Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มิถุนายน 2556 สุภิญญา (ติดใจ) ช่อง5 และ 11 ทำตัวไม่ใช้ไม่สมกับการขอยื่นขอเป็นช่องสาธารณะ กสท.ควรเป็นคนกำหนดกติกาการเปลี่ยนผ่านเองผ่านบิวตี้คอนเทสต์ประเด็นหลัก


นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า แม้ส่วนตัวเห็นชอบกับการให้ใบอนุญาตโครงข่าย แต่ได้สงวนความเห็นในการไม่เห็นชอบการพิจารณาความจำเป็นให้รายเดิม อย่าง ช่อง 5 และ ช่อง 11 ได้รับสิทธิ์การประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะ ในระหว่างการออกอากาศคู่ขนานอัตโนมัติ โดยที่ยังไม่มีการสร้างเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ที่ชัดเจนจาก กสทช. ในการที่จะสามารถเห็นแผนการปรับตัว ปรับผังรายการ หรือแผนการหารายได้เพื่อเป็นทีวีบริการสาธารณะในอนาคต

"จริงๆ เมื่อวานมติบอร์ด กสท.ถือว่าดีมากที่ให้ช่อง 5 กับ 11 ต้องส่งแผนเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีสาธารณะใน 1 ปีเพื่อได้สิทธิ์ออกคู่ขนาน 5 ปี แต่เห็นว่า กสท.ควรเป็นคนกำหนดกติกาการเปลี่ยนผ่านเองผ่านบิวตี้คอนเทสต์ และทำให้ ช่อง 5 และ 11 ปรับตัวไปพร้อมกับช่องอื่นๆ ต้องเข้าประมูล จะได้ไม่ถือว่าเอาเปรียบรายใหม่ที่ต้องทำตามกติกาใหม่เลยจากการประมูลปีนี้ อีกทั้งกองทัพบกและกรมประชาฯ ก็ได้สิทธิ์ทำ MUX ไปแล้ว" นางสาวสุภิญญา กล่าว______________________________________


"สุภิญญา" ติดใจ บอร์ดกสท.ให้ช่อง5-11 ได้ช่องสาธารณะอัตโนมัติ


"สุภิญญา กลางณรงค์" กก.กสท.เห็นด้วยบอร์ด กสท.ให้ไลเซ่นส์โครงข่ายทีวีดิจิตอล 4 รายเดิม แต่ติดใจ พร้อมสงวนความเห็นช่อง 5 และ 11 ได้ช่องสาธารณะอัตโนมัติ ไร้เกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์...

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แสะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวหลังที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. วานนี้ (17 มิ.ย.) มีมติอนุญาตให้ ช่อง 5 ช่อง 9 ช่อง 11 และไทยพีบีเอส เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล หรือการประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplex) หรือ MUX ในระยะเวลา 15 ปีว่า ครั้งนี้ยังไม่ได้พิจารณาลงมติเรื่องราคา โดยทั้ง 4 ราย จะต้องทำแผนการลงทุนและขยายโครงข่ายร่วมกันเสนอเข้ามาอีกรอบโดยเร็วที่สุด

กก.กสท. กล่าวต่อว่า ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจให้ทั้ง 4 รายเดิมได้ใช้สิทธิ์ทำตรงนี้ เพราะส่วนหนึ่งทั้ง 4 รายเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นต้นทุนเดิมมาก่อนแล้ว อาทิ เสา อุปกรณ์ และความชำนาญ รวมถึง ทั้ง 4 รายได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการยินดีในการยอมคืนคลื่นความถี่เดิมที่ถือครองอยู่ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ กสทช.มีมติ จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้ระยะเวลาในการคืนคลื่นเร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ จาก 10 ปี ลดเหลือ 5 ปี ส่วนกรณีสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ที่จะหมดอายุสัมปทาน ปี 2563 และช่อง 7 หมดอายุสัมปทานปี 2565 ยังติดสัญญาสัมปทานอยู่จะต้องพิจารณาอีกทีว่าจะสามารถใช้เวลาการคืนคลื่นให้สั้นลงขึ้นเหมือนทั้ง 4 ช่องนี้ได้อย่างไร

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า แม้ส่วนตัวเห็นชอบกับการให้ใบอนุญาตโครงข่าย แต่ได้สงวนความเห็นในการไม่เห็นชอบการพิจารณาความจำเป็นให้รายเดิม อย่าง ช่อง 5 และ ช่อง 11 ได้รับสิทธิ์การประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะ ในระหว่างการออกอากาศคู่ขนานอัตโนมัติ โดยที่ยังไม่มีการสร้างเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ที่ชัดเจนจาก กสทช. ในการที่จะสามารถเห็นแผนการปรับตัว ปรับผังรายการ หรือแผนการหารายได้เพื่อเป็นทีวีบริการสาธารณะในอนาคต

"จริงๆ เมื่อวานมติบอร์ด กสท.ถือว่าดีมากที่ให้ช่อง 5 กับ 11 ต้องส่งแผนเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีสาธารณะใน 1 ปีเพื่อได้สิทธิ์ออกคู่ขนาน 5 ปี แต่เห็นว่า กสท.ควรเป็นคนกำหนดกติกาการเปลี่ยนผ่านเองผ่านบิวตี้คอนเทสต์ และทำให้ ช่อง 5 และ 11 ปรับตัวไปพร้อมกับช่องอื่นๆ ต้องเข้าประมูล จะได้ไม่ถือว่าเอาเปรียบรายใหม่ที่ต้องทำตามกติกาใหม่เลยจากการประมูลปีนี้ อีกทั้งกองทัพบกและกรมประชาฯ ก็ได้สิทธิ์ทำ MUX ไปแล้ว" นางสาวสุภิญญา กล่าว

กก.กสท. กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวได้เคยทำสงวนความเห็นและมติในการประชุม กสท. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมาเรื่อง แนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะแล้ว ส่วนความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการกำกับราคาของโครงข่ายฯ ได้เสนอให้ กสท. เร่งเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล 24 ช่อง เพื่อความเป็นธรรมของรายใหม่ในการตัดสินใจ ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ก็ควรตื่นตัวติดตามอย่างใกล้ชิดโดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/351915

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.