่า บริษัทอื่นให้บริการไม่เกิน 3 บาทต่อเดือน แต่เอไอเอสคิดค่าบริการเท่ากับ 30 บาท สูงกว่าบริษัทอื่นถึง 10 เท่า เก็บสูงกว่าต้นทุนจริงมากขนาดนี้ เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นการค้ากำไรเกินควร" นายศิริศักดิ์ กล่าว

ด้านนายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท เอไอเอส กล่าวว่า
ข้อเสนอดังกล่าว เป็นเพียงข้อคิดเห็นที่เสนอต่อบอร์ด กทค. เท่านั้น ซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นคำสั่งที่จะต้องนำมาปฏิบัติ หรือคิดค่าเลขหมายระบบพรีเพดในอัตราที่บริษัทได้เสนอข้างต้น

“ข้อเสนอนี้จะเป็นผลหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในการประชุมของ บอร์ดกทค.ต่อไป” นายวิเชียร กล่าว

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การคิดค่าบริหารจัดการเลขหมายในระบบที่เอไอเอสขอต่อกทค. เป็นการเรียกเก็บที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และไม่เคยมีการระบุไว้ในประกาศฉบับใดๆ และการจะอนุมัติเรื่องนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 14 ภายใต้ประกาศอัตราขั้นสูงของค่าบริการพ.ศ.2549


Ms Saree said the panel understands that operators shoulder additional costs in order to maintain inactive prepaid numbers in the system.

But the rate charged on inactive numbers should be more rational, she said, not one baht a day.

Compared with the two-baht-per-month numbering fee that operators must pay to the NBTC, AIS's proposed charge is considered too high.

"The charge will be acceptable if it relates to the numbering fee," Ms Saree said.

__________________________________เคาะสูตรทีวีดิจิตอลเพิ่มช่องHDเบรกAISคิดค่ารักษาเบอร์พรีเพด มติเอกฉันท์ กสทช.ปรับสัดส่วนช่องทีวีดิจิตอล 3-7-7-7 เคาะเพดานสูงสุด 3 ช่องต่อผู้ประกอบการ 1 ราย คณะอนุกรรมการ ยัวะ หลัง AIS ร่อนหนังสือถึงบอร์ด กทค. ขอคิดค่ารักษาเบอร์ 30 บาทต่อเดือน

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท.มีมติเอกฉันท์ ปรับสัดส่วนของช่องทีวีดิจิตอล ดังนี้ ประเภทช่องมาตรฐาน หรือ  SD ช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบ ครัว ลดลงเหลือ 3 ช่องรายการ จากเดิม 5 ช่องรายการ, ส่วนช่องข่าวสารและสาระ เพิ่มเป็น 7 ช่องรายการ จากเดิม 5 ช่องรายการ และช่องรายการทั่วไป ลดลงเหลือ 7 ช่องรายการ จาก 10 ช่องรายการ ขณะที่ช่องความละเอียดคมชัดสูง หรือ  HD เพิ่มขึ้นเป็น 7 ช่องรายการ จากเดิม 4 ช่องรายการทั้งนี้ สาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากผลการทดลองทดสอบระบบทีวีดิจิตอล ของช่อง 9, ช่อง 5, ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอส และการรับฟังความคิดเห็นที่ทางคณะอนุกรรมการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ประกอบการมีความสนใจเรื่องช่อง  HD เพราะมีจุดเด่นในส่วนของคุณภาพมากกว่าช่องมาตรฐาน

พ.อ.นที กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถถือครองได้ไม่เกิน 3 ช่องรายการ โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ประ กอบการ ถือครองได้ประเภทละ 1 ช่องรายการ ส่วนประเภทช่อง ธุรกิจนั้น ห้ามผู้ประกอบการประ มูลช่องข่าวมาตรฐานร่วมกับช่องทั่วไปที่เป็น HD เนื่องจากต้องการความหลากหลายของเนื้อหา ทั้งนี้ ช่องทั่วไปเมื่อประมูลมาแล้ว สามารถมาทำข่าวได้

ส่วนราคาเริ่มต้นในการประมูลนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปราคาเริ่มต้นการประมูลได้ ราคาค่าโครงข่ายก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสัดส่วนช่องรายการใหม่ โดยแนวโน้มราคาอาจจะถูกลงใน ช่องรายการเด็ก ซึ่งคาดว่าจะมี ความชัดเจนไม่เกินเดือนเมษายน 2556 นี้ และกรอบเวลาการประ มูลก็ยังคงอยู่ที่ช่วงเวลาเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2556 นี้เช่นกัน

