Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มีนาคม 2556 รู้ผลอย่างช้า iPhone 5 ระเบิด++ พฤหัสนี้!! ส่งตรวจLABสหรัฐหาเหตุบึ้ม


ประเด็นหลัก

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีไอโฟน 5 ระเบิดหลังจากที่เจ้าของเครื่องกำลังโทรออกไม่ถึง 30 วินาทีว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือไปถึงบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทนำเข้า) ให้ส่งโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดมาให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ส่งเครื่องมา แต่เมื่อสำนักงาน กสทช. นำเครื่องมาตรวจสอบพบว่า เครื่องต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเปิดเครื่อง ประกอบกับทางบริษัท แอปเปิ้ลฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 มี.ค.2556 เรื่อง ขอให้ส่งเครื่องโทรคมนาคมตรวจสอบ มาถึงสำนักงานฯ เพื่อขอนำไอโฟน 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัท เพื่อทางบริษัทจะได้ส่งเครื่องไปตรวจสอบที่บริษัท Exponent ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และเมื่อบริษัทที่ปรึกษาอิสระดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช. โดยคาดว่าน่าใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เมื่อบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) ส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา พร้อมผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent มายังสำนักงาน กสทช. ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ซึ่งผลการตรวจสอบของสำนักงานฯ จะสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent หรือไม่นั้นทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง_________________________________________

กสทช.เล็งส่งไอโฟน 5 บึ้มให้แล็บสหรัฐฯ ตรวจสอบ


       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2556 บริษัทไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย บริษัทผู้นำเข้าเครื่องไอโฟน 5 มาจำหน่ายในประเทศไทย ได้เข้าพบ เพื่อหารือถึงกรณีเครื่องไอโฟน 5 ระเบิด โดยมีข้อสรุปว่า จะนำเครื่องที่ระเบิดส่งไปตรวจสอบที่ห้องทดลอง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทกลาง เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
        นอกจากนี้ หากบริษัทฯ จะนำเครื่องใหม่ส่งมอบให้กับผู้เสียหาย แล้วผู้เสียหายสงสัยจะเชิญมาหารือร่วมกันบริษัทผู้ผลิต เพื่อพิจารณาค่าชดเชยเยียวยาร่วมกัน และในอนาคตหากเกิดกรณีคล้ายๆ กันอีก กสทช.จะพิจารณามาตรการที่จะใช้เยียวยากับผู้บริโภครายอื่น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของ กสทช.

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000036084&Keyword=%a1%ca%b7

____________________________________


ไอโฟน5ระเบิดยังไม่ได้ข้อสรุป ส่งตรวจLABสหรัฐหาเหตุบึ้ม


วันนี้ 25 มี.ค.56 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ไอโฟน 5 ระเบิดหลังจากที่เจ้าของเครื่องกำลังโทรออกไม่ถึง 30 วินาที นั้น

นายฐากร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือไปถึงบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทนำเข้า) ให้ส่งโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดมาให้สำนักงานฯ ตรวจสอบซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ส่งเครื่องมา แต่เมื่อสำนักงาน กสทช. นำเครื่องมาตรวจสอบพบว่า เครื่องต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเปิดเครื่อง ประกอบกับทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอให้ส่งเครื่องโทรคมนาคมตรวจสอบ มาถึงสำนักงานฯ เพื่อขอนำโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัทเพื่อทางบริษัทจะได้ส่งเครื่องไปตรวจสอบที่บริษัท Exponentประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัท Exponent ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และเมื่อบริษัทที่ปรึกษาอิสระดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช. โดยเร็ว


นายฐากร ให้รายละเอียดว่า กรณีนี้ บริษัท บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด หรือ WDSซึ่งเป็นผู้สั่งโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทผู้นำเข้า) มาจำหน่าย นั้นมีสัญญาตกลงว่ากรณีที่เครื่องโทรศัพท์มีปัญหาทาง WDSจะต้องส่งเครื่องให้ทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจะส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาไปตรวจสอบ ณ แล็ปกลางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน โดยการที่ส่งไปตรวจสอบยัง? แล็ปกลางก็เพื่อไม่ให้เกิดอคติ (Bias) ในการตรวจสอบ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เมื่อบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) ส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา พร้อมผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent มายังสำนักงาน กสทช.? ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ซึ่งผลการตรวจสอบของสำนักงานฯ จะสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent หรือไม่นั้นทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องนี้ทางสำนักงาน ฯ พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของการระเบิด และทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการเยียวยาผู้บริโภคที่ประสบเหตุโดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นคนกลางในการเจรจากับ WDS และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้บริโภคเจ้าของโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา ซึ่งหากตกลงกันได้ขั้นตอนต่างๆ ก็จะยุติ หากตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป สำนักงาน กสทช. ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริโภคใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และปัญหานี้ถือเป็นเรื่องอันตรายที่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง สำนักงานฯ ขอเรียนว่า หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกขอให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาที่ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งส่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ หรือหากเจ้าของเครื่องได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบ และสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1616679

