Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มิถุนายน 2556 AIS ลุ้นรอคำตัดสินของศาลนำเสาโครงข่ายมือถือจัดตั้งกองทุน++ เดือนหน้าเห็นแน่นอนมือถือ AIS ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500-5,000 บาท(ข่าวเดิม AIS จับมือกับ ZTE)ประเด็นหลักนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) เอไอเอส เปิดเผยว่า ในเดือนก.ค.นี้ บริษัทเตรียมนำโทรศัพท์ที่ผลิตจากประเทศจีนเข้ามาขายในไทย ซึ่งมีทั้งสมาร์ทโฟน และฟีเจอร์โฟน เฉลี่ยราคา 3,500-5,000 บาท ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพและรองรับคลื่นความถี่ 2.1 ในระบบสัญญาณ 3จี

"คาดว่าเดือนหน้าจะได้เห็นอุปกรณ์โทรศัพท์ ภายใต้แบรนด์ใหม่ที่รองรับสัญญาณ 3จีได้ หลังจากที่บริษัทได้นำเข้าจากจีน โดยจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500-5,000 บาท"

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เสาสัญญาณที่มีอยู่ จำนวน 14,000 ต้น แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังต้องรอคำตัดสินของศาลในเรื่องการอนุญาตให้ประมูลเสาโครงข่ายของคลื่น 900
และ 1800 เมกะเฮิร์ตหรือไม่ ซึ่งหากประมูลได้บริษัทก็จะมีความพร้อมที่จะจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้


______________________________________


เอไอเอสเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ก.ค.นี้

เอไอเอส เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ก.ค.นี้ ราคาเฉลี่ย 3-5 พันบาท รองรับ 3G พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสาโครงข่ายมือถือจัดตั้งกองทุน


นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) เอไอเอส เปิดเผยว่า ในเดือนก.ค.นี้ บริษัทเตรียมนำโทรศัพท์ที่ผลิตจากประเทศจีนเข้ามาขายในไทย ซึ่งมีทั้งสมาร์ทโฟน และฟีเจอร์โฟน เฉลี่ยราคา 3,500-5,000 บาท ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพและรองรับคลื่นความถี่ 2.1 ในระบบสัญญาณ 3จี

"คาดว่าเดือนหน้าจะได้เห็นอุปกรณ์โทรศัพท์ ภายใต้แบรนด์ใหม่ที่รองรับสัญญาณ 3จีได้ หลังจากที่บริษัทได้นำเข้าจากจีน โดยจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500-5,000 บาท"

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เสาสัญญาณที่มีอยู่ จำนวน 14,000 ต้น แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังต้องรอคำตัดสินของศาลในเรื่องการอนุญาตให้ประมูลเสาโครงข่ายของคลื่น 900
และ 1800 เมกะเฮิร์ตหรือไม่ ซึ่งหากประมูลได้บริษัทก็จะมีความพร้อมที่จะจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130619/512240/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8
%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9
%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A3%
E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81.%E0%B
8%84.%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.