ด้าน นายศิริศักดิ์ ศุภมน ตรี คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ว่า ขณะนี้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ  AIS ได้มีหนังสือมายังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ขอความเห็นชอบในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพรีเพด โดยจะเก็บค่าบริหารจัด การเลขหมายในระบบ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีการใช้บริการใดๆ ที่ต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ติดต่อกัน ส่วนกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือในระบบ บริษัทฯ จะเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายในอัตราวันละ 1 บาท จนกว่าจะมีการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกบริการจัดเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายเมื่อไม่มีจำนวนเงินเหลืออยู่ และหลังจากนั้น จะนำเลขหมายดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บเพื่อเตรียมการจัดจำหน่ายใหม่ต่อไป

"คณะอนุกรรมการฯ มีความ เห็นตรงกันว่า ข้อเสนอดังกล่าวของ เอไอเอส อาจเข้าข่ายการค้า กำไรเกินควร และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเลขหมายให้กับ กสทช. เพียง 2 บาทต่อเดือนเท่า นั้น" นายศิริศักดิ์ กล่าว.

บรรยายใต้ภาพ
พ.อ.นที ศุกลรัตน์

http://www.ryt9.com/s/tpd/1607163

_______________________________________________ค้านAIS คิดค่าบริการ ‘พรีเพด’ เพิ่มเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม แถลงข่าว กรณี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ยื่นหนังสือต่อ นายเศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) กิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อเสนอเงื่อนไขประกอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้าระบบเติมเงิน (พรีเพด)นายศิริศักดิ์ ศุภมนตรี อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า เอไอเอส เสนอขอเก็บค่าบริหารจัดการ

เลขหมายในระบบ จากผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานติดต่อกัน 30 วัน โดย เอไอเอส จะเรียกเก็บค่าบริหารเลขหมายวันละ 1 บาทจนกว่าจะมีการใช้บริการ ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯได้คัดค้านเรื่องนี้

“คณะอนุกรรมการฯเห็นว่า ข้อเสนอขอของเอไอเอสที่ยื่นต่อกทค.เป็นสิ่งที่รับไม่ได้”?นายศิริศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดให้บัตรเติมเงินมีอายุวันใช้งานอย่างต่ำ 30 วันทุกมูลค่าที่เติม ดังนั้น เมื่อลูกค้ายังมีเงินค้างอยู่ในระบบก็สามารถใช้งานต่อไป ผู้ประกอบการเอกชนไม่ควรมาเก็บค่าบริหาร หรือค่ารักษาเลขหมายวันละ 1 บาท เพราะปกติผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต้องจ่ายกับ กสทช.เพียงเดือนละ 2 บาทต่อเลขหมายเท่านั้น ดังนั้น หากเอไอเอสคิดค่าธรรมเนียมอัตราดังกล่าว ก็เท่ากับเอไอเอสคิดต้นทุนเกินจริง 15 เท่า

ด้านนายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท เอไอเอส กล่าวว่า
ข้อเสนอดังกล่าว เป็นเพียงข้อคิดเห็นที่เสนอต่อบอร์ด กทค. เท่านั้น ซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นคำสั่งที่จะต้องนำมาปฏิบัติ หรือคิดค่าเลขหมายระบบพรีเพดในอัตราที่บริษัทได้เสนอข้างต้น

“ข้อเสนอนี้จะเป็นผลหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในการประชุมของ บอร์ดกทค.ต่อไป” นายวิเชียร กล่าว

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การคิดค่าบริหารจัดการเลขหมายในระบบที่เอไอเอสขอต่อกทค. เป็นการเรียกเก็บที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และไม่เคยมีการระบุไว้ในประกาศฉบับใดๆ และการจะอนุมัติเรื่องนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 14 ภายใต้ประกาศอัตราขั้นสูงของค่าบริการพ.ศ.2549


แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1607261

________________________________________อนุฯคุ้มครองผู้บริโภค ขวาง'เอไอเอส' เรียกเก็บค่ารักษาเลขหมายวันละบาท

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม จวก เอไอเอส เอาเปรียบผู้ใช้พรีเพด หลังขอให้กำหนดเวลาได้ 30 วัน เดินหน้าขอ กทค.เก็บค่ารักษาเลขหมาย 30 บาทต่อเดือนหากไม่ใช้บริการ เตรียมยกเคสตัวอย่างเข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคตาม...