___________________________________


กรณีไอโฟน 5 ระเบิด ผู้ประกอบการทำหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. ขอส่งเครื่องไปตรวจสอบที่ห้องแล็ปในอเมริกา


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ไอโฟน 5 ระเบิดหลังจากที่เจ้าของเครื่องกำลังโทรออกไม่ถึง 30 วินาที นั้น

นายฐากร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือไปถึงบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทนำเข้า) ให้ส่งโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดมาให้สำนักงานฯ ตรวจสอบซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ส่งเครื่องมา แต่เมื่อสำนักงาน กสทช. นำเครื่องมาตรวจสอบพบว่า เครื่องต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเปิดเครื่อง ประกอบกับทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอให้ส่งเครื่องโทรคมนาคมตรวจสอบ มาถึงสำนักงานฯ เพื่อขอนำโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัทเพื่อทางบริษัทจะได้ส่งเครื่องไปตรวจสอบที่บริษัท Exponent ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัท Exponent ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และเมื่อบริษัทที่ปรึกษาอิสระดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช. โดยเร็ว


นายฐากร ให้รายละเอียดว่า กรณีนี้ บริษัท บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด หรือ WDS ซึ่งเป็นผู้สั่งโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทผู้นำเข้า) มาจำหน่าย นั้นมีสัญญาตกลงว่ากรณีที่เครื่องโทรศัพท์มีปัญหาทาง WDS จะต้องส่งเครื่องให้ทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจะส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาไปตรวจสอบ ณ แล็ปกลางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน โดยการที่ส่งไปตรวจสอบยัง แล็ปกลางก็เพื่อไม่ให้เกิดอคติ (Bias) ในการตรวจสอบ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เมื่อบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) ส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา พร้อมผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent มายังสำนักงาน กสทช. ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ซึ่งผลการตรวจสอบของสำนักงานฯ จะสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent หรือไม่นั้นทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องนี้ทางสำนักงาน ฯ พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของการระเบิด และทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการเยียวยาผู้บริโภคที่ประสบเหตุโดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นคนกลางในการเจรจากับ WDS และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้บริโภคเจ้าของโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา ซึ่งหากตกลงกันได้ขั้นตอนต่างๆ ก็จะยุติ หากตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป สำนักงาน กสทช. ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริโภคใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และปัญหานี้ถือเป็นเรื่องอันตรายที่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง สำนักงานฯ ขอเรียนว่า หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกขอให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาที่ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งส่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ หรือหากเจ้าของเครื่องได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบ และสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317 โทรสาร : 0-2290-5241

http://www.ryt9.com/s/prg/1616618

________________________________________ส่งไอโฟน5บึม ตรวจแล็บสหรัฐ 2วันรู้ผล

กสทช. ส่งเครื่องไอโฟน 5 ระเบิด ไปตรวจสอบที่ห้องแล็บกลางสหรัฐฯ วันนี้ คาด 2 วันรู้ผล ก่อนส่งกลับไทยภายใน 1 สัปดาห์ ให้ กสทช.ตรวจสอบหาสาเหตุเครื่องระเบิดอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่...

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีไอโฟน 5 ระเบิดหลังจากที่เจ้าของเครื่องกำลังโทรออกไม่ถึง 30 วินาทีว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือไปถึงบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทนำเข้า) ให้ส่งโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดมาให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ส่งเครื่องมา แต่เมื่อสำนักงาน กสทช. นำเครื่องมาตรวจสอบพบว่า เครื่องต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเปิดเครื่อง ประกอบกับทางบริษัท แอปเปิ้ลฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 มี.ค.2556 เรื่อง ขอให้ส่งเครื่องโทรคมนาคมตรวจสอบ มาถึงสำนักงานฯ เพื่อขอนำไอโฟน 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัท เพื่อทางบริษัทจะได้ส่งเครื่องไปตรวจสอบที่บริษัท Exponent ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และเมื่อบริษัทที่ปรึกษาอิสระดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช. โดยคาดว่าน่าใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

สำหรับกรณีนี้ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด หรือ WDS ซึ่งเป็นผู้สั่งโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิ้ลฯ มาจำหน่าย มีสัญญาตกลงว่ากรณีที่เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา ทาง WDS จะต้องส่งเครื่องให้ทางบริษัท แอปเปิ้ลฯ จากนั้นทางบริษัท แอปเปิ้ลฯ จะส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาไปตรวจสอบ ณ แล็บกลางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน การที่ส่งไปตรวจสอบยังแล็บกลางก็เพื่อไม่ให้เกิดอคติ (Bias) ในการตรวจสอบ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า เมื่อบริษัท แอปเปิ้ลฯ ส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา พร้อมผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent มายังสำนักงาน กสทช. ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ซึ่งผลการตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

