Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 มีนาคม 2556 กสทช. ให้ความรู้ชายแดนหนองคาย-ลาว (หลัง ค่าโรมมิ่งในราคาสูงถึงนาทีละ 30 บาท ทั้งที่อยู่ในไทย)


ประเด็นหลัก


นายพิทยาพล กล่าวว่า กสทช. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณชายแดนถูกเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ข้ามประเทศ หรือโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่าค่าโรมมิ่งในราคาสูงถึงนาทีละ 30 บาท ทั้งที่ใช้บริการอยู่ในประเทศไทย โดยพบปัญหามากที่สุดในจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศลาว เนื่องจากบริเวณชายแดนดังกล่าวสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม 900 ของผู้ให้บริการของลาวได้ กสทช. จึงได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เดินทางไปยัง จ.หนองคาย บึงกาฬ แลเชียงราย เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
     
       “ทั้งนี้ ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สาเหตุหนึ่งพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงวิธีการป้องกัน จึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง”______________________________________กสทช.ให้ความรู้ผู้ใช้มือถือหนองคาย ป้องกันปัญหาถูกเก็บค่าโรมมิ่ง


นายพิทยาพล จันทนะสาโร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดน

หนองคาย - กสทช.จัดอบรมใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดน ป้องกันปัญหาถูกคิดค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ หลังได้รับร้องเรียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ชายแดนถูกเก็บค่าโทรศัพท์ข้ามประเทศ หรือโรมมิ่งสูงถึงนาทีละ 30 บาท ทั้งที่อยู่ในเมืองไทย
     
       วันนี้ (14 มี.ค.) นายพิทยาพล จันทนะสาโร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดน เพื่อป้องกันปัญหาการถูกคิดค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ และสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน
     
       การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณชายแดนได้อย่างเท่าทัน และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
     
       นายพิทยาพล กล่าวว่า กสทช. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณชายแดนถูกเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ข้ามประเทศ หรือโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่าค่าโรมมิ่งในราคาสูงถึงนาทีละ 30 บาท ทั้งที่ใช้บริการอยู่ในประเทศไทย โดยพบปัญหามากที่สุดในจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศลาว เนื่องจากบริเวณชายแดนดังกล่าวสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม 900 ของผู้ให้บริการของลาวได้ กสทช. จึงได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เดินทางไปยัง จ.หนองคาย บึงกาฬ แลเชียงราย เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
     
       “ทั้งนี้ ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สาเหตุหนึ่งพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงวิธีการป้องกัน จึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง”

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000031684&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.