นายศิริศักดิ์ ศุภมนตรี อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมวานนี้ (11 มี.ค.) ขณะนี้ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้มีหนังสือมายังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (พรีเพด) โดยบริษัทฯ จะเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายในระบบ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีการใช้บริการใดๆ ที่ต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ติดต่อกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือในระบบ บริษัทฯ จะเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายในอัตราวันละ 1 บาท จนกว่าจะมีการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกบริการจัดเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายเมื่อไม่มีจำนวนเงินเหลืออยู่ และหลังจากนั้นบริษัทฯ จะนำเลขหมายนั้นมาเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บเพื่อเตรียมการจัดจำหน่ายต่อไป

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมมีความเห็นร่วมกันว่า ข้อเสนอดังกล่าวของบริษัท เอไอเอส อาจเข้าข่ายการค้ากำไรเกินควร และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเลขหมายให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพียง 2 บาทต่อเดือน อีกทั้งจากราคาตลาดโดยเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอีก 2 ราย คือ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค คิดค่าบริการโดยให้ซื้อวันได้ราคา 2 บาทต่อ 30 วัน ขณะที่ ทรูมูฟ จำกัด คิดค่าบริการโดยให้ซื้อวันได้ราคา 3 บาทต่อ 30 วัน รวมถึงในการใช้บริการโทรคมนาคมโดยปกตินั้น ย่อมมีทั้งบริการที่ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการและไม่เสียค่าบริการ ควบคู่กันไป เช่น การโทรออก-รับสาย การส่ง-รับ เอสเอ็มเอส แม้การใช้บริการที่ผู้บริโภคมิได้จ่ายเงินให้บริษัท เช่น การรับสายโทรเข้า บริษัทฯ ก็ยังได้ประโยชน์ คือ ได้รับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจากบริษัทผู้ให้บริการที่โทรเข้ามา ดังนั้น หากผู้บริโภคยังมีการใช้งาน แม้เป็นบริการที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ บริษัทฯ ก็ไม่ควรที่จะคิดค่าบริหารจัดการเลขหมาย

“ค่ายอื่น 1 เดือน 2 บาท อีกค่ายเก็บ 1 เดือน 3 บาท แสดงว่าต้นทุนจริงต่ำกว่านั้น ถ้าดูราคาตลาดก็รู้ว่า บริษัทอื่นให้บริการไม่เกิน 3 บาทต่อเดือน แต่เอไอเอสคิดค่าบริการเท่ากับ 30 บาท สูงกว่าบริษัทอื่นถึง 10 เท่า เก็บสูงกว่าต้นทุนจริงมากขนาดนี้ เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค เป็นการค้ากำไรเกินควร" นายศิริศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา บริษัทเพิ่งเสนอให้กำหนดระยะเวลาการใช้บริการพรีเพดไปแล้ว จากที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลากลายเป็นเติมเงินเท่าไหร่ก็ใช้ได้ 30 วัน ผ่านมาไม่ถึง 2 เดือน ก็มาเสนอจะเรียกเก็บค่ารักษาเลขหมายเพิ่มเติมอีก และการจะอนุมัติเรื่องนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 14 ของประกาศอัตราขั้นสูงของค่าบริการ พ.ศ.2549 ดังนั้นคณะอนุกรรมการเชื่อว่า กทค.คงไม่เห็นชอบในข้อเสนอนี้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคจำนวนมาก

นายศิริศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อจัดทำ (ร่าง) การกระทำซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่ และเห็นว่าข้อเสนอของเอไอเอสเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะเร่งจัดทำ (ร่าง) ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมต่อไป

http://www.thairath.co.th/content/tech/331918


_______________________________________จวกเอไอเอสเก็บค่ารักษาเลขหมายวันละบาท


อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม จวก“เอไอเอส” เอาเปรียบผู้ใช้บริการพรีเพด หลังยื่นขอเก็บค่าบริการวันละบาทหากไม่มีการใช้งาน แพงกว่าดีแทคและทรูกว่า 10 เท่า
       วันนี้ (12มี.ค.) รศ.ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเมื่อวานนี้ (11 มี.ค.) ว่า  ขณะนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส ได้มีหนังสือมายังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพรีเพด (ระบบเติมเงิน) โดยบริษัทฯจะเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายในระบบ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีการใช้บริการใดๆ ที่ต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ติดต่อกัน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือในระบบ บริษัทฯ จะเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายในอัตราวันละ 1 บาท จนกว่าจะมีการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกบริการจัดเก็บค่าบริหารจัดการเลขหมายเมื่อไม่มีจำนวนเงินเหลืออยู่และหลังจากนั้นบริษัทฯจะนำเลขหมายนั้นมาเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บเพื่อเตรียมการจัดจำหน่ายต่อไป

