Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 มีนาคม 2556 มั่นใจมาก+++ กสทช. ร่วมกับ สคบ. ออกตรวจ ค่าใช้บริการเฉลี่ย 99 สตางค์ ทุกบริษัทได้มีการปรับปรุงจนน่าพอใจ


ประเด็นหลัก


สำหรับผลการตรวจสอบปัญหาระบบพรีเพด จากผู้ให้บริการ 3 ราย สำหรับกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน พบว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ราย ได้แก่ บมจ.เอไอเอส, บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส แอนด์ คอมมูนิเคชั่น และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ปฏิบัติตามมติ กทค. คือเมื่อมีการเติมเงินไม่ว่ามูลค่าเท่าไรก็จะได้รับวันเพิ่ม 30 วัน และกรณีอัตราค่าใช้บริการเฉลี่ย 99 สตางค์ ทุกบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศ กสทช. เป็นผลที่น่าพอใจในการตรวจสอบ


_____________________________________


ผลการ Drive test ล่าสุด..กสทช.ตรวจสอบสัญญาณมือถือ

3GData servicevoice callกสทช.drive testการลงทะเบียนซิม และค่าบริการเฉลี่ย 99 สตางค์ดีแทคทรูมูฟทีโอทีทีโอทีสามจีปัญหาระบบพรีเพดสายหลุดโทรติดยากเรื่องวันหมดอายุเอไอเอสแคท เทเลคอม


จากการที่ครั้งล่าสุด พุธที่ 27 มีนาคม 2556..สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สคบ. ออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจสอบปัญหาระบบพรีเพด เรื่องวันหมดอายุ การลงทะเบียนซิม และอัตราค่าบริการเฉลี่ย 99 สตางค์

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทางสำนักงาน กสทช. จะได้มีการพิจารณาและดำเนินการใน 2 ส่วน ได้แก่ จะตรวจสอบว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ทาง กสทช. กำหนดไว้หรือไม่ และจะส่งผลการตรวจสอบในวันนี้ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคมที่จะได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ บมจ.เอไอเอส, บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส แอนด์ คอมมูนิเคชั่น, บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น, บมจ.ทีโอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม

ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ให้ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นผู้กำหนดว่าจะไปเส้นทางใด ซึ่งในการตรวจสอบนั้นจะเป็นการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับอัตราการโทรสำเร็จ อัตราการโทรไม่สำเร็จ อัตราสายหลุด ของการให้บริการทางเสียง และการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูล และเมื่อถึงที่หมายแล้วจะเป็นการตรวจสอบปัญหาระบบพรีเพด

ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเส้นทาง สำนักงาน กสทช. โดยใช้เส้นทางออกจากสำนักงาน กสทช. ไปทางอนุสาวรีย์ชัย ตรงไปทางถนน พญาไท เลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรีวิ่งไปตามถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้ายสู่ถนนบางนา ตราด จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่เมกาบางนา และสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา พบว่า

ผลการทดสอบ Voice Call

เอไอเอส : บมจ.เอไอเอส มีเปอร์เซ็นต์การโทรสำเร็จ 99.107 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สายหลุด ไม่มี เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ไม่สามารถโทรออกได้ 0.893

ดีแทค: บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีเปอร์เซ็นต์การโทรสำเร็จ 97.222 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สายหลุด ไม่มี เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ไม่สามารถโทรออกได้ 2.778

ทรูมูฟ : บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีเปอร์เซ็นต์การโทรสำเร็จ 97.794 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สายหลุด ไม่มี เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ไม่สามารถโทรออกได้ 2.206

ทีโอที : บมจ.ทีโอที 3G มีเปอร์เซ็นต์การโทรสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สายหลุด ไม่มี เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ไม่สามารถโทรออกได้ ไม่มี

แคท เทเลคอม : บมจ.กสท โทรคมนาคม มีเปอร์เซ็นต์การโทรสำเร็จ 94.891 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สายหลุด ไม่มี เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ไม่สามารถโทรออกได้ 5.109

ผลการทดสอบ 3G Data Service

เอไอเอส : บมจ.เอไอเอส มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สามารถใช้งาน data service เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ data service หลุดขณะใช้งาน 21.827 เปอร์เซ็นต์ที่ความเร็วการใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากับ 197 ความเร็วเฉลี่ยของ data service (kbps) เท่ากับ 554.373

ดีแทค : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สามารถใช้งาน data service เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ data service หลุดขณะใช้งาน 0.442 เปอร์เซ็นต์ที่ความเร็วการใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากับ 226 ความเร็วเฉลี่ยของ data service (kbps) เท่ากับ 1578.92

ทรูมูฟ : บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สามารถใช้งาน data service เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ data service หลุดขณะใช้งาน 0 เปอร์เซ็นต์ที่ความเร็วการใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากับ 226 ความเร็วเฉลี่ยของ data service (kbps) เท่ากับ 1147.411

ทีโอที : บมจ.ทีโอที 3G มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สามารถใช้งาน data service เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ data service หลุดขณะใช้งาน 0.897 เปอร์เซ็นต์ที่ความเร็วการใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากับ 223 ความเร็วเฉลี่ยของ data service (kbps) เท่ากับ 2878.416

แคท เทเลคอม : บมจ.กสท โทรคมนาคม มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่สามารถใช้งาน data service เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ data service หลุดขณะใช้งาน 0.881 เปอร์เซ็นต์ที่ความเร็วการใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากับ 227 ความเร็วเฉลี่ยของ data service (kbps) เท่ากับ 811.271

สำหรับผลการตรวจสอบปัญหาระบบพรีเพด จากผู้ให้บริการ 3 ราย สำหรับกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน พบว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ราย ได้แก่ บมจ.เอไอเอส, บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส แอนด์ คอมมูนิเคชั่น และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ปฏิบัติตามมติ กทค. คือเมื่อมีการเติมเงินไม่ว่ามูลค่าเท่าไรก็จะได้รับวันเพิ่ม 30 วัน และกรณีอัตราค่าใช้บริการเฉลี่ย 99 สตางค์ ทุกบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศ กสทช. เป็นผลที่น่าพอใจในการตรวจสอบ

ด้านนายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรื่องสัญญาณขาดหาย โทรแล้วสายหลุด สัญญาณอินเตอร์เน็ตบน โทรศัพท์มือถือมีปัญหาจำนวนมาก ไม่เป็นไปตามที่ได้มีการโฆษณาไว้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรเติมเงินที่มีการกำหนดวันหมดอายุ เงินไม่หมด แต่วันหมด ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ออกตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ เพื่อตรวจสอบและทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้บริโภค โดยทาง สคบ. จะรับผลการตรวจสอบของวันนี้ไปเปรียบเทียบกับที่ทางผู้ให้บริการได้มีการโฆษณาไว้ หากพบว่าการให้บริการมีการโฆษณาเกินจริง
จะได้มีการดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป โดยจะเชิญผู้ประกอบการมาหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว


http://newsite.adslthailand.com/news/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-drive-test-
%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA/

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.