Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มีนาคม 2556 กสทช.เตรียมทำการบ้านกับผู้ได้คลื่น2.1 3ราย) ราคาต้องต่ำกว่า90สต.เน็ตต้องลงลง15%


ประเด็นหลัก


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ยังไม่มีมติให้เปิดเผยตัวเลขที่จะใช้เป็นตัวกำหนดในการปรับลดอัตราค่าบริการ 3 จี ลงอีก 15% ที่ผู้ประกอบการจะใช้กับการให้บริการโครงข่าย 3จี ใน 4 กลุ่มให้บริการ ได้แก่ บริการวอยซ์ เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส และอินเทอร์เน็ต แต่ที่ประชุมมีมติรับรองแนวทางการคำนวณตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ ซึ่งค่าบริการทางเสียง จะอยู่ที่ประมาณ 90 กว่าสตางค์ต่อนาที ซึ่งการเปิดให้บริการของโอเปอเรเตอร์ในเดือน เม.ย.นี้ กสทช.จะดูพฤติกรรมของผู้ให้บริการว่าจะทำโปรโมชั่นต่างๆ ออกมาว่า จะปรับลดตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่มตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะปรับลดไม่เท่ากัน


ทั้งนี้อัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าวแบ่งเป็น อัตราค่าบริการประเภทเสียง  Voice คิดเฉลี่ยเป็นนาที อัตราค่าบริการประเภทข้อมูล SMS MMS คิดเฉลี่ยเป็นข้อความ และ Internet คิดเฉลี่ยเป็นเมกกะไบต์

______________________________________คาดอัตราค่าบริการ 3 จี 90 สต.-กสทช.จี้เอกชนส่งการบ้าน มี.ค.

มติ บอร์ด กทค. อุบอัตราค่าบริการ 3จี ลง 15% คาดอยู่ที่นาทีละ 90 กว่า สต.จี้ เอกชนส่งมอบสัญญาการให้บริการ กทค. ภายในปลายเดือน มี.ค.นี้ ก่อนเปิดให้บริการ เม.ย.ไม่งั้นผิดกฎหมาย ซีทีเอช ยังไม่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ยังไม่มีมติให้เปิดเผยตัวเลขที่จะใช้เป็นตัวกำหนดในการปรับลดอัตราค่าบริการ 3 จี ลงอีก 15% ที่ผู้ประกอบการจะใช้กับการให้บริการโครงข่าย 3จี ใน 4 กลุ่มให้บริการ ได้แก่ บริการวอยซ์ เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส และอินเทอร์เน็ต แต่ที่ประชุมมีมติรับรองแนวทางการคำนวณตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ ซึ่งค่าบริการทางเสียง จะอยู่ที่ประมาณ 90 กว่าสตางค์ต่อนาที ซึ่งการเปิดให้บริการของโอเปอเรเตอร์ในเดือน เม.ย.นี้ กสทช.จะดูพฤติกรรมของผู้ให้บริการว่าจะทำโปรโมชั่นต่างๆ ออกมาว่า จะปรับลดตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่มตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะปรับลดไม่เท่ากัน

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า การเปิดให้บริการ 3จี ของเอกชน เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช.ยังไม่ได้รับหนังสือสัญญาการให้บริการโครงข่าย 3จี ทั้งที่ตามกฎหมายแล้วจะต้องส่งมอบให้สำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) อนุมัติก่อนเปิดให้บริการอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งหากเอกชนเปิดให้บริการในเดือน เม.ย.นี้ ต้องส่งสัญญาณให้ภายใน มี.ค.นี้ และคาดว่าคณะกรรมการ กทค.แต่ละคนจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หากเอกชนทั้ง 3 ราย ไม่ได้ส่งมอบสัญญาการให้บริการ ก็จะมีความผิดในการประกอบกิจการตามกฎหมาย โดยมีโทษตั้งแต่ตักเตือน ปรับทางปกครอง พักใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต

นายประวิทย์ กล่าวอีกว่า เรื่องสัญญาการให้บริการ 3จี จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ 3จี สิทธิผู้บริโภค และการให้บริการของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งอาจจะยังไม่ต้องระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรโมชั่นที่แต่ละโอเปอเรเตอร์จะทำร่วมไปด้วย

ขณะที่ เรื่องบริษัท เคเบิล ไทยโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือซีทีเอช ขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น บอร์ด กทค. ยังไม่สามารถอนุมัติได้ เนื่องจากใบอนุญาตที่ขอมานั้น เป็นคนละประเภทกับที่จะดำเนินกิจการต่อจากนี้ ดังนั้น จึงแนะนำให้มาขอใบอนุญาตประเภทที่ 3 ก่อนการเปิดให้บริการโครงข่ายฯ


http://www.thairath.co.th/content/tech/332210

______________________________________
กสทช.สรุปสูตรคำนวณค่าบริการโทร3จี


กสทช. ได้ข้อสรุปวิธีคำนวณอัตราค่าบริการรองรับตรวจสอบการลดค่าบริการ 3G ใหม่ ลง 15 % แล้ว

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.)  กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ( กทค.)  ได้เห็นชอบวิธีคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีมติออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความพี่ IMT ย่าน 2 .1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่3

ทั้งนี้อัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าวแบ่งเป็น อัตราค่าบริการประเภทเสียง  Voice คิดเฉลี่ยเป็นนาที อัตราค่าบริการประเภทข้อมูล SMS MMS คิดเฉลี่ยเป็นข้อความ และ Internet คิดเฉลี่ยเป็นเมกกะไบต์

อัตราค่าบริการเฉลี่ยที่กำหนดขึ้นนี้จะใช้ในการตรวจสอบค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ใหม่ (3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz) ว่าลดลง 15 % หรือไม่   เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยทุกสิ้นเดือนผู้ให้บริการต้องส่งแพคเกจที่เปิดให้บริการในเดือนนั้นมาให้ กสทช. พิจารณา ก็จะใช้ในการคำนวณ ว่าค่าบริการดังกล่าวลดลง 15 เปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่   ถ้าไม่มาตรการบังคับก็จะเริ่มตั้งแต่การมีหนังสือเตือนไปยังบริษัทเพื่อให้ปรับลดราคาลงตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 ได้กำหนดเงื่อนไขข้อ 16 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 และผู้บริโภค    โดย กทค. ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งสอดคล้องกับแถลงการณ์เจตนารมณ์ต่อสาธารณชนในการคุ้มครองผู้ใช้บริการของทั้ง 3 บริษัทว่า   ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น  การกำหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยนี้จะเป็นพื้นฐานรองรับให้มาตรการดังกล่าวให้เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8
%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/210120/%E0%B8%81%E0%B
8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%
A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%
B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8
%97%E0%B8%A33%E0%B8%88%E0%B8%B5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.