Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 มิถุนายน 2556 2รายด้านต่อ++ยังไม่ลดค่าNET SMS MMSไม่ลด15%(กสทช.ได้เพียงตักเตือน)//กสทช.ชี้ติดFULLไม่มีในกฏ เรียก3ราย ให้ความเร็มติดFULLที่345kbpsตามมาตราฐานขั้นต่ำประเด็นหลัก


 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ผลการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ที่ต้องลดลง 15% ตามมติบอร์ดกทค.และตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต หลังเปิดให้บริการมาแล้ว 1 เดือน พบว่าบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ที่มีการนำโปรโมชันเก่า2G มาใช้กับบริการ 3G มีการลดค่าบริการแล้ว15% คือโปรโมชันคุยสะใจในระบบรายเดือน และโปรโมชันโทร.สะใจในระบบเติมเงิน ส่วนโปรโมชันใหม่มีการลดอัตราค่าบริการ15% เฉพาะในบริการประเภทเสียงเท่านั้น ในขณะที่ SMS,MMS และอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการลดค่าบริการ
   
       ขณะที่บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ที่นำโปรโมชัน2G มาใช้บริการ 3G มีการลดค่าบริการลงแล้ว15% ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกัน คือโปรโมชัน 399 บาทต่อเดือนเป็น 340 บาทต่อเดือน โปรโมชัน 599 บาทต่อเดือนเป็น 510 บาทต่อเดือน และโปรโมชัน 899 บาทต่อเดือนเป็น 765 บาทต่อเดือน
   
       แต่ในส่วนโปรโมชันใหม่สำหรับ3G ของเรียล ฟิวเจอร์นั้น ยังไม่ได้มีการลดอัตราค่าบริการลง 15% แต่อย่างใด
   
       'ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช.จะเรียกผู้ ประกอบการทั้ง2รายเข้ามาหารือในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ และจะมอบหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่ยังไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทางปกครอง ที่ต้องทำหนังสือตักเตือน ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามก็ตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าปรับต่อไป โดยบทลงโทษผู้รับใบอนุญาต ก็มีตั้งแต่ตักเตือน ปรับ พักและเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา 1-2 ปี'
   
       ขณะเดียวกันกรณีความเร็วของการใช้งานดาต้าบน 3G ต่ำกว่าประกาศกสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดให้ความเร็วต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps นั้น ในตอนนี้สำนักงาน กสทช.กำลังหารือกับผู้ประกอบการทั้ง3รายว่าหากผู้ใช้บริการใช้ความเร็ว ตามโปรโมชันที่สมัครมาหมดแล้วให้คงความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า345 kbpsได้หรือไม่ เพราะในตอนนี้ผู้ประกอบการทุกรายหลังลูกค้าใช้งานดาต้าจนหมดแพกเกจที่สมัครแล้วจะปรับความเร็วให้ลดลงเพียง 64-128 kbps เท่านั้น
   
       'ยอมรับว่ากสทช.ยังไม่มีข้อกำหนด หรือประกาศใดๆที่เข้ามาบังคับผู้ประกอบการว่าหลังความเร็วอินเทอร์เน็ตในโปรโมชันหมดข้อมูลจะต้องวิ่งบนความเร็วเท่าไร'
   
       อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอ้างว่าสาเหตุที่ต้องมีการลดความเร็วอินเทอร์เน็ตลงหลังการใช้งานดาต้าครบโปรโมชันแล้วนั้น เนื่องจากปริมาณการใช้งานสูงทำให้ต้องมีการเฉลี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึง ในขณะที่ต่างประเทศเมื่อลูกค้าใช้งานดาต้าครบโปรโมชันที่สมัครแล้วจะทำการตัดการใช้อินเทอร์เน็ตทันทีไม่มีให้ใช้ในความเร็วขั้นต่ำแต่อย่างใด
   
       นายฐากร กล่าวว่าส่วนการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ในการใช้บริการดาต้าเพื่อดาวน์โหลดระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-12 มิ.ย.56 พบว่า เอไอเอส 3G บนคลื่นความถี่ 900 MHz มีความเร็วดาวน์โหลด 1.9Mbps เอไอเอส 3G บนคลื่น2.1GHz (AWN) มีความเร็ว1.5Mbps ทรูมูฟ เอช 3G บนคลื่น 850 MHz มีความเร็ว1.7Mbps เรียลฟิวเจอร์ บนคลื่น 2.1GHz ความเร็ว 2.4Mbps
   
