Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 สิงหาคม 2556 สภาไทย(หนังหน้าหนา) แจ้งเอกสารที่ให้นักข่าวพิมม์ผิดตัวเลขที่ถูกต้องคือ26,500 บาท // แต่วันก่อนเลขาธิการสภาแจ้ง ซื้อ880 เครื่อง ราคาแพงกว่าท้องตลาดนั้น เนื่องจากได้ทำสัญญามาตั้งแต่ต้นปี


ประเด็นหลัก


นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์การแจกไอแพด 4 ให้กับสมาชิกรัฐสภาครั้งนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ 880 เครื่อง ไม่ใช่ 500 เครื่องตามที่เป็นข่าว โดยแจกให้กับสส.และสว. ซึ่งมีคณะกรรมการทีโออาร์และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตรวจสอบอย่างถูกต้อง

ส่วนที่ระบุว่าราคาแพงกว่าท้องตลาดนั้น เนื่องจากได้ทำสัญญามาตั้งแต่ต้นปี  ซึ่งในช่วงนั้นไอแพดยังมีราคาแพง แต่เมื่อมาถึงวันนี้ (2ส.ค.) ราคาลดลงแล้ว ส่วนสมาชิกรัฐสภาคนใดไม่สบายใจและต้องการที่จะคืนไอแพดก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ยืนยันว่าการแจกไอแพด เพื่อลดการใช้กระดาษในรัฐสภาและแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหายได้


หลังจากนั้นมีการแจ้งเพิ่ม


       2.เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหามีหน่วยเก็บข้อมูลนาด 64 กิ๊กกะไบท์ ราคาเครื่องละ 26,500 บาทเท่ากับราคาท้องตลาด ๒๖,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตัวเครื่อง แท่นชาร์ตพร้อมสาย และคู่มือ (ตัวเลขจำนวน 28,355 บาท ที่ปรากฏในเอกสารใบยืมที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับ ไปนั้นมีความผิดพลาด ซึ่งตัวเลขที่ถูกต้องคือ 26,500 บาท ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้ติดต่อสมาชิกฯ เพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องต่อไป) 3. อุปกรณ์ที่สำนักงานฯ จัดให้เพิ่มเติม ประกอบด้วย ปกหุ้มอุปกรณ์แบบหน้า-หลัง ราคา 1,020 บาท (ราคาท้องตลาด 2,000 บาท) สายหูฟัง (มีไมค์และปรับเสียงได้) ราคา 965 บาท
       (ราคาท้องตลาด 1,090 บาท) ปากการาคา 430 บาท (ราคาท้องตลาด 600 บาท) แผ่นฟิล์มแบบด้านเพื่อติดบนหน้าจอ ราคา 835 บาท (ราคาท้องตลาด 900 บาท)
     
       4.จัดให้มีการรับประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมประกัน 1 ปี เพิ่มขึ้นอีก 2 ปี รวมเป็น 3 ปี เป็นเงินเครื่องละ 3,000 บาท/ปี/เครื่อง สำหรับรายการอุปกรณ์ตามข้อ 2. และข้อ 3. ถ้าหากสมาชิกทำสูญหายสำนักงานฯ จะเรียกคืนเป็นเงินตามจำนวนที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น 5.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบ 3G รายเดือนมีราคา 855 บาท เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งให้บริการไม่จำกัดการใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสถานที่ตลอดเวลา และสามารถใช้ขีดความสามารถของเครื่องฯ ได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาชิกฯ ในส่วนนี้เพราะเป็นการใช้งานในการกระทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสำนักงานฯ จะต้องรับผิดชอบ ประกอบกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ได้มีมติให้จัดหาพร้อมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
     
______________________________________

แจงไอแพดสส.-สว.แพงเหตุทำสัญญาช่วงต้นปี

แจงไอแพดสส.-สว.แพงเหตุทำสัญญาช่วงต้นปี

เลขาฯสภายันแจกไอแพดสส.-สว.มีคณะกรรมการตรวจสอบถูกต้อง ย้ำเพื่อลดใช้กระดาษแก้ปัญหาเอกสารหาย เผยเหตุซื้อแพงเพราะทำสัญญามาตั้งแต่ช่วงต้นปี

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์การแจกไอแพด 4 ให้กับสมาชิกรัฐสภาครั้งนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ 880 เครื่อง ไม่ใช่ 500 เครื่องตามที่เป็นข่าว โดยแจกให้กับสส.และสว. ซึ่งมีคณะกรรมการทีโออาร์และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตรวจสอบอย่างถูกต้อง

ส่วนที่ระบุว่าราคาแพงกว่าท้องตลาดนั้น เนื่องจากได้ทำสัญญามาตั้งแต่ต้นปี  ซึ่งในช่วงนั้นไอแพดยังมีราคาแพง แต่เมื่อมาถึงวันนี้ (2ส.ค.) ราคาลดลงแล้ว ส่วนสมาชิกรัฐสภาคนใดไม่สบายใจและต้องการที่จะคืนไอแพดก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ยืนยันว่าการแจกไอแพด เพื่อลดการใช้กระดาษในรัฐสภาและแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหายได้

http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B
8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/238111/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%
B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%A
7-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8
%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E
0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B
5