"วันนี้สำนักงาน กสทช. จะส่งเครื่องไอโฟน 5 ไปตรวจสอบหาสาเหตุเครื่องระเบิดที่ห้องแล็บ บริษัท เอ็กโพเน็นท์ ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแล็บกลางในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานโทรศัพท์มือถือ โดยจะรู้ผลใน 2 วัน จากนั้นจึงส่งกลับมาที่ประเทศไทยภายใน 1 สัปดาห์ แล้วให้ กสทช.ตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง ส่วนจะตรงกันหรือไม่ ต้องรอผลการตรวจสอบ" นายฐากร กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกขอให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาที่ Call Center 1200 สำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งส่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ หรือหากเจ้าของเครื่องได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบ และสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ

http://www.thairath.co.th/content/tech/334707

______________________________________________


"กสทช."ประสานWDS ส่งไอโฟน5เข้าห้องแล็ปที่สิงคโปร์หาสาเหตุระเบิด


กสทช.ประสานบริษัทนำเข้า ส่ง iPhone5 เข้าแล็ปสิงคโปร์หาสาเหตุระเบิด
นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมีเครื่อง iPhone5 ระเบิด ขณะที่เจ้าของกำลังโทรออก ว่า ก่อนหน้านี้ทาง กสทช. ได้ประสานกับบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้า ให้ส่งโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดมาตรวจสอบ แต่พบว่า การตรวจสอบต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
และเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2556 ทางบริษัทฯ ได้ ขอให้ กสทช. นำส่ง iPhone 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัทเพื่อจะส่งเครื่องไปตรวจสอบที่บริษัท Exponent ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยทางบริษัทจะส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช. โดยเร็ว
นอกจากนี้ในส่วนของ บริษัท บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด หรือ WDS     ซึ่งเป็นผู้สั่งโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทผู้นำเข้า) มาจำหน่าย ก็มีสัญญาตกลงว่ากรณีที่เครื่องโทรศัพท์มีปัญหาทาง WDS จะต้องส่งเครื่องให้ทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจะส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาไปตรวจสอบ ณ แล็ปกลางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน ซึ่งในกรณีนี้คาดว่าจะเป็นห้องแล็ปที่สิงคโปร์
เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เรื่องนี้ทางสำนักงาน ฯ พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของการระเบิด และทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการเยียวยาผู้บริโภคที่ประสบเหตุโดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นคนกลางในการเจรจากับ WDS และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้บริโภคเจ้าของโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา  ซึ่งหากตกลงกันได้ขั้นตอนต่างๆ ก็จะยุติ หากตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป สำนักงาน กสทช. ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริโภคใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และปัญหานี้ถือเป็นเรื่องอันตรายที่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง สำนักงานฯ ขอเรียนว่า หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกขอให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาที่ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งส่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ หรือหากเจ้าของเครื่องได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบ และสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1364189500&grpid=03&catid=06&subcatid=0600

_______________________________________________กสทช.ให้ส่งไอโฟน 5 ระเบิดตรวจแล็บอเมริกากสทช.อนุญาต นำไอโฟน 5 ระเบิด ไปตรวจสอบห้องแล็บ สหรัฐอเมริกา ไม่มีเครื่องมือเปิดเครื่อง กำชับตรวจเสร็จแล้วต้องส่งคืนให้กสทช.ตรวจอีกครั้ง พร้อมเป็นตัวกลางเจรจาความเสียหาย
วันนี้ (25 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีไอโฟน 5 ระเบิดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 56 ที่ผ่านมาว่า ได้อนุญาตให้ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด หรือ WDS (ดับเบิ้ลยูดีเอส)  ซึ่งเป็นผู้นำเข้าโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด  ให้นำเครื่องไอโฟน 5 ที่ระเบิดส่งไปบริษัท Exponent ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบมือถือ มีห้องทดลองที่ทันสมัยและมาตรฐานยอมรับทั่วกัน  อีกทั้ังสำนักงานกสทช.ไอโฟน 5 ที่มีปัญหาต้องใช้อุปกรณ์ในการเปิดเครื่อง จึงจะสามารถตรวจสอบได้

นายฐากร กล่าวว่า  หลังจากที่นำเอาเครื่องไอโฟน5ไปตรวจสอบแล้วต้องส่งกลับมายังกสทช.เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง โดยจะดูว่ามีความสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของบริษัท  Exponent หรือไม่และจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง

สำหรับมาตรการเยียวยาเบื้องต้นบริษัท แอปเปิล ได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว หากผู้เสียหายยังติดใจ ก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ เพื่อพิจารณาค่าชดเชยร่วมกัน และหากเกิดปัญหาในกรณีดังกล่าวอีกครั้ง ทางสำนักงานกสทช.จะหามาตรการเพื่อเยียวยาผู้บริโภครายอื่นๆต่อไป


http://www.dailynews.co.th/technology/192888

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.