       สำหรับการทดสอบการโทร.พบว่า เอไอเอส 3G บนคลื่นความถี่ 900MHz ทดสอบการโทร.จำนวน 1,065 ครั้ง โทร.สำเร็จ 1,062 ครั้ง เอไอเอส 3G บนคลื่น 2.1GHz (AWN) ทดสอบการโทร. 1,235 ครั้ง โทร.สำเร็จ 1,230 ครั้ง ทรูมูฟ เอช 3G บนคลื่น 850 MHz ทดสอบการโทร. 984 ครั้ง โทร.สำเร็จ 983 ครั้ง เรียลฟิวเจอร์ บนคลื่น 2.1 GHz ทดสอบการโทร. 803 ครั้ง โทรสำเร็จ 801 ครั้ง
   


“สำนักงานจะรีบออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นทางการแก่ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 2 ราย ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ดังกล่าว เข้ามาหารือในเรื่องอัตราค่าบริการในส่วนของโปรโมชั่นใหม่ที่ยังไม่มีการปรับลดลงอย่างน้อย 15% ตามมติที่ประชุม กทค. วันที่ 17 มิ.ย.นี้"


______________________________________

'ฐากร' ยันไม่มีปัญญาจัดการเรื่องความเร็ว 3G หลังหมดโปรโมชัน (FUP)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

       เอาอีกแล้ว เปิดช่องช่วยเอกชน 'ฐากร' ยันบริการดาต้า 3G หากพ้นช่วงโปรโมชัน กสทช.ไม่มีปัญญาไปบังคับเรื่องความเร็วต้องเป็นไปตามเงื่อนไข FUP (Fair Usage Policy)โดยยอมรับว่ากสทช.ยังไม่มีข้อกำหนด หรือประกาศใดๆที่เข้ามาบังคับผู้ประกอบการว่าหลังความเร็วอินเทอร์เน็ตในโปรโมชันหมด แล้วข้อมูลจะต้องวิ่งบนความเร็วเท่าไร สวนทางกับประกาศเรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดให้ความเร็วต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps ส่วนเรื่องลดค่าบริการ 15% เตรียมเรียกเอไอส ทรู เข้ามาคุยวันจันทร์ 17 มิ.ย.นี้
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ผลการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ที่ต้องลดลง 15% ตามมติบอร์ดกทค.และตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต หลังเปิดให้บริการมาแล้ว 1 เดือน พบว่าบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ที่มีการนำโปรโมชันเก่า2G มาใช้กับบริการ 3G มีการลดค่าบริการแล้ว15% คือโปรโมชันคุยสะใจในระบบรายเดือน และโปรโมชันโทร.สะใจในระบบเติมเงิน ส่วนโปรโมชันใหม่มีการลดอัตราค่าบริการ15% เฉพาะในบริการประเภทเสียงเท่านั้น ในขณะที่ SMS,MMS และอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการลดค่าบริการ
     
       ขณะที่บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ที่นำโปรโมชัน2G มาใช้บริการ 3G มีการลดค่าบริการลงแล้ว15% ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกัน คือโปรโมชัน 399 บาทต่อเดือนเป็น 340 บาทต่อเดือน โปรโมชัน 599 บาทต่อเดือนเป็น 510 บาทต่อเดือน และโปรโมชัน 899 บาทต่อเดือนเป็น 765 บาทต่อเดือน
     
       แต่ในส่วนโปรโมชันใหม่สำหรับ3G ของเรียล ฟิวเจอร์นั้น ยังไม่ได้มีการลดอัตราค่าบริการลง 15% แต่อย่างใด
     
       'ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช.จะเรียกผู้ ประกอบการทั้ง2รายเข้ามาหารือในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ และจะมอบหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่ยังไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทางปกครอง ที่ต้องทำหนังสือตักเตือน ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามก็ตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าปรับต่อไป โดยบทลงโทษผู้รับใบอนุญาต ก็มีตั้งแต่ตักเตือน ปรับ พักและเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา 1-2 ปี'
     
       ขณะเดียวกันกรณีความเร็วของการใช้งานดาต้าบน 3G ต่ำกว่าประกาศกสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดให้ความเร็วต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps นั้น ในตอนนี้สำนักงาน กสทช.กำลังหารือกับผู้ประกอบการทั้ง3รายว่าหากผู้ใช้บริการใช้ความเร็ว ตามโปรโมชันที่สมัครมาหมดแล้วให้คงความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า345 kbpsได้หรือไม่ เพราะในตอนนี้ผู้ประกอบการทุกรายหลังลูกค้าใช้งานดาต้าจนหมดแพกเกจที่สมัครแล้วจะปรับความเร็วให้ลดลงเพียง 64-128 kbps เท่านั้น
     
