Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 กรกฎาคม 2556 หน่วยงานรัฐร้อง กสทช.ใจเย็นๆ!! หน่วยงานรัฐเร่งเปิดTVประเภทบริการสาธารณะ(ตามช่องรัฐสภา)แต่สาธารณสุข-กทม.หมุนเงินไม่ทัน


ประเด็นหลัก


ณะที่ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐที่ต้องการขอรับใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล บริการสาธารณะประเภทอื่น ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย โดยนายนิตินันท์ พันทวี ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกระทรวงต้องการขอรับใบอนุญาตบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ขณะนี้เตรียมความพร้อมไปแล้วกว่า 50% โดยกำลังวางผังรายการและหารือเรื่องเช่าใช้โครงข่ายจาก บมจ.อสมท รวมถึงทำข้อตกลงร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างคอนเทนต์

"มั่นใจว่าจะได้รับใบอนุญาตอย่างแน่นอน เนื่องจากสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น ประชาชนต้องได้รับความรู้ในด้านนี้ และเชื่อในศักยภาพการทำคอนเทนต์ด้านนี้จากประสบการณ์ที่มี พร้อมทั้งยังมองหาพันธมิตรเพิ่มเติม เช่น คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชน"

แต่มีปัญหาในเรื่องการของบประมาณที่ไม่ทันในปี 2557 ซึ่งเชื่อว่าหน่วยงานรัฐจะประสบปัญหานี้เหมือนกันหมด จึงอยากให้ทาง กสทช.เข้ามาร่วมหารือหรือแก้ไขปัญหานี้ เช่นเดียวกับตัวแทนจากกรุงเทพมหานครที่กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเรื่องต้นทุนค่าเช่าโครงข่าย ทาง กสทช.แจ้งเพียงว่าจะได้รู้ก่อนเปิดขอรับใบอนุญาต แต่การของบประมาณของหน่วยงานรัฐต่างกับเอกชน เนื่องจากต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงต้องการให้ กสทช.รีบแจ้งข้อมูลเหล่านี้เพื่อรีบทำแผนของบประมาณ______________________________________

กดปุ่มทีวีดิจิทัลช่อง10"สาธารณะ" เปิดเกณฑ์ให้ใบอนุญาต-หวั่นมีปัญหางบประมาณ


กสทช.เปิดเกณฑ์ให้ใบอนุญาตช่องสาธารณะ "ช่อง 10" ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาล-ประชาชน "หน่วยงานรัฐ" โวยของบฯไม่ทัน กระทุ้ง "กสทช." เปิดต้นทุนให้บริการ ฟาก "สาธารณสุข-กทม.-รัฐสภา" มั่นใจได้รับใบอนุญาตแน่

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้ยกร่างหนังสือเชิญชวน (IM) ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล บริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นการให้บริการทีวีดิจิทัลในช่อง 10 ซึ่งหลังจากการเปิดรับฟังความเห็นแล้วจะนำไปแก้ไข ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตต่อไป

สำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตให้บริการในช่องนี้ได้ จะต้องเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา และมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และหรือระหว่างรัฐสภากับประชาชน

ส่วนการให้ใบอนุญาตจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน หรือแหล่งเงินสนับสนุนการดำเนินการ ผังรายการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค คุณภาพรายการ และความเสมอภาคในการแข่งขันเสรี

ไม่เข้าข่ายครองสิทธิ์ข้ามสื่อ หรือการครอบงำกิจการ มีแผนเปิดโอกาสให้มีรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายการอิสระ

ขณะที่ใบอนุญาตวาระแรกจะมีอายุ 4 ปี หากไม่เคยทำผิดเงื่อนไขของ กสทช. จะได้ต่อใบอนุญาตอีกไม่เกิน 11 ปีตัวแทนจากโทรทัศน์รัฐสภากล่าวในเวทีประชาพิจารณ์ว่า ขณะนี้ทางสถานีมีความพร้อมมากพอที่จะขอรับใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นด้านผังรายการ บุคลากร หรือแม้แต่อุปกรณ์ ส่วนด้านงบประมาณอาจจะต้องวางแผนต่อไป หลังจากมีความชัดเจนเรื่องค่าบริการโครงข่าย (มัลติเพล็กเซอร์) ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

ขณะที่ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐที่ต้องการขอรับใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล บริการสาธารณะประเภทอื่น ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย โดยนายนิตินันท์ พันทวี ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกระทรวงต้องการขอรับใบอนุญาตบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ขณะนี้เตรียมความพร้อมไปแล้วกว่า 50% โดยกำลังวางผังรายการและหารือเรื่องเช่าใช้โครงข่ายจาก บมจ.อสมท รวมถึงทำข้อตกลงร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างคอนเทนต์

"มั่นใจว่าจะได้รับใบอนุญาตอย่างแน่นอน เนื่องจากสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น ประชาชนต้องได้รับความรู้ในด้านนี้ และเชื่อในศักยภาพการทำคอนเทนต์ด้านนี้จากประสบการณ์ที่มี พร้อมทั้งยังมองหาพันธมิตรเพิ่มเติม เช่น คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชน"

แต่มีปัญหาในเรื่องการของบประมาณที่ไม่ทันในปี 2557 ซึ่งเชื่อว่าหน่วยงานรัฐจะประสบปัญหานี้เหมือนกันหมด จึงอยากให้ทาง กสทช.เข้ามาร่วมหารือหรือแก้ไขปัญหานี้ เช่นเดียวกับตัวแทนจากกรุงเทพมหานครที่กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเรื่องต้นทุนค่าเช่าโครงข่าย ทาง กสทช.แจ้งเพียงว่าจะได้รู้ก่อนเปิดขอรับใบอนุญาต แต่การของบประมาณของหน่วยงานรัฐต่างกับเอกชน เนื่องจากต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงต้องการให้ กสทช.รีบแจ้งข้อมูลเหล่านี้เพื่อรีบทำแผนของบประมาณ

"หากทำโครงการเสนอไป แต่ กสทช.ไม่ให้ใบอนุญาต จะกลายเป็นว่าผู้ทำโครงการเข้าข่ายทุจริตหรือไม่อยากให้ กสทช.เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วย ปัจจุบันทาง กทม.มีช่องทีวีผ่านดาวเทียม ที่ผลิตรายการร่วมกับ บมจ.อสมท แต่ดูได้เฉพาะสมาชิกจึงต้องการขอรับใบอนุญาตทีวีสาธารณะ ประเภทที่ 1 เพื่อผู้สนใจรับชมได้ครอบคลุมขึ้น คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะมาจากช่องดาวเทียมเดิม"

ด้านรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กสทช.กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องงบประมาณว่า หน่วยงานต่าง ๆ ควรนำเรื่องไปเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาของบฯเพิ่มเติมหรือตั้งกองทุน หน่วยงานพิเศษขึ้น โดยศึกษาแนวทางการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 11


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1374211330

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.