Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กรกฎาคม 2556 กสทช.(แน่นอก)ยังยึดคลืน1800เพื่อนำไปประมูล4Gไม่ได้ // ต้องรอ. ครม. ให้ ICT ยื่นขอให้สิทธิต่อ (โดยแผนแม่บทให้โอกาสบริหารคืนสูตร 15 ได้)


ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การเรียกคืนคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิตรซ์ (MHz)  จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)ยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ยื่นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไปจนกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการของ กสท.จะสิ้นสุดในวันที่ 15กันยายน2556 ล่าสุดยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อนำเรื่องเสนอ ครม. ขณะที่กสทช.ก็ได้ยืนยันว่า คลื่นดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว  กสทจะต้องคืนคลื่นดังกล่าวมายัง กสทช.เพื่อนำไปจัดสรร และเปิดประมูลต่อไป

______________________________________
“กสท” ลุ้นครม.ให้สิทธิใช้คลื่น1800
“กสท” ลุ้นครม.ให้สิทธิใช้คลื่น1800


“ฐากร”  ย้ำสัมปทานสิ้นสุด

ต้องคืนให้ กสทช. เท่านั้น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การเรียกคืนคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิตรซ์ (MHz)  จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)ยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ยื่นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไปจนกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการของ กสท.จะสิ้นสุดในวันที่ 15กันยายน2556 ล่าสุดยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อนำเรื่องเสนอ ครม. ขณะที่กสทช.ก็ได้ยืนยันว่า คลื่นดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว  กสทจะต้องคืนคลื่นดังกล่าวมายัง กสทช.เพื่อนำไปจัดสรร และเปิดประมูลต่อไป

               ปัจจุบันคลื่น1800 เมกะเฮิตรซ์ (MHz)  กสท ให้สัมปทานกับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี)

                  นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช.  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กิจการโทรคมนาคม (กทค.)เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม2556ได้ รับทราบข้อเสนอการขอเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  17 ล้านเลขหมาย และเป็นผู้ใช้บริการของ ทรูมูฟ กับบริษัท ดิจิตอลโฟน ในระบบ 1800 MHzโดยให้นำข้อเสนอดังกล่าวส่งต่อไปยัง คณะกรรมการกำหนดมาตารการเยียวยาดูแลผู้ใช้บริการเป็นผู้พิจารณาต่อไป

              พร้อมกันนี้สำนักงานกสทช. จะต้องทำหนังสือแจ้งไปยัง ทรูมูฟ และ ดีพีซี แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ ด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น(เอสเอ็มเอส) ว่า แม้สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดแต่ยังสามารถใช้บริการต่อไปได้(อีก1ปี) และให้ส่งซ้ำ 2ครั้งต่อสัปดาห์  คาดว่าจะเริ่มส่งเอสเอ็มเอสตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งก่อนสัญญาสัปทานจะสิ้นสุด 2 เดือน

               สำหรับข้อเสนอ ทรูมูฟ และดีพีซี มีแนวทางทางใกล้เคียงกัน โดยเสนอเป็นผู้ให้บริการลูกค้าที่มีอยู่เดิมเองทั้งหมด โดยเช่าโครงข่ายจาก กสท หรือสร้างโครงข่ายของตัวเอง ซึ่งทรูมูฟมีลูกค้าประมาณ 16.2 ล้านเลขหมาย ดีพีซีประมาณ  80,000 เลขหมาย  รวมถึงจะอำนวยความสะดวกในการย้ายค่ายมือถือแต่ใช้เลขหมายคงเดิม (บริการคงสิทธิเลขหมาย)

               นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการแก้ไขประกาศมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยประกาศเดิมระบุว่าจะต้องรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) แก้ไขเป็นต้องได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) แทน เนื่องจากมีหลายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ แต่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมอ.ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศไทย จึงต้องแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม


http://www.naewna.com/business/59368


_________________________________________กรุงเทพธุรกิจ

____________________________________________________________ไทยรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.