         รศ.ศิริศักดิ์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมมีความเห็นร่วมกันว่า ขอเสนอดังกล่าวของ เอไอเอส อาจเข้าข่ายการค้ากำไรเกินควร และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  เพราะปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเลขหมายให้กับ กสทช. เพียง 2 บาทต่อเดือน อีกทั้งจากราคาตลาดโดยเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอีก 2 ราย คือ บริษัท โทเทิ่ลแอดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คิดค่าบริการโดยให้ซื้อวันได้ราคา 2 บาทต่อ 30 วัน  ขณะที่ ทรูมูฟ จำกัด คิดค่าบริการโดยให้ซื้อวันได้ราคา 3บาทต่อ 30 วัน   รวมถึงในการใช้บริการโทรคมนาคมโดยปกตินั้น ย่อมมีทั้งบริการที่ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการและไม่เสียค่าบริการควบคู่กันไป เช่น การโทรออก-รับสาย การส่ง-รับ ข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) แม้การใช้บริการที่ผู้บริโภคมิได้จ่ายเงินให้บริษัท เช่น การรับสายโทรเข้า บริษัทฯ ก็ยังได้ประโยชน์ คือ ได้รับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจากบริษัทผู้ให้บริการที่โทรเข้ามา ดังนั้น หากผู้บริโภคยังมีการใช้งาน แม้เป็นบริการที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ บริษัทฯ ก็ไม่ควรที่จะคิดค่าบริหารจัดการเลขหมาย

        “ค่ายอื่น 1 เดือน 2  บาท อีกค่ายเก็บ 1 เดือน 3 บาท แสดงว่าต้นทุนจริงต่ำกว่านั้น   ถ้าดูราคาตลาดก็รู้ว่า บริษัทอื่นให้บริการไม่เกิน 3 บาทต่อเดือน แต่เอไอเอสคิดค่าบริการเท่ากับ 30 บาท สูงกว่าบริษัทอื่นถึง 10 เท่า เก็บสูงกว่าต้นทุนจริงมากขนาดนี้ เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค  เป็นการค้ากำไรเกินควร  เมื่อต้นเดือน ม.ค. บริษัทเพิ่งเสนอให้มีการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการพรีเพดไปแล้ว จากที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลากลายเป็นเติมเงินเท่าไหร่ก็ใช้ได้ 30 วัน ผ่านมาไม่ถึง   2 เดือน ก็มาเสนอจะเรียกเก็บค่ารักษาเลขหมายเพิ่มเติมอีก  และการจะอนุมัติเรื่องนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 14 ของประกาศอัตราขั้นสูงของค่าบริการ พ.ศ. 2549  ดังนั้นคณะอนุกรรมการเชื่อว่า กทค.คงไม่เห็นชอบในข้อเสนอนี้      เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคจำนวนมาก  “ รศ.ศิริศักดิ์ กล่าว

         รศ.ศิริศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อจัดทำ (ร่าง) การกระทำซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่ และเห็นว่า ขอเสนอของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะเร่งจัดทำ(ร่าง) ดังกล่าวเสนอต่อ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมภายในเร็วๆนี้

http://www.dailynews.co.th/technology/190115


_____________________________________________


Consumer panel blasts AIS plan

A consumer watchdog is urging the telecom regulator to reject mobile giant Advanced Info Service's plan to impose new conditions on prepaid users.


Saree: New condition exploits consumers

The country's largest mobile operator told the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) that it needs to charge one baht per day for prepaid users whose accounts are inactive for more than a month.

AIS said the extra charge will cease when customers resume service again.

Saree Ong-somwang, chairman of the NBTC's consumer protection panel, said AIS's proposal could breach Article 31 of the 2010 Frequency Allocation Act, which bars operators from exploiting consumers.

AIS on Feb 21 sent a letter to the NBTC's telecom committee submitting the proposal.

The NBTC set Jan 18 this year as a deadline for mobile operators to strictly comply with three rules: properly register prepaid SIM cards, scrap expiry dates on prepaid mobile credit and cap the domestic calling rate at 99 satang per minute.

Ms Saree said the panel understands that operators shoulder additional costs in order to maintain inactive prepaid numbers in the system.

But the rate charged on inactive numbers should be more rational, she said, not one baht a day.

Compared with the two-baht-per-month numbering fee that operators must pay to the NBTC, AIS's proposed charge is considered too high.

"The charge will be acceptable if it relates to the numbering fee," Ms Saree said.

She said DTAC and True Move have introduced promotional packages allowing customers to extend the expiry of calling credit by paying two or three baht a month.

She said AIS could still earn revenue from inactive users in the form of interconnection charges from other mobile networks.

AIS chief executive Wichian Mektrakarn said the plan was a proposal and the regulator will decide.

He said operators have additional costs in maintaining mobile numbers in the system. For instance, the home location registration fee costs an average of 50 baht per number.

Ms Saree said the consumer protection panel will propose a draft next month to define measures and actions to benefit consumers.

The draft will be approved by the telecom committee before going to the public consultation forum, then to the NBTC board for endorsement.

Ms Saree said some marketing tactics by operators harm consumers, such as free SIM cards that are not truly free.


http://www.bangkokpost.com/business/telecom/339974/consumer-panel-blasts-ais-plan
ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.