Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

4 มีนาคม 2556 ( หลังจากTRUEทดลอง4G 1800ที่นครนายก++) TRUE จับมือ จ.นครนายก ดันเป็น"จังหวัดอัจฉริยะ"


ประเด็นหลัก


ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของจังหวัดนครนายก ทั้งความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ความพร้อมด้านสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร ดังนั้นจึงถือว่าจังหวัดนครนายกมีความเหมาะสมที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบ "จังหวัดอัจฉริยะ" ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มสายงานธุรกิจภาครัฐ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูได้นำความพร้อมด้านเครือข่ายการสื่อสารและประสบการณ์เรื่องการพัฒนาโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาร่วมสนับสนุนเพื่อทำให้จังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบ "จังหวัดอัจฉริยะ" ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารครอบคลุมทั่วจังหวัด ทั้งโครงข่าย 3จี พลัส ทรูมูฟ เอช ที่ปัจจุบันครอบคลุมถึง 90% ของประชากรในจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งขยายระบบโครงข่ายไฟเบอร์หลักเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก และเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านรวม 408 หมู่บ้านข่าวที่เกี่ยวข้อง


14 พฤศจิกายน 2555 TRUE โชว์ทดสอบ 4G 1800 ที่วังน้ำเขียวแล้ว // DTAC โชว์ 4G จะเปลื่ยนได้ทันทีภายใน 15 นาที

http://somagawn.blogspot.com/2012/11/14-2555-true-4g-1800-dtac-4g-15.html

23 ตุลาคม 2555 (เกาะติดประมูล3G) TRUE มั่นใจ จุดคุ้มทุน 3G 2100 ปี 2018 ( ส่วน 3G 850 ที่ร่วมกับ CAT ยังดำเนินการต่อไป )(คลื่น1800 ที่จะหมดการให้บริการพร้อมเสนอตัวทำ 4G)

http://somagawn.blogspot.com/2012/10/23-2555-3g-true-3g-2100-2018-3g-850-cat.html07 ธันวาคม 2554 ( ทดลอง 4G เป็นครั้งที่ 2 ของประเทศ ) โดย กสทช. ให้ทดลองคลื่น 2.3G โดยTOTและAIS 84สถานีต่อ90วัน

http://somagawn.blogspot.com/2012/10/07-2554-4g-2-23g-totais-8490.htmlกสทช. อนุมัติ ทดสอบ 4G DTACและTRUEMOVE แล้ว!!! ใช้เทคโนโนโลยีLTE ระยะเวลา 180 วัน 
http://somagawn.blogspot.com/2012/10/16-2555-4g-dtactruemove-lte-180_8.html


16 พฤษภาคม 2555 กสทช. อนุมัติ ทดสอบ 4G DTACและTRUEMOVE แล้ว!!! ใช้เทคโนโนโลยีLTE ระยะเวลา 180 วัน

http://somagawn.blogspot.com/2012/10/16-2555-4g-dtactruemove-lte-180.html


_______________________________________ทรูจับมือ จ.นครนายก ดันเป็น"จังหวัดอัจฉริยะ"

ทรู ร่วมกับ จ.นครนายก ดันเป็นต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะ เน้นวางระบบโครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานที่สำคัญครอบคลุม 408 หมู่บ้าน
วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ศาลาว่ากลาง จ.นครนายก กลุ่มทรู และจังหวัดนครนายกลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดต้นแบบ "จังหวัดอัจฉริยะ" หรือสมาร์ท โพรวิ้นซ์

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของจังหวัดนครนายก ทั้งความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ความพร้อมด้านสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร ดังนั้นจึงถือว่าจังหวัดนครนายกมีความเหมาะสมที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบ "จังหวัดอัจฉริยะ" ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้ร่วมกับกลุ่มทรูนำเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย และระบบเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อใช้ในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบการส่งเสริมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ไอแพด ไอโฟน และแท็บเล็ต รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มสายงานธุรกิจภาครัฐ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูได้นำความพร้อมด้านเครือข่ายการสื่อสารและประสบการณ์เรื่องการพัฒนาโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาร่วมสนับสนุนเพื่อทำให้จังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบ "จังหวัดอัจฉริยะ" ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารครอบคลุมทั่วจังหวัด ทั้งโครงข่าย 3จี พลัส ทรูมูฟ เอช ที่ปัจจุบันครอบคลุมถึง 90% ของประชากรในจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งขยายระบบโครงข่ายไฟเบอร์หลักเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก และเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านรวม 408 หมู่บ้าน

http://www.dailynews.co.th/technology/188281

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.