Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 กรกฎาคม 2556 ประธาน กสทช.(เต้น) กระทรวงการคลังถังแตกของบกองทุน กสทช.! ( ชี้ คลื่น1800 ขอต่อเวลา1ปี ให้ประมูลให้ได้ก่อนส่วนเรื่องค้านเป็นเรื่องธรรมชาติ)


ประเด็นหลักข่าวที่เกี่ยวข้อง

18 กรกฎาคม 2556 จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีการศึกษาชี้!! กสทช. ต้องให้งบพัฒนาเทคโนฯการศึกษา800ล.ไม่ใช้20ล.//จี้กฏหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเงินนี้ไม่ใช่มีไว้สำหรับส่งคลัง


ประเด็นหลัก


 นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ตนเห็นว่างบประมาณไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างรุนแรง จึงได้สอบถามกับผู้แทน กสทช.ที่มาร่วมประชุมว่าจะสามารถสนับสนุนงบเพิ่มได้อีกจำนวนเท่าใด เพราะกองทุนเองก็ไม่มีแหล่งรายได้อื่น และแต่ละปีได้รับเงินสนับสนุนน้อยมากแค่หลัก 5-20 ล้านบาทต่อปี ทั้งที่ กสทช.มีเงินส่วนนี้อยู่ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะส่งคืนคลังหมด แต่สนับสนุนกองทุนเพียงประมาณ 20 ล้านบาท
 
       “กสทช.ควรจะสนับสนุนงบฯให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นส่วนใหญ่ สัก 800-900 ล้าน แล้วส่งคืนคลังเป็นส่วนน้อย ซึ่ง กสทช.ก็บอกให้ทางกองทุนฯทำแผนแม่บทก่อน ดังนั้น จึงให้ทางกองทุนเร่งทำแผนแม่บทในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อจะเสนอของบฯในปีหน้า แต่เบื้องต้นตนได้หารือกับ กสทช.ว่าทางกองทุนจะทำแผนเร่งด่วนที่จำเป็นเพื่อของบฯในช่วงครึ่งปีปฏิทินหลังจากนี้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่" รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ขณะนี้เราต้องพูดถึงวงเงิน 800 -1,000 ล้านบาท เพราะประเทศนี้ถ้ายังขาดแคลนงบประมาณแบบนี้ และทำได้น้อยแบบนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษาของเราก็จะล้าหลังมาก
 
       นายจาตุรนต์ กล่าวด้วยว่า การสนับสนุนงบประมาณควรทำให้เป็นไปตามเจตนาของกฏหมาย ซึ่งกฏหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเงินนี้ไม่ใช่มีไว้สำหรับส่งคลัง
http://somagawn.blogspot.com/2013/07/18-2556-80020.html______________________________________

ประชาชาติธุรกิจ 19 กรกฎาคม 2556ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.