Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 กรกฎาคม 2556 กสทช.มีมติตั้งคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วม (สร้างความเข้าใจ 1800 MHzที่กำหลังจะหมดสัปทาน)มาเสนอในการประชุมบอร์ด กทค.ครั้งต่อไปวันที่ 24 ก.ค.นี้


ประเด็นหลัก


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุมวานนี้ (18 ก.ค.) มีมติตั้งคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคม โดยให้สำนักงาน กสทช.ไปทำการยกร่างกรอบอำนาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อนำมาเสนอในการประชุมบอร์ด กทค.ครั้งต่อไปวันที่ 24 ก.ค.นี้
   
       พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ในกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัมปทานคลื่น 1800 MHz โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะด้วย
   
       โดยการตั้งคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคมครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz บนสัญญาสัมปทานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีคู่สัญญาคือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ที่กำลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงในวันที่ 15 ก.ย.นี้
   
       “ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาผู้ใช้บริการทั่วไปยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกรณีคลื่น 1800 MHz ที่กำลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงในวันที่ 15 ก.ย.นี้ โดยเฉพาะเรื่องเหตุใดต้องย้ายออกจากการใช้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 MHz เป็นต้น”
   
       ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง และมาตรการรองรับกรณีสิ้นสุดอายุสัมปทานคลื่น 1800 MHz ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี)
   
       ทั้งนี้ ก่อนการประชุมดังกล่าวตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค ประกอบด้วย สมาพันธ์เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิม สมาพันธ์เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคแห่งประเทศไทย สมาคมบรอดแบนด์เพื่อคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสประเทศไทย สมาคมดาวเทียมสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ส.ค.พ.ท.) สมาคมโทรคมนาคมเพื่อวิชาชีพและสังคม สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดระยอง ได้รวมตัวกันยื่นคำแถลงการณ์แสดงจุดยืนในเรื่องการดำเนินการของ กสทช.กรณีแก้ปัญหาซิมดับ ในขณะที่ กสทช.อยู่ระหว่างการเตรียมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ์) ต่อร่างประกาศ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ก.ค.นี้
   
       “ต้องเข้าใจว่ามาตรการเยียวยาดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีประชาชนกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคส่วนหนึ่งเข้าใจกระบวนการทำงานของ กทค.คลาดเคลื่อน ทำให้ กทค.ต้องรีบดำเนินการจัดประมูลจัดสรรคลื่น 1800 MHz เพื่อไม่ให้มีเสียงครหาว่าเป็นการดำเนินการเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่ง”
   


______________________________________

กทค.เร่งตั้งคณะอนุฯ สร้างความเข้าใจ 1800 MHz


       กทค.เดินหน้าตั้งคณะอนุฯ การมีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคมกรณีสิ้นสุดสัมปทานคลื่น 1800 MHz หวังสร้างความเข้าใจผู้ใช้บริการ โดยให้สำนักงานกลับไปยกร่างกรอบอำนาจหน้าที่ก่อนเข้าบอร์ด 24 ก.ค.นี้ พร้อมอนุมัติเลขหมายทำตลาด 3G เพิ่มแก่ทรู 6 ล้านเลขหมาย กสท 10 ล้านเลขหมาย และทีโอที 5 ล้านเลขหมาย
     
       พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุมวานนี้ (18 ก.ค.) มีมติตั้งคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคม โดยให้สำนักงาน กสทช.ไปทำการยกร่างกรอบอำนาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อนำมาเสนอในการประชุมบอร์ด กทค.ครั้งต่อไปวันที่ 24 ก.ค.นี้
     
       พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ในกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัมปทานคลื่น 1800 MHz โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะด้วย
     
       โดยการตั้งคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมในกิจการโทรคมนาคมครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz บนสัญญาสัมปทานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีคู่สัญญาคือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ที่กำลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงในวันที่ 15 ก.ย.นี้
     
       “ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาผู้ใช้บริการทั่วไปยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกรณีคลื่น 1800 MHz ที่กำลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงในวันที่ 15 ก.ย.นี้ โดยเฉพาะเรื่องเหตุใดต้องย้ายออกจากการใช้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 MHz เป็นต้น”
     
       ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง และมาตรการรองรับกรณีสิ้นสุดอายุสัมปทานคลื่น 1800 MHz ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี)
     
       ทั้งนี้ ก่อนการประชุมดังกล่าวตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค ประกอบด้วย สมาพันธ์เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิม สมาพันธ์เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคแห่งประเทศไทย สมาคมบรอดแบนด์เพื่อคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสประเทศไทย สมาคมดาวเทียมสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ส.ค.พ.ท.) สมาคมโทรคมนาคมเพื่อวิชาชีพและสังคม สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดระยอง ได้รวมตัวกันยื่นคำแถลงการณ์แสดงจุดยืนในเรื่องการดำเนินการของ กสทช.กรณีแก้ปัญหาซิมดับ ในขณะที่ กสทช.อยู่ระหว่างการเตรียมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ์) ต่อร่างประกาศ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ก.ค.นี้
     
       “ต้องเข้าใจว่ามาตรการเยียวยาดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีประชาชนกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคส่วนหนึ่งเข้าใจกระบวนการทำงานของ กทค.คลาดเคลื่อน ทำให้ กทค.ต้องรีบดำเนินการจัดประมูลจัดสรรคลื่น 1800 MHz เพื่อไม่ให้มีเสียงครหาว่าเป็นการดำเนินการเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่ง”
     
       พ.อ.เศรษฐพงค์กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามที่คณะอนุกรรมการเลขหมายได้เสนอเข้ามา โดยอนุมัติให้บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อทำตลาดให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G ทรูมูฟ เอชในย่านความถี่ 2100 MHz จำนวน 6 ล้านเลขหมาย
     
       อีกทั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม ได้ยื่นขอเลขหมายทำตลาด 3G บนโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือ HSPA ร่วมกับทรูมูฟ เอชในย่านความถี่ 850 MHz อีก 10 ล้านเลขหมาย จากที่ยื่นขอมา 12 ล้านเลขหมาย และบริษัท ทีโอที จำกัด ได้ยื่นขอเลขหมายเพิ่มอีก 5 ล้านเลขหมายในการทำตลาด 3G บนคลื่น 1900 MHz โดยเลขหมายที่ผู้ให้บริการขอไปจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาเลขหมายละ 2 บาทต่อเดือน
     

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000088567&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.