       'ยอมรับว่ากสทช.ยังไม่มีข้อกำหนด หรือประกาศใดๆที่เข้ามาบังคับผู้ประกอบการว่าหลังความเร็วอินเทอร์เน็ตในโปรโมชันหมดข้อมูลจะต้องวิ่งบนความเร็วเท่าไร'
     
       อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอ้างว่าสาเหตุที่ต้องมีการลดความเร็วอินเทอร์เน็ตลงหลังการใช้งานดาต้าครบโปรโมชันแล้วนั้น เนื่องจากปริมาณการใช้งานสูงทำให้ต้องมีการเฉลี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึง ในขณะที่ต่างประเทศเมื่อลูกค้าใช้งานดาต้าครบโปรโมชันที่สมัครแล้วจะทำการตัดการใช้อินเทอร์เน็ตทันทีไม่มีให้ใช้ในความเร็วขั้นต่ำแต่อย่างใด
     
       นายฐากร กล่าวว่าส่วนการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ในการใช้บริการดาต้าเพื่อดาวน์โหลดระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-12 มิ.ย.56 พบว่า เอไอเอส 3G บนคลื่นความถี่ 900 MHz มีความเร็วดาวน์โหลด 1.9Mbps เอไอเอส 3G บนคลื่น2.1GHz (AWN) มีความเร็ว1.5Mbps ทรูมูฟ เอช 3G บนคลื่น 850 MHz มีความเร็ว1.7Mbps เรียลฟิวเจอร์ บนคลื่น 2.1GHz ความเร็ว 2.4Mbps
     
       สำหรับการทดสอบการโทร.พบว่า เอไอเอส 3G บนคลื่นความถี่ 900MHz ทดสอบการโทร.จำนวน 1,065 ครั้ง โทร.สำเร็จ 1,062 ครั้ง เอไอเอส 3G บนคลื่น 2.1GHz (AWN) ทดสอบการโทร. 1,235 ครั้ง โทร.สำเร็จ 1,230 ครั้ง ทรูมูฟ เอช 3G บนคลื่น 850 MHz ทดสอบการโทร. 984 ครั้ง โทร.สำเร็จ 983 ครั้ง เรียลฟิวเจอร์ บนคลื่น 2.1 GHz ทดสอบการโทร. 803 ครั้ง โทรสำเร็จ 801 ครั้ง
     
       ส่วนผลการตรวจสอบไอโฟน 5 ระเบิดนั้นสอดคล้องกับผลตรวจสอบของบริษัท Exponent ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ล่าสุดสำนักงานกสทช.จะดำเนินการจัดซื้อไอโฟน 5 พร้อมอุปกรณ์เพื่อนำมาเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับไอโฟน 5 ที่ระเบิดอีกครั้งเพื่อหาว่าสกรู (น็อต)ในเครื่องไอโฟนที่พบในเครื่องที่ระเบิดมาจากไหน
     
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000071988

____________________________________กสทช.เปิดผลสอบ3G พบยังไม่ลดราคา


กสทช.เปิดผลสอบ 3G พบราคาโปรโมชั่นใหม่ยังไม่ลดตามมติกทค. เรียกโอเปอเรเตอร์แจง 17 มิ.ย.นี้


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 3 ราย ครบ 1 เดือน ว่า จากการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz

ในส่วนของโปรโมชั่นที่นำโปรโมชั่น 2G/3G เดิมมาให้บริการนั้น บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทในกล่มบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ระบบ Postpaid โปรโมชั่นคุยสะใจ และ Prepaid โปรโมชั่นโทรสะใจ พบว่า อัตราค่าบริการปรับลดลงมากกว่า 15% ตามมติที่ประชุม กทค. และของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) พบว่า อัตราค่าบริการปรับลดลงมากกว่า 15% ตามมติที่ประชุม กทค.

