Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มิถุนายน 2556 โดเมน .th มานานกว่า 25 ปีล่าสุด!! โดเมน .th มีทั้งสิ้น 64,316 ชื่อ มั่นใจเดินหน้าหลักแสนชื่อ ส่วนโดเมน .com ยังคงเป็นโดเมนเนมที่ได้รับความนิยมสูงสุดประเด็นหลักทั้งนี้ ประเทศไทยมีโดเมนเนม .th (ดอททีเอช) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2531 โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นผู้ยื่นจดทะเบียน ซึ่งในระยะแรกโดเมน .th ใช้เพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในกลุ่มงานวิจัย ต่อมาได้ขยายไปยังกลุ่มภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันจำนวนโดเมน .th มีทั้งสิ้น 64,316 ชื่อ (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2540-มี.ค.2556) แบ่งเป็น .co.th ซึ่งใช้ในภาคธุรกิจไทยมีจำนวน 30,363 ชื่อ .in.th ใช้สำหรับจดโดเมนสำหรับคนไทย มีจำนวน 20,352 ชื่อ .go.th ใช้สำหรับภาครัฐบาลไทย มีจำนวน 6,265 ชื่อ .ac.th เกี่ยวกับการศึกษาไทยจำนวน 6,225 ชื่อ .or.th สำหรับองค์กรไทย มีจำนวน 1,051 ชื่อ .mi.th สำหรับทหารไทย มีจำนวน 31 ชื่อ และ .net.th สำหรับอินเทอร์เน็ตไทย มีจำนวน 29 ชื่อ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีจำนวนโดเมน .th ราว 30,000 ชื่อ ขณะที่โดเมนเนม .ไทย มีทั้งสิ้น 15,520 ชื่อ แบ่งเป็น .ธุรกิจ.ไทย จำนวน 5,492 ชื่อ .ไทย จำนวน 5,085 ชื่อ .ศึกษา.ไทย จำนวน 2,471 ชื่อ .รัฐบาล.ไทย จำนวน 2,211 ชื่อ .ทหาร.ไทย จำนวน 13 ชื่อ และ .เน็ต.ไทย จำนวน 7 ชื่อ

ประธานทีเอชนิค กล่าวอีกว่า แม้จะมีการใช้โดเมน .th มานานกว่า 25 ปี แต่ก็ยังมีแนวโน้มการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีโดเมนเนมใหม่ๆ เกิดขึ้นแต่เชื่อว่า .th จะยังส่งเสริมให้เกิดการใช้งานได้ต่อไป ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างแท้จริงอีกด้วย โดยคาดว่าใน 2-4 ปีข้างหน้า .th อาจมีจำนวนถึงหลักแสนชื่อก็เป็นได้ ส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนทั่วโลกนั้น โดเมน .com ยังคงเป็นโดเมนเนมที่ได้รับความนิยมสูงสุด


______________________________________เผยโดเมน '.th' ทะลุ 6 หมื่นชื่อ-ภาคธุรกิจใช้กว่าครึ่ง


"ทีเอชนิค" เผยข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนเนม .th ตั้งแต่ปี 2540-2556 มียอดรวม 64,316 ชื่อ ขณะที่ .ไทย มีผู้จดทะเบียนแล้วกว่า 15,520 ชื่อ พบภาคธุรกิจแห่จดทะเบียนสูงสุด ครองแชมป์ทั้ง 2 โดเมน...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายโคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค (THNICF) เปิดเผยว่า นโยบายการให้บริการโดเมน .th อยู่ภายใต้การกำกับและเสนอแนะโดยตัวแทนจากหลายภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งภาคการศึกษา กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระ และภาครัฐ ภายใต้การบริหารโดเมน .th ของทีเอชนิคที่ก่อตั้งเมื่อปี 2550 เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารโดยไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งทีเอชนิคดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีตัวตนบนโลกออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทั้งระบบ 3จี 4จี ระบบเน็ตเวิร์ก และไวไฟ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและการก้าวเข้าสู่ตลาดเสรีอาเซียน

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโดเมนเนม .th (ดอททีเอช) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2531 โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นผู้ยื่นจดทะเบียน ซึ่งในระยะแรกโดเมน .th ใช้เพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในกลุ่มงานวิจัย ต่อมาได้ขยายไปยังกลุ่มภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันจำนวนโดเมน .th มีทั้งสิ้น 64,316 ชื่อ (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2540-มี.ค.2556) แบ่งเป็น .co.th ซึ่งใช้ในภาคธุรกิจไทยมีจำนวน 30,363 ชื่อ .in.th ใช้สำหรับจดโดเมนสำหรับคนไทย มีจำนวน 20,352 ชื่อ .go.th ใช้สำหรับภาครัฐบาลไทย มีจำนวน 6,265 ชื่อ .ac.th เกี่ยวกับการศึกษาไทยจำนวน 6,225 ชื่อ .or.th สำหรับองค์กรไทย มีจำนวน 1,051 ชื่อ .mi.th สำหรับทหารไทย มีจำนวน 31 ชื่อ และ .net.th สำหรับอินเทอร์เน็ตไทย มีจำนวน 29 ชื่อ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีจำนวนโดเมน .th ราว 30,000 ชื่อ ขณะที่โดเมนเนม .ไทย มีทั้งสิ้น 15,520 ชื่อ แบ่งเป็น .ธุรกิจ.ไทย จำนวน 5,492 ชื่อ .ไทย จำนวน 5,085 ชื่อ .ศึกษา.ไทย จำนวน 2,471 ชื่อ .รัฐบาล.ไทย จำนวน 2,211 ชื่อ .ทหาร.ไทย จำนวน 13 ชื่อ และ .เน็ต.ไทย จำนวน 7 ชื่อ

ประธานทีเอชนิค กล่าวอีกว่า แม้จะมีการใช้โดเมน .th มานานกว่า 25 ปี แต่ก็ยังมีแนวโน้มการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีโดเมนเนมใหม่ๆ เกิดขึ้นแต่เชื่อว่า .th จะยังส่งเสริมให้เกิดการใช้งานได้ต่อไป ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างแท้จริงอีกด้วย โดยคาดว่าใน 2-4 ปีข้างหน้า .th อาจมีจำนวนถึงหลักแสนชื่อก็เป็นได้ ส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนทั่วโลกนั้น โดเมน .com ยังคงเป็นโดเมนเนมที่ได้รับความนิยมสูงสุด

นายสตีฟ คร็อคเกอร์ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมก่อตั้ง Shinkuro, Inc. บริษัทเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันของข้อมูลแบบไดนามิก ในฐานะทีมพัฒนาโปรโตคอลและวางพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล่าวว่า ปัจจุบันมีโดเมนเนม .com ทั่วโลกกว่า 120 ล้านชื่อ โดยประเทศที่มีการจดทะเบียนโดเมนดังกล่าวสูง คือ เยอรมัน บราซิล ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร

ผู้ร่วมก่อตั้ง Shinkuro, Inc. กล่าวอีกว่า แม้ปัจุบันองค์กรต่างๆ จะให้ความสำคัญกับการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก แต่เชื่อว่ายังจำเป็นต้องมีการจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล เพราะมีความแตกต่างจากโซเชียลมีเดียในเรื่องความปลอดภัยและความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนการใช้งานโซเชียลมีเดียนั้นถือเป็นการใช้งานแบบควบคู่กัน แต่ต้องพิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทธุรกิจด้วย เนื่องจากธุรกิจที่อาศัยความน่าเชื่อถือนั้นอาจไม่เหมาะสมกับการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ.


http://m.thairath.co.th/content/tech/349585

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.