Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มิถุนายน 2556 ไร้เงาวาระการประชุม เรื่อง ร้องเรียนรายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์ ซีซัน 3 หลัง สุภิญญา เสนอทางออก ให้ไปฉากหลังเที่ยงคืนอ้างให้เป็นรายการที่เข้าข่ายเรท ฉประเด็นหลัก

      วันนี้(10มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง(กสท.)เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง ร้องเรียนรายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์ ซีซัน 3 กรณีนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล  ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.56 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ว่า ยังไม่ได้พิจารณาในที่ประชุมกสท. แต่ได้ส่งให้สำนักงานกสทช.นำเร่ืองกดังกล่าวเข้าคณะอนุกรรมเนื้อหาและผังรายการของพลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ กสทช.และกสท. เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ก่อนนำข้อสรุปเข้าที่ประชุมกสท. อีกครั้ง

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า เรื่องที่ 2  กรณีเรื่องร้องเรียน รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 (TGT3) ของเครือข่ายภาคประชาชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้นำเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามระบบของสำนักงาน กสทช. ในฐานะกลไกที่กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยตรง เพื่อดำเนินการให้ทันท่วงทีและรอบด้าน ประเด็นที่เสนอให้พิจารณา คือตรวจสอบเนื้อหาที่ออกอากาศจะขัดมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551 เป็นครั้งที่ 2 หรือไม่ รวมทั้งขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 หรือไม่ ที่ระบุว่า การนําเสนอรายการที่ก่อให้เกิดอคติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ถือว่าเป็นรายการที่เข้าข่ายเรท ฉ ซึ่งหมายความว่าต้องออกอากาศหลังเที่ยงคืนถึงตี 5 จึงไม่ใช่เวลาเย็นวันอาทิตย์ที่เด็กเยาวชนสามารถดูได้ทั้งครอบครัว

รวมถึงข้อเสนอต่อแนวทางการกำกับดูแลด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อที่ต้องยึดโยงกับสมาคม สภา หรือองค์กรวิชาชีพ ฯลฯ ที่ต้องเข้ามามีบทบาทจริงจังมากขึ้น พร้อมเสนอให้ กสท.พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลต่อไป______________________________________


กสท .โยนอนุฯเนื้อหาพิจารณา"ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนท์"


กสท.โยน “ไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์” ให้สำนักงานกสทช.ตรวจสอบ ส่งต่อคณะอนุกรรมด้านเนื้อหาและผังรายการพิจาณาต่อไป
                วันนี้(10มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง(กสท.)เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง ร้องเรียนรายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์ ซีซัน 3 กรณีนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล  ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.56 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ว่า ยังไม่ได้พิจารณาในที่ประชุมกสท. แต่ได้ส่งให้สำนักงานกสทช.นำเร่ืองกดังกล่าวเข้าคณะอนุกรรมเนื้อหาและผังรายการของพลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ กสทช.และกสท. เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ก่อนนำข้อสรุปเข้าที่ประชุมกสท. อีกครั้ง

            สำหรับกรณีดังกล่าวนี้แนวทางการพิจาณาจะเข้าข่าย ม. 37  พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551  ประกอบกับความเหมาะสมในการออกอากาศ เนื่องจากในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์  เป็นเวลาที่เด็กและครอบครัว รับชมรายการทีวีเป็นจำนวนมาก

           พ.อ.ดร.นที  กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กสท.ยังได้พิจาณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติมในประเภทธุรกิจ 46 สถานี สาธารณะ 18 สถานี และชุมชน 11 สถานี เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องต่อไป


http://www.dailynews.co.th/technology/210829

___________________________________________


สุภิญญา ลุย ชงเตะTGT3 ออกอากาศหลังเที่ยงคืน


จับตา! “สุภิญญา กลางณรงค์” กก.กสทช. ชงผลการชี้แจง กมธ.สภาฯ พร้อมข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล ควบเรื่องร้องเรียน TGT3 เข้าบอร์ด กสท.10 มิ.ย.นี้...
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. ในวันพรุ่งนี้ (10 มิ.ย.) ส่วนตัวได้นำวาระเข้าเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรก ผลการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยประเด็นที่วุฒิสภาให้ความสนใจติดตามสอบถาม คือ นโยบายและกระบวนการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งจะส่งกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล และคาดหวังให้กระบวนการเปลี่ยนผ่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการนำเสนอข้อมูลที่มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลที่สาธารณชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า เรื่องที่ 2  กรณีเรื่องร้องเรียน รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 (TGT3) ของเครือข่ายภาคประชาชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้นำเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามระบบของสำนักงาน กสทช. ในฐานะกลไกที่กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยตรง เพื่อดำเนินการให้ทันท่วงทีและรอบด้าน ประเด็นที่เสนอให้พิจารณา คือตรวจสอบเนื้อหาที่ออกอากาศจะขัดมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551 เป็นครั้งที่ 2 หรือไม่ รวมทั้งขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 หรือไม่ ที่ระบุว่า การนําเสนอรายการที่ก่อให้เกิดอคติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ถือว่าเป็นรายการที่เข้าข่ายเรท ฉ ซึ่งหมายความว่าต้องออกอากาศหลังเที่ยงคืนถึงตี 5 จึงไม่ใช่เวลาเย็นวันอาทิตย์ที่เด็กเยาวชนสามารถดูได้ทั้งครอบครัว

รวมถึงข้อเสนอต่อแนวทางการกำกับดูแลด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อที่ต้องยึดโยงกับสมาคม สภา หรือองค์กรวิชาชีพ ฯลฯ ที่ต้องเข้ามามีบทบาทจริงจังมากขึ้น พร้อมเสนอให้ กสท.พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลต่อไปนางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด กสท. ยังมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีสัญญาทีวีแบบบอกรับสมาชิกไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค รวมถึงความจำเป็นที่ กสทช.ต้องเร่งออกประกาศมาตรฐานสัญญาของเพย์ทีวี (Pay Tv) และความคืบหน้าคดีบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ฟ้องศาลปกครองต่อประกาศ หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือมัสต์ แฮฟ (Must Have) ของ กสทช. กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ด้วย

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/350118

___________________________________________


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.