Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 มีนาคม 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 06/03/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 06/03/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... สุภิญญา สั่งช่อง5(ถ้าอยากให้ยกมือเป็นTVสาธาณะ)ต้องสาระ70%(ห้ามละคร)//ส่วนช่องNBTต้องมีรายการฝ่ายค้าน30-50%
2.... TRUE เดือดร้อนลูกค้าถาม+ขอร้อง กสทช.(หลังสป.ให้CATบริหารลูกค้าTRUEMOVEใช้งานไร้รอยต่อ!!อีก1ปี)ถือเป็นเรื่องปกติของชาวโลก
3.... (เกาะติดประมูลDigital TV) กสทช.ให้ราคาขั้นต่ำที่จุฬาให้ (จุฬาชี้ราคาขั้นต่ำHD3094ลบ.ทั่วไป702ลบ.ข่าว274ลบ.เด็ก40ลบ.) ตามติด 11 มี.ค.นี้สุภิญญา สั่งช่อง5(ถ้าอยากให้ยกมือเป็นTVสาธาณะ)ต้องสาระ70%(ห้ามละคร)//ส่วนช่องNBTต้องมีราการฝ่ายค้าน30-50%

ประเด็นหลักนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า การประชุมบอร์ด กสท. ครั้งที่ผ่านมา ยังไม่มีการสรุปและตัดสินใจ ว่า ช่อง 3 5 7 9 11 และ ไทยพีบีเอส ใครจะเป็นช่องบริการสาธาณะ และช่องบริการธุรกิจ ขณะที่ ส่วนตัวยอมให้ช่องบริการสาธารณะต่อช่อง 5 และ 11 ได้ก็ต่อเมื่อ ช่อง 5 ปรับตัวเรื่องผังการหารายได้โดยต้องมีเนื้อหาสาระเพื่อสาธารณะ 70% และช่อง 11 ให้ทำผังรายการให้ชัดเจน และเสนอให้ฝ่ายค้านมีส่วนร่วมได้ประมาณ 30-50%

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ส่วนตัวยอมรับว่าถ้าช่อง 5 ไม่ปรับรูปแบบ กสทช.ก็โหวตให้ช่องสาธารณะยาก ทั้งนี้ กสทช.

โดยช่อง 5 จะต้องมุ่งไปที่รายการเพื่อความมั่นคงในสัดส่วน 70% และห้ามมีละคร โฆษณา เหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

ขณะที่ช่อง 11 จะต้องเปิดให้ฝ่ายค้านมีรายการในสัดส่วน 30-50% จึงจะเข้าข่ายเป็นช่องสาธารณะ ไม่ใช่นำเสนอรายการของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งบอร์ด กสท.ยืนยันว่า ขณะนี้ช่องสาธารณะยังอยู่ครบ 12 ช่อง ไม่ได้มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มายื่นขอแต่อย่างใด เพราะการพิจารณาให้ช่องสาธารณะจะต้องดูองค์ประกอบหลายด้าน ดังนั้น หากช่อง 5 และช่อง 11 ต้องการนำเสนอเป็นช่องสาธารณะจะต้องปรับเนื้อหาใหม่ทั้งหมด กสท.จึงจะพิจารณาให้


สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.thairath.co.th/content/tech/330735
http://www.posttoday.com/ดิจิตอ%E
0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/208703/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%
B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%
E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%
97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E
0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%943-
000%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


___________________________________


TRUE เดือดร้อนลูกค้าถาม+ขอร้อง กสทช.(หลังสป.ให้CATบริหารลูกค้าTRUEMOVEใช้งานไร้รอยต่อ!!อีก1ปี)ถือเป็นเรื่องปกติของชาวโลก

ประเด็นหลัก

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 ก.ย.2556 นั้น บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการและมีความมั่นใจต่อเรื่องดังกล่าว แม้จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา 1 ปีก็ตาม เพราะถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมองเห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวของกลุ่มทรู และไม่ปล่อยให้ลูกค้าได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.thairath.co.th/content/tech/330776


__________________________


(เกาะติดประมูลDigital TV) กสทช.ให้ราคาขั้นต่ำที่จุฬาให้ (จุฬาชี้ราคาขั้นต่ำHD3094ลบ.ทั่วไป702ลบ.ข่าว274ลบ.เด็ก40ลบ.) ตามติด 11 มี.ค.นี้

ประเด็นหลัก

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลการศึกษาของราคาตั้งต้นในการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทของช่องธุรกิจ จำนวน 24 ช่องรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ราคาตั้งต้นแบ่งออกเป็น

ช่องรายการประเภทความละเอียดสูง (HD) จำนวน 4 ช่อง มีราคาตั้งต้นที่ 1,000-3,000 ล้านบาท ช่องความละเอียดมาตรฐาน(SD) จำนวน 20 ช่อง มีราคาไม่เกิน 500 ล้านบาท

โดยช่อง SD แบ่งออกเป็นช่องรายการทั่วไป 10 ช่อง ช่องประเภทข่าว

จำนวน 5 ช่อง และช่องรายการประเภทเด็ก จำนวน 5 ช่องซึ่งราคาไม่เกิน 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้างอิงจากต่างประเทศ และสมมุติฐานในประเทศไทย
โดยช่องรายการทั่วไป (SD) ราคาต่ำสุด 702 ล้านบาท ราคาสูงสุด 2,855 ล้านบาท

ช่องรายการข่าว ราคาต่ำสุด 274 ล้านบาท สูงสุด 2,357 ล้านบาท และ

ช่องรายการเด็ก ราคาต่ำสุด 40 ล้านบาท สูงสุด 2,192 ล้านบาท และ

ช่องรายการ โดยช่องรายการประเภทความละเอียดสูง (HD) ราคาต่ำสุด 3,094 ล้านบาท สูงสุด 15,685 ล้านบาท
นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า ราคาค่าโครงข่ายฯ มีผลต่อราคาเริ่มต้นการประมูล เพราะหากราคาโครงข่ายฯ สูง จะทำให้ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำ ขณะที่ ราคาค่าโครงข่ายฯ นั้น อยู่ที่ 40-60 ล้านบาท/ปี/ผู้ประกอบการ.


โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุม กสท. อีกครั้งในวันที่ 11 มี.ค.นี้


สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000028023
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000027985&Keyword=%A1%CA%B7
http://www.thairath.co.th/content/tech/330729

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.