_________________________________________


สภาฯ แจงยิบซื้อไอแพดงบเหลือ 3 แสน ยันราคาเท่าตลาด อ้างเอกสารพิมพ์ผิดพีอาร์สภาฯ ร่อนจม.แจงซื้อไอแพด ชี้ให้ผู้ทรงเกียรติใช้ เก็บเอกสารการประชุม ลดกระดาษ ยันราคาเท่าท้องตลาด อ้างพิมพ์เลขผิด ไม่คิดค่าชาร์ต แถมประกันเพิ่มรวม 3 ปี แต่ฟิล์มกันหน้าจอสุดแพงเกือบ 900 อ้างอุปกรณ์ถ้าหายต้องใช้คืน ให้สามจีอันลิมิเต็ด 1 ปี บอกใช้แท็บเล็ตสะดวกสายตา โวใช้งบรวมค่าอื่นๆแล้ว เหลือตั้ง 3 แสน ระบุเครื่องเกิน 108 เครื่องสนับสนุนงานให้ราชการยืม
     
       วันนี้ (3 ส.ค.) กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งเอกสารชี้แจงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ถึงกองบรรณาธิการข่าว โดยระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกำกับดูแลสำนักสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ดังนี้
     
       1.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้กับสมาชิกรัฐสภา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระทำหน้าที่ของสมาชิก ใช้เป็นเครื่องมือ การเข้าถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและข้อมูลของรัฐสภา หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีจำนวนมาก ประกอบการอภิปรายในการประชุมสภา ทำให้การอภิปราย การพิจารณา และการตัดสินใจลงมติของสมาชิกรัฐสภามีความสะดวกและรวดเร็ว และเป็นการดำเนินการ ตามมติของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การสนับสนุนข้อมูลการประชุม การเข้าถึง การรับข้อมูล สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลด้านนิติบัญญัติตามภารกิจ อีกทั้งเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการผลิตเอกสารข้อมูลการประชุม ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
     
       2.เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหามีหน่วยเก็บข้อมูลนาด 64 กิ๊กกะไบท์ ราคาเครื่องละ 26,500 บาทเท่ากับราคาท้องตลาด ๒๖,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตัวเครื่อง แท่นชาร์ตพร้อมสาย และคู่มือ (ตัวเลขจำนวน 28,355 บาท ที่ปรากฏในเอกสารใบยืมที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับ ไปนั้นมีความผิดพลาด ซึ่งตัวเลขที่ถูกต้องคือ 26,500 บาท ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้ติดต่อสมาชิกฯ เพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องต่อไป) 3. อุปกรณ์ที่สำนักงานฯ จัดให้เพิ่มเติม ประกอบด้วย ปกหุ้มอุปกรณ์แบบหน้า-หลัง ราคา 1,020 บาท (ราคาท้องตลาด 2,000 บาท) สายหูฟัง (มีไมค์และปรับเสียงได้) ราคา 965 บาท
       (ราคาท้องตลาด 1,090 บาท) ปากการาคา 430 บาท (ราคาท้องตลาด 600 บาท) แผ่นฟิล์มแบบด้านเพื่อติดบนหน้าจอ ราคา 835 บาท (ราคาท้องตลาด 900 บาท)
     
       4.จัดให้มีการรับประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมประกัน 1 ปี เพิ่มขึ้นอีก 2 ปี รวมเป็น 3 ปี เป็นเงินเครื่องละ 3,000 บาท/ปี/เครื่อง สำหรับรายการอุปกรณ์ตามข้อ 2. และข้อ 3. ถ้าหากสมาชิกทำสูญหายสำนักงานฯ จะเรียกคืนเป็นเงินตามจำนวนที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น 5.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบ 3G รายเดือนมีราคา 855 บาท เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งให้บริการไม่จำกัดการใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสถานที่ตลอดเวลา และสามารถใช้ขีดความสามารถของเครื่องฯ ได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาชิกฯ ในส่วนนี้เพราะเป็นการใช้งานในการกระทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสำนักงานฯ จะต้องรับผิดชอบ ประกอบกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ได้มีมติให้จัดหาพร้อมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
     
       6. สำนักงานฯ จัดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ซึ่งมีขนาดหน้าจอ 10.1 นิ้ว เพื่อให้สมาชิกฯ มีความสะดวกในการอ่านเอกสารได้อย่างชัดเจนในการประกอบอภิปรายในสภา และแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ประกอบกับความต้องการของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เนื่องจากมีขนาดหน้าจอที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งแสดงภาพและตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่และชัดเจนตามความต้องการของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการสำรวจในปี 2555
     
       7.นอกจากนั้น เพื่อมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการให้เกิดระบบงานฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมุ่งประสงค์ให้ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนด้านการพัฒนาระบบงานฯ ที่ใช้งานร่วมกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกรัฐสภา ได้แก่ ระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลและสืบค้นข้อมูลด้านการประชุมสภา คณะกรรมาธิการ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ ที่มีระบบแจ้งเตือนเอกสารเข้า และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานฯ เป็นต้น
     
       8.โครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 55,656,200 บาท แต่ในการจัดหาใช้งบประมาณ จำนวน 55,300,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสจำนวน ๘๐๘ เครื่อง (สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ทั้งสองสภา) พร้อมอินเทอร์เน็ตรายเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องสแกนเอกสาร ตู้ RACK ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับบริหารจัดการข้อมูลเอกสารดิจิตอล ซอฟต์แวร์ระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาฯ ค่าฝึกอบรม ค่าบริหารโครงการฯ และค่ารับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 3 ปี


http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000095852

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.