ส่วนโปรโมชั่นใหม่ ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด พบว่ามีเฉพาะอัตราค่าบริการประเภทเสียง (Voice) เท่านั้นที่ลดลงไม่น้อยกว่า 15% ตามมติที่ประชุม กทค.ส่วนของบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) SMS MMS และอินเทอร์เน็ต อัตราค่าบริการยังไม่ลดลง 15%

สำหรับบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด พบว่า อัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียง (Voice) ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) SMS MMS และอินเทอร์เน็ต ยังไม่ปรับลดลงอย่างน้อย 15% ขณะที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.โทเทิ่ล แอ็สเซ็ส คอมมูนิเกชั่น (DTAC) ยังไม่เปิดให้บริการ และคาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณวันที่ 25 มิถุนายน นี้

“สำนักงานจะรีบออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นทางการแก่ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 2 ราย ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ดังกล่าว เข้ามาหารือในเรื่องอัตราค่าบริการในส่วนของโปรโมชั่นใหม่ที่ยังไม่มีการปรับลดลงอย่างน้อย 15% ตามมติที่ประชุม กทค. วันที่ 17 มิ.ย.นี้"

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130614/511399/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0
%B8%8A.%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B
8%AD%E0%B8%9A3G%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%
A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E
0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html


____________________________________กสทช. เตรียมเรียก ”เอไอเอส-ทรู” ตักเตือน 17 มิ.ย.นี้ หลังไม่ลดราคา 3จี

Prev1 of 1Next
คลิกภาพเพื่อขยาย
updated: 14 มิ.ย. 2556 เวลา 16:20:35 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากผู้ประกอบการจำนวน 2 จาก 3 รายที่ได้รับใบอนุญาตใช้งาน 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เปิดให้บริการคลื่นความถี่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมา ในการตรวจสอบอัตราค่าใช้บริการว่าลดลงมากกว่า 15% ตามที่ กสทช.กำหนดหรือไม่

พบว่าในส่วนของแพ็กเกจเดิมที่เป็นการใช้งานอย่างต่อเนื่องจากคลื่นความถี่เดิมมายังคลื่นความถี่ใหม่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส มีเพียงแพ็กเกจ “คุยสะใจ” ทั้งในระบบเติมเงิน (พรีเพด) และระบบรายเดือน (โพสต์เพด) ที่ค่าบริการปรับลดลงมากกว่า 15% ด้าน บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแบรนด์ ทรูมูฟเอช ได้พบว่าปรับลดค่าบริการลดลงมากกว่า 15% ในทุกแพ็กเกจ

อย่างไรก็ตาม สำหรับในส่วนของค่าบริการที่เป็นแพคเกจ 3จีใหม่ บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ พบว่าในรายของเอไอเอส มีเพียงแค่ค่าบริการประเภทเสียง (วอยซ์) เท่านั้นที่ลดลงมากกว่า 15% และในรายของทรูมูฟเอช พบว่าค่าบริการทั้งแบบวอยซ์ และบริการข้อมูล (ดาต้า) ยังไม่ได้มีการปรับลดลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในรายของ บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครื่อบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ทางสำนักงาน กสทช.ได้รับแจ้งว่าจะเปิดบริการให้ได้ในวันที่ 25 มิถุนายน

“จากการผลการตรวจสอบดังกล่าว กสทช. จะออกหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการไปยัง แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค และ เรียว ฟิวเจอร์ พร้อมทั้งเชิญให้ทั้ง 2 บริษัท เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ 17 มิถุนายน โดยหากหลังการแจงเตือนครั้งนี้ทางผู้ประกอบการยังฝ่าฝืนอีก กสทช.จะดำเนินการสู่ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งกรรมการกำหนดค่าปรับและออกค่าปรับ ซึ่งค่าปรับคงไม่ต่ำถึงหลักวันละ 1-2 แสนแน่นอน และหากผู้ประกอบการยังไม่แก้ไขอีกจะเข้าสู่ขั้นตอน พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต เพราะ กสทช.ถือว่าเรื่องดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอย่างมาก” นายฐากรกล่าว

นายฐากรกล่าวว่า สำหรับในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ผ่านการสุ่มตรวจในพื้นที่ จ.กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-12 มิถุนายน พบว่าเอไอเอสมีอัตราการโทรติดที่ 99.60% ส่วนดาต้ามีความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดที่ 1.5 เมกะบิต และทรูมูฟเอช มีอัตราการโทรติดที่ 99.80% ส่วนดาต้ามีความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดที่ 2.4 เมกะบิต ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบดังกล่าวถือว่าผู้ให้บริการทั้ง 2 รายผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก เฉพาะอย่างยิ่งในบริการประเภทดาต้า ซึ่งพบว่ามีอัตราความเร็วเฉลี่ยในอัตราใกล้เคียงและน้อยกว่าการให้บริการ 3จี ในคลื่นคลื่นเดิมมากนัก โดย กสทช.จะมีการสอบถามข้อเท็จไปยังผู้ให้บริการในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ เบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการอยู่ในช่วงขยายโครงข่าย
ที่มา : มติชนออนไลน์
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1371201384

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.