Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มีนาคม 2556 ICT เตรียมของบ40,000ลบ. ดันเมกะโปรเจกท์ โครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ


ประเด็นหลักน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าว่า ภายในเดือนมีนาคมนี้ ไอซีทีจะนำวาระการขออนุมัติงบประมาณสำหรับการพัฒนา หรืออัพเกรดโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ ให้เป็นโครงข่ายหลัก (คอร์ เน็ตเวิร์ค) และโครงข่ายแบ็คโบน ของประเทศสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในเบื้องต้นจะขออนุมัติงบประมาณที่ 40,000 ล้านบาทโดยที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานให้กำกับดูแลของไอซีที ได้เสนอแผนงานการบริหารตามโครงการ “สมาร์ทไทยแลนด์” ตามนโยบายของรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

_____________________________________


ไอซีทีดันเมกะโปรเจกท์ เข้าครม.ไม่เกินเดือนนี้ 4หมื่นล้านบ.


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าว่า ภายในเดือนมีนาคมนี้ ไอซีทีจะนำวาระการขออนุมัติงบประมาณสำหรับการพัฒนา หรืออัพเกรดโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ ให้เป็นโครงข่ายหลัก (คอร์ เน็ตเวิร์ค) และโครงข่ายแบ็คโบน ของประเทศสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในเบื้องต้นจะขออนุมัติงบประมาณที่ 40,000 ล้านบาทโดยที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานให้กำกับดูแลของไอซีที ได้เสนอแผนงานการบริหารตามโครงการ “สมาร์ทไทยแลนด์” ตามนโยบายของรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สมาร์ทไทยแลนด์ จะมีการสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี แบ่งเป็น สมาร์ท เน็ตเวิร์ค และสมาร์ท กอฟเวิร์นเมนท์ โดย สมาร์ท เน็ตเวิร์ค จะเป็นการจัดหาอินเตอร์เนตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้ประชาชนใช้งานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างน้อย
ระดับตำบลต้องเข้าถึงได้ และสนับสนุนการลงทุนโครงข่ายส่วนโครงข่ายหลัก (แบ็คโบน) และโครงข่ายสำรองสำหรับเชื่อมต่อ (แบ็คฮอล์) เพื่อขยายโครงข่ายบรอดแบนด์

ส่วนของสมาร์ทกอฟเวิร์นเมนท์ สนับสนุนการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว เข้าถึงบริการหลักของหน่วยงานภาครัฐ คือ โดยตั้งเป้าว่า การให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) จะครอบคลุมประชากร 80% ในปี 2558และ 95% ปี 2563

น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า กระทรวงตั้งเป้าหมายว่า หากปี 2558บรรลุวัตถุประสงค์โครงการสมาร์ทไทยแลนด์ การเข้าถึงอินเตอร์เนตผ่านไฟเบอร์ออปติก จะเพิ่มขึ้น 55% การเข้าถึงอินเตอร์เนตด้วยระบบดาวเทียมเพิ่มเป็น 13% ส่วนปี 2563 การเข้าถึงไฟเบอร์ออปติก จะเพิ่มเป็น 96% โดยการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานรายการข้อมูลกลางร่วมที่เป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเมื่อข้อมูลของหน่วยงานสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันได้ ก็จะทำให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยประชาชนจะได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

http://www.naewna.com/business/45307

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.