Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มิถุนายน 2556 กสทช.เห็นชอบข้อเสนอICTกำหนดช่วงความถี่470-698 MHz(ใช้ในวงการTV)คลื่นใช้คลื่นช่วง510-790MHz(โทรคมนาคม) (TOT กฟภ. กรมสื่อสารทหาร ฯลฯ เตรียมเรียกคลื่นเพื่อจัดระเบียบใหม่)ประเด็นหลัก


เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เห็นชอบข้อเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้ดำเนินการจัดการใช้คลื่นความถี่ของประเทศไทยใหม่ โดยกำหนดช่วงความถี่ 470-698 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บรอดคาสท์) จากเดิมที่คลื่นใช้คลื่นช่วง 510-790 เมกะเฮิรตซ์ โดยให้ไอซีทียืนยันในเวทีโลก ผ่านการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2015 ในวันที่ 1-5 ก.ค. 2556 เพื่อให้การใช้คลื่นเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และในอนาคตหากจะจัดสรรคลื่นความถี่ช่วง 700 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้ในกิจการโทรคมนาคมก็จะทำได้ง่ายขึ้น
______________________________________กสท.ยันใช้คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ทำทีวีดีจิตอล ส่วนกรณีไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณา


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า จากกรณีที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู กำหนดให้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ด้านโมบายบอร์ดแบนด์ ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาคลื่นความถี่ทับซ้อนกับระหว่างคลื่นที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม และคลื่นที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากแผนแม่บท กสทช. ประกาศให้คลื่นความถี่ย่าน 510-790 เมกะเฮิรตซ์ ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยในการประชุมบอร์ด กสท. มีมติยืนยันเจตจำนงในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 510-790 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการคลื่นความถี่สำหรับออกอากาศทีวีดิจิตอล

นอกจากนี้ ทางบอร์ด กสท. ยังได้ส่งข้อมูลยืนยันท่าทีครั้งนี้ให้แก่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เนื่องจากกระทรวงไอซีทีในฐานตัวแทนประเทศไทย ต้องนำจุดยืนดังกล่าวของประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมเวทีระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ครั้งที่ 15 หรือ เอพีจี ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ในวันที่1-5 กรกฎาคมนี้

สำหรับคลื่นความถี่ 470-510 เมกะเฮิรตซ์ ที่ยังพบว่าปัจจุบันยังมีบางหน่วยงานครอบครองการใช้งานอยู่นั้น ทาง กสท. ยังมีมติให้นำคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวเรียกคืนเพื่อนำมาจัดสรรใหม่เพื่อใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้สำนักงาน กสทช. เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบระยะเวลาการเรียกคืนคลื่นไปจนถึงการจัดสรรใหม่แล้ว ทั้งนี้ผู้ที่ครอบครองคลื่นความถี่ย่าน 470-510 เมกะเฮิรตซ์ ปัจุบัน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

นอกจากนี้ในที่ประชุม นส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และ กสท. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เสนอเรื่องร้องเรียนเครือข่ายภาคประชาชน ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้ดำเนินการกับรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ 2013 จากกรณีที่นำเสนอเนื้อหารายการที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งขอให้ปรับเรตติ้งรายการเป็น “ฉ” หรือ เฉพาะกลุ่ม เพื่อออกอากาศในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน โดยเมื่อพิจารณาแล้วบอร์ด กสท. มองว่าการเสนอวาระดังกล่าวได้กระทำข้ามขั้นตอน จึงได้มีคำสั่งให้คณะอนุกรรมการด้านกำกับอนุกรรมการกำกับ ดูแลด้านผังและเนื้อหารายการ ไปพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อเรียกร้องดังกล่าวตามขั้นตอนแล้ว


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1370864002&grpid=&catid=05&subcatid=0504


__________________________________________
กสทช. ชงคลื่น 470 MHz ใช้งานบรอดคาสท์


บอร์ด กสท. ยืมมือไอซีที เจรจายกคลื่น 470-698 เมกะเฮิรตซ์ ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรฐานโลก ขณะที่ คลื่นถูกใช้ในกิจการโทรคมนาคมกว่า 10 หน่วยงาน...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เห็นชอบข้อเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้ดำเนินการจัดการใช้คลื่นความถี่ของประเทศไทยใหม่ โดยกำหนดช่วงความถี่ 470-698 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บรอดคาสท์) จากเดิมที่คลื่นใช้คลื่นช่วง 510-790 เมกะเฮิรตซ์ โดยให้ไอซีทียืนยันในเวทีโลก ผ่านการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 2015 ในวันที่ 1-5 ก.ค. 2556 เพื่อให้การใช้คลื่นเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และในอนาคตหากจะจัดสรรคลื่นความถี่ช่วง 700 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้ในกิจการโทรคมนาคมก็จะทำได้ง่ายขึ้น

พ.อ.นที กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ คลื่นความถี่ ช่วง 470 เมกะเฮิรตซ์ ถูกใช้ในกิจการโทรคมนาคม   โดยมีหน่วยงานที่ใช้งานคลื่นดังกล่าวประมาณ 10 แห่ง อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมสื่อสารทหาร อย่างไรก็ตาม หากเรียกคืนคลื่นความถี่ (รีฟาร์มมิ่ง) เพื่อมาจัดสรรใหม่อาจต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ปี.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/350392

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.