Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2556 TOT เตรียมถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะในจุดที่ไม่มีการใช้งาน!! (ส่วนพื้นที่ที่ใช้งานจะ ปรับปรุงให้สวยขึ้นแน่นอน) โดยTOTเน้นการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม


ประเด็นหลัก


การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเข้ามาจำนวนมากและราคาถูกลง บวกกับโปรโมชั่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะราคาเครื่องรองรับ (แฮนด์เซ็ท) จึงทำให้ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีการใช้งานลดน้อยลง ถึงแม้ว่าการใช้งานจะลดน้อยลง แต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะของทีโอที ปัจจุบันยังคงทำรายได้ให้ ทีโอที อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มากเท่าที่เคยได้รับก็ตาม เพราะยังมีประชาชนในบางพื้นที่มีความต้องการใช้งานอยู่

สำหรับพื้นที่ที่ยังคงใช้งานตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ปัจจุบัน จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก เขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานจำนวนมาก รวมถึงโรงเรียนในชนบทต่าง ๆ รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายไร้สายไปไม่ถึง เพราะหน้าที่ของทีโอที คือ การให้บริการประชาชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม

นายอุดม เล่าว่า ทีโอที ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่การให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะว่า มีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังคงมีการใช้งานและพื้นที่ไหนบ้างที่การใช้งานลดน้อยลง เพื่อที่ว่าหากพื้นที่ไหนไม่มีการใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องให้บริการอีก เพราะพนักงานจะได้ไม่ต้องไขกุญแจเพื่อเก็บเงินในตู้ ซึ่งหากไม่มีผู้ใช้บริการก็จะทำให้เสียเวลา

ในขณะที่ พื้นที่ไหนยังมีการใช้งาน ทีโอที มีแผนที่จะปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพราะปัจจุบันองค์ประกอบของการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีสภาพไม่เอื้อต่อการใช้งาน ซึ่งอาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนในประเทศไทย และการชำรุดจากน้ำมือมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้สิ่งที่ทีโอทีอยากปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ใช้บริการเป็นไปได้ลำบาก

______________________________________

‘ทีโอที’ หาทางออกโทรศัพท์หยอดเหรียญหลัง 3 จี ดันตลาด ‘สมาร์ทโฟน’ ฉุดไม่อยู่


ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกล เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยทั้งประเทศไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใช้งาน และยิ่งปัจจุบันตลาดสมาร์ทโฟนมาแรง การเติบโตสูง การใช้งานไม่หยุดนิ่ง และกลุ่มคนที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารในหลายรูปแบบมักมีเครื่องรองรับ (แฮนด์เซ็ท) มากกว่า 1 เครื่อง

การเข้ามาของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ถือเป็นสิ่งดีที่พิสูจน์ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และผลักดันให้ประเทศมีความเจริญและการเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะต้องหาทางออกว่าจะยังคงให้บริการตู้สาธารณะอีกต่อไปหรือไม่ เมื่อเทคโน โลยีไร้สายเข้ามาทดแทน

นายอุดม พัวสกุล ประธานกรรม การ (บอร์ด) บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวยอมรับว่า ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเข้ามาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี และ 4 จี บวกกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้เทคโนโลยีสมัยเก่าดูไร้ค่า จะเห็นได้จากสมัยก่อน ทีโอทีให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้ได้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเข้ามาจำนวนมากและราคาถูกลง บวกกับโปรโมชั่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะราคาเครื่องรองรับ (แฮนด์เซ็ท) จึงทำให้ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีการใช้งานลดน้อยลง ถึงแม้ว่าการใช้งานจะลดน้อยลง แต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะของทีโอที ปัจจุบันยังคงทำรายได้ให้ ทีโอที อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มากเท่าที่เคยได้รับก็ตาม เพราะยังมีประชาชนในบางพื้นที่มีความต้องการใช้งานอยู่

สำหรับพื้นที่ที่ยังคงใช้งานตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ปัจจุบัน จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก เขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานจำนวนมาก รวมถึงโรงเรียนในชนบทต่าง ๆ รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายไร้สายไปไม่ถึง เพราะหน้าที่ของทีโอที คือ การให้บริการประชาชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม

นายอุดม เล่าว่า ทีโอที ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่การให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะว่า มีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังคงมีการใช้งานและพื้นที่ไหนบ้างที่การใช้งานลดน้อยลง เพื่อที่ว่าหากพื้นที่ไหนไม่มีการใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องให้บริการอีก เพราะพนักงานจะได้ไม่ต้องไขกุญแจเพื่อเก็บเงินในตู้ ซึ่งหากไม่มีผู้ใช้บริการก็จะทำให้เสียเวลา

ในขณะที่ พื้นที่ไหนยังมีการใช้งาน ทีโอที มีแผนที่จะปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพราะปัจจุบันองค์ประกอบของการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีสภาพไม่เอื้อต่อการใช้งาน ซึ่งอาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนในประเทศไทย และการชำรุดจากน้ำมือมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้สิ่งที่ทีโอทีอยากปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ใช้บริการเป็นไปได้ลำบาก

ถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย หากทีโอทีจะปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพราะนอกจากปัจจุบันตู้โทรศัพท์สาธารณะกลับกลายเป็นที่ติดใบโฆษณาสินค้าต่าง ๆ แล้ว ยังพบข้อความเขียนคำไม่สุภาพมากมาย ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ทีโอทีจะมีการปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะหลายต่อหลายครั้งในลักษณะต่าง ๆ อาทิ ดัดแปลงหลังคาเป็นที่ติดตั้งฮอตสปอตหรือตัวส่งสัญญาณไวไฟ เพื่อตอบรับกลุ่มเป้าหมายก็ตาม

คราวนี้ ทีโอทีคงต้องบูรณาการตู้โทรศัพท์สาธารณะครั้งใหญ่ หากจะให้ตู้โทรศัพท์สาธารณะในประเทศไทยมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และไม่ใช่ให้เป็นแค่ที่หลบฝนและบังแดด.

กัญณัฏฐ์ บุตรดี
Kanyanat25@gmail.com


http://www.dailynews.co.th/technology/222667

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.