Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 กรกฎาคม 2556 ย้ายค่ายมือถือ 29 บาทเริ่มแล้ว++ (เผยได้ราคาใหม่) เหตุขยายปริมาณการโอนย้ายต่อวันขึ้นเป็น 300,000 ราย (มันคุ้มทุนในการลดราคา)ประเด็นหลัก


 “มติ กทค.ระบุให้ผู้ประกอบการกำหนดใช้ค่าธรรมเนียมอัตราดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องเริ่มใช้บังคับภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ตามมติจึงแปลว่า กทค.อยากให้ผู้ประกอบการเร่งการใช้อัตราใหม่เร็วที่สุด จะเริ่มวันไหนก็ได้ แต่วันที่ช้าที่สุดที่รับได้ก็คือวันที่ 30 มิถุนายน”
   
       แต่จากการที่มีข่าวออกมาว่าให้เริ่มใช้อัตราใหม่วันที่ 1กรกฎาคม จึงเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะมติใช้คำว่า “ภายในวันที่ 30” ไม่ได้ใช้คำว่า “ภายหลัง” หรือ “นับตั้งแต่” วันดังกล่าว จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจมติให้ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมติได้ ทั้งยังเป็นการยื้อให้ผู้บริโภคต้องเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์
   
       นพ.ประวิทย์ระบุเพิ่มว่า เชื่อว่าผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ เนื่องจากที่มาของอัตราราคาใหม่นั้นเป็นข้อเสนอร่วมของผู้ให้บริการเองไม่ใช่ราคาที่ กทค.คิดขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงแต่ กทค.กำหนดนโยบายชัดเจนว่าต้องมีการลดราคาค่าบริการนี้
   
       เนื่องจากที่ผ่านมาที่มีการเก็บราคา 99 บาทนั้นพบว่าสูงกว่าราคาต้นทุนมาก ประกอบกับกำลังมีการขยายปริมาณการโอนย้ายต่อวันขึ้นเป็น 300,000 ราย จากปัจจุบันที่มีการโอนย้ายได้เพียงไม่ถึง 10,000 ราย ดังนั้นจึงจะส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาก เป็นเหตุให้มีการทบทวนราคาในที่สุด______________________________________

เริ่มแล้ว ย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 29 บาท       กสทช.ประกาศข่าวดีให้ผู้ที่ต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิม หลังลงมติปรับราคาตั้งแต่ 21 พฤษภาคม ก่อนกำหนดวันเริ่มปรับลดตั้งแต่ 30 มิ.ย. จากเดิม 99 บาท ลงเหลือ 29 บาท “ประวิทย์” เชื่อค่ายมือถือทำตามเพราะเสนอราคาเอง
     
       นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวถึงกรณีการพยายามกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาระบบการโอนย้ายค่ายมือถือ หรือบริการคงสิทธิเลขหมาย (Mobile Number Pertability-MNP) ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทค. มีการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว อันประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการให้รวดเร็วขึ้น การขยายจุดการให้บริการ ตลอดจนการลดราคาค่าบริการ
     
       ซึ่งสำหรับค่าบริการนั้น กทค.ตัดสินแล้วในการประชุมครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันที่ 21พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้กำหนดให้ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเพดานอัตราไม่เกิน 29 บาทต่อเลขหมาย โดยราคานี้ให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
     
       “มติ กทค.ระบุให้ผู้ประกอบการกำหนดใช้ค่าธรรมเนียมอัตราดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องเริ่มใช้บังคับภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ตามมติจึงแปลว่า กทค.อยากให้ผู้ประกอบการเร่งการใช้อัตราใหม่เร็วที่สุด จะเริ่มวันไหนก็ได้ แต่วันที่ช้าที่สุดที่รับได้ก็คือวันที่ 30 มิถุนายน”
     
       แต่จากการที่มีข่าวออกมาว่าให้เริ่มใช้อัตราใหม่วันที่ 1กรกฎาคม จึงเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะมติใช้คำว่า “ภายในวันที่ 30” ไม่ได้ใช้คำว่า “ภายหลัง” หรือ “นับตั้งแต่” วันดังกล่าว จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจมติให้ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมติได้ ทั้งยังเป็นการยื้อให้ผู้บริโภคต้องเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์
     
       นพ.ประวิทย์ระบุเพิ่มว่า เชื่อว่าผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ เนื่องจากที่มาของอัตราราคาใหม่นั้นเป็นข้อเสนอร่วมของผู้ให้บริการเองไม่ใช่ราคาที่ กทค.คิดขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงแต่ กทค.กำหนดนโยบายชัดเจนว่าต้องมีการลดราคาค่าบริการนี้
     
       เนื่องจากที่ผ่านมาที่มีการเก็บราคา 99 บาทนั้นพบว่าสูงกว่าราคาต้นทุนมาก ประกอบกับกำลังมีการขยายปริมาณการโอนย้ายต่อวันขึ้นเป็น 300,000 ราย จากปัจจุบันที่มีการโอนย้ายได้เพียงไม่ถึง 10,000 ราย ดังนั้นจึงจะส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาก เป็นเหตุให้มีการทบทวนราคาในที่สุด

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000079695


__________________________________


ลดค่าย้ายค่ายมือถือเหลือ29บาทเริ่ม30มิ.ย.


ลดค่าย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือหลือ 29 บาท จากเดิม 99 บาท ดีเดย์ 30 มิ.ย.นี้


นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการพยายามกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาระบบการโอนย้ายค่ายมือถือ หรือบริการคงสิทธิเลขหมาย (Mobile Number Pertability - MNP) ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทค. มีการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งสำหรับค่าบริการนั้น กทค. ตัดสินแล้วในการประชุมครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้กำหนดให้ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเพดานอัตราไม่เกิน 29 บาทต่อเลขหมาย โดยราคานี้ให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

"มติ กทค. บอกว่า ให้ผู้ประกอบการกำหนดใช้ค่าธรรมเนียมอัตราดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ โดยต้องเริ่มใช้บังคับภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ตามมติจึงแปลว่า กทค. อยากให้ผู้ประกอบการเร่งการใช้อัตราใหม่เร็วที่สุด จะเริ่มวันไหนก็ได้ แต่วันที่ช้าที่สุดที่รับได้ก็คือวันที่ 30 มิถุนายนนี้ การที่มีข่าวว่าให้เริ่มใช้อัตราใหม่วันที่ 1 กรกฎาคม จึงเป็นความเข้าใจที่ผิด จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจมติให้ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมติได้ ทั้งยังเป็นการยื้อให้ผู้บริโภคต้องเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์"

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชื่อว่า ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ เนื่องจากที่มาของอัตราราคาใหม่นั้นเป็นข้อเสนอร่วมของผู้ให้บริการเอง ไม่ใช่ราคาที่ กทค. คิดขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงแต่ กทค. กำหนดนโยบายชัดเจนว่าต้องมีการลดราคาค่าบริการนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาที่มีการเก็บราคา 99 บาทนั้น พบว่าสูงกว่าราคาต้นทุนมาก ประกอบกับกำลังมีการขยายปริมาณการโอนย้ายต่อวันขึ้นเป็น 300,000 ราย จากปัจจุบันที่มีการโอนย้ายได้เพียงไม่ถึง 10,000 ราย ดังนั้น จึงจะส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาก เป็นเหตุให้มีการทบทวนราคาในที่สุด.

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130629/514270/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8
%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E
0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%
B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD29%E0%B8%9A%
E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A130%E0%B
8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.