Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มีนาคม 2556 Super กสทช. สว. เลือกคนสุดท้าย(ด้านคุ้มครองผู้บริโภค)!! 9เมษายน


ประเด็นหลัก

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ส.ว.ได้เลือกให้นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ด้วยคะแนน 67 คะแนน อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช. ด้วยคะแนน 61 คะแนน ผ่านการคัดเลือกให้วุฒิสภาต้องลงมติเลือกให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค


สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1.กิจการด้านกิจการกระจายเสียง คือ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชียงใหม่ หรือ กรอ.เชียงใหม่

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตที่ปรึกษากรรมการบริษัทกิจการโทรทัศน์กองทัพบก

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีต ส.ว.สรรหา และนายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และนายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

____________________________________________________
ส.ว.เคาะ 5 ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.9เมษายน


 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่รัฐสภา บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา 1 วุฒิสภาดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้ ส.ว.พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ส.ว.ได้เลือกให้นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ด้วยคะแนน 67 คะแนน อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช. ด้วยคะแนน 61 คะแนน ผ่านการคัดเลือกให้วุฒิสภาต้องลงมติเลือกให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

ตามขั้นตอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา จะส่งรายชื่อทั้ง 2 คนให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญขึ้นมาตรวจสอบประวัติ จริยธรรม ที่มี ม.ร.ว..วุฒิเลิศ เทวกุล ส.ว.สรรหา เป็นประธาน กมธ.ตรวจสอบ ก่อนที่จะนัดประชุมในวันที่ 9 เมษายน เพื่อให้วุฒิสภาลงมติเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ให้ครบ 5 คนใน 5 ด้านต่อไป
           
ทั้งนี้ การจัดการเลือกตั้งซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ในด้านคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวของวุฒิสภาสืบเนื่องมาจากนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อดีตผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองกลางให้พิจารณาว่าการสรรหาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องวุฒิสภาได้ตัดสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกในรอบแรกของนายวุฒิพร ทำให้วุฒิสภาไม่สามารถลงมติพิจารณาได้จนกว่าศาลจะมีความเห็น ซึ่งปรากฏว่าต่อมาศาลปกครองได้มีคำสั่งให้นายวุฒิพรลงสมัครได้ วุฒิสภาจึงจัดการเลือกตั้งทันทีหลังจากก่อนหน้านี้ได้คัดเลือกไปแล้ว 4 ด้าน 8 คน
         
สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1.กิจการด้านกิจการกระจายเสียง คือ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชียงใหม่ หรือ กรอ.เชียงใหม่

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตที่ปรึกษากรรมการบริษัทกิจการโทรทัศน์กองทัพบก

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีต ส.ว.สรรหา และนายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และนายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364294142&grpid=03&catid=03

________________________________________________วุฒิสภาโหวต “ซูเปอร์บอร์ด กสทช.” ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนคัดเลือกทั้ง 5 ด้าน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 มีนาคม 2556 15:25 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ส.ว.เดินหน้าโหวต “ซูเปอร์บอร์ด กสทช.” ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หลังศาลปกครองเคลียร์ข้อพิพาทอดีตผู้สมัคร พบ “พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา” อดีตที่ปรึกษา กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ ได้คะแนนสูงสุด ตามมาด้วย “ประเสริฐ อภิปุญญา” รองเลขาฯ กสทช. ได้ 61 คะแนน ก่อนคัดอีกรอบรวมผู้ที่ผ่านแต่ละด้าน คาดปฏิบัติงานได้ต้นเดือน พ.ค.นี้
     
       วันนี้ (23 มี.ค.) ที่รัฐสภา สมาชิกวุฒิสภาลงมติคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 70 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในรอบแรกให้เหลือจำนวน 2 คนจากผู้ที่เสนอเข้ารับการสรรหา 14 ราย ซึ่งเป็นการคัดเลือกด้านสุดท้าย หลังศาลปกครองมีคำวินิจฉัยไม่คุ้มครองคำร้องของนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อดีตผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก โดยก่อนหน้านี้ได้คัดเลือกไปแล้ว 4 ด้าน
     
       สำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ด้านความประพฤติและจริยธรรม แต่หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันนี้เป็นผู้ที่เคยได้รับเลือกในครั้งก่อน ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนที่จะนำรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 ด้าน จำนวน 10 ราย เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อลงมติคัดเลือกให้เหลือด้านละ 1 คน และหลังจากนั้น ผู้ที่รับการคัดเลือก 5 คนสุดท้าย ก็จะต้องไปสะสางภาระหน้าที่ให้แล้วเสร็จก่อนเข้ารับตำแหน่งภายใน 15 วัน และทำการประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน ต่อจากนั้น ก็สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ในต้นเดือนพฤษภาคมนี้
     
       ต่อมามีรายงานว่า สมาชิกวุฒิสภาได้เลือกให้นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้คะแนน 67 คะแนน และนายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ซึ่งได้คะแนน 61 คะแนน ผ่านการคัดเลือกให้วุฒิสภาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามขั้นตอน นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา จะส่งรายชื่อทั้ง 2 คนให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญขึ้นมาตรวจสอบประวัติจริยธรรมที่มี ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล ส.ว.สรรหา เป็นประธาน กมธ. ตรวจสอบก่อนที่จะนัดประชุมในวันที่ 9 เม.ย.เพื่อให้วุฒิสภาลงมติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ให้ครบ 5 คนใน 5 ด้านต่อไป
     
       สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 คนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.กิจการด้านกิจการกระจายเสียง คือ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชียงใหม่ หรือ กรอ.เชียงใหม่ 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตที่ปรึกษากรรมการบริษัทกิจการโทรทัศน์กองทัพบก 3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีต ส.ว.สรรหา และนายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ 4.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และนายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000036661&Keyword=%a1%ca%b7

___________________________________________________เคาะ 5 ซุปเปอร์บอร์ดกสทช. 9 เม.ย.
26 มีนาคม 2556 เวลา 16:09 น. |เปิดอ่าน 616 | ความคิดเห็น 0

2

15

More Sharing Services
ทั้งหมด +
สว.นัดเคาะ 5 ซุปเปอร์บอร์ดกสทช. 9 เม.ย. หลังได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบ 5 ด้านการคัดเลือกผู้ชิงตำแหน่งณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค วันนี้ (26 มี.ค.) สมาชิกวุฒิสภา ได้เลือก นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 67 คะแนน  และ นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 61 คะแนน เพื่อผ่านการคัดเลือกให้วุฒิสภาลงมติเลือกให้เหลือเพียง 1 คน

ทั้งนี้ ตามขั้นตอน นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา จะส่งรายชื่อทั้ง 2 คนให้คณะกรรมาธิการ(กมธ.) สามัญ ขึ้นมาตรวจสอบประวัติจริยธรรมที่มี ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล ส.ว.สรรหา เป็นประธานกมธ.ตรวจสอบ ก่อนที่จะนัดประชุมในวันที่ 9 เม.ย. เพื่อให้วุฒิสภาลงมติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ให้ครบ 5 คนใน 5 ด้านต่อไป

การจัดการเลือกตั้งซุปเปอร์บอร์ดกสทช.ในด้านคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวของวุฒิสภา สืบเนื่องมาจากนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อดีตผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองให้พิจารณาว่าการสรรหาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากวุฒิสภาได้ตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกในรอบแรก ทำให้วุฒิสภาไม่สามารถลงมติพิจารณาได้จนกว่าศาลจะมีความเห็น ซึ่งปรากฏว่าต่อมาศาลปกครองได้มีคำสั่งให้ นายวุฒิพร ลงสมัครได้ วุฒิสภาจึงจัดการเลือกตั้งทันทีหลังจากก่อนหน้านี้ได้คัดเลือกไปแล้ว 4 ด้านจำนวน 8 คน

สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 คนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.กิจการด้านกิจการกระจายเสียง คือ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และน.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชียงใหม่ หรือ กรอ.เชียงใหม่ 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตที่ปรึกษากรรมการบริษัทกิจการโทรทัศน์กองทัพบก

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีต สว.สรรหา และนายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ4.ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และนายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0
%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9
%84%E0%B8%9B/212516/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0-5-
%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%
B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8
A-9-%E0%B9%80%E0%B8%A1-%E0%B8%A2


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.