Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 สิงหาคม 2556 กสท.มีมติจัดการ ช่องพอใจชาแนล แจ้งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์(อาหารเสริมเกินจริง)อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาแล้วนั้น


ประเด็นหลัก

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีเรื่องร้องเรียน ช่องรายการ "พอใจชาแนล" ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณ GMMz โฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเจนนิฟู้ดส์ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาแล้วนั้น กสท.มีมติ แจ้งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการช่องรายการพอใจชาแนล ดำเนินรายการโดย บริษัท โนวัน จำกัด ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 2522 พร้อมทั้งสำนักงานจะส่งหนังสือเตือนถึงผู้ประกอบการช่องรายการ ให้ระมัดระวังการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา

ทั้งนี้  ในวันที่ 9 ส.ค.นี้ กสทช.ร่วมกับ อย. จะเชิญผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการกำกับดูแลด้านกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.


______________________________________
กสทช.ฟัน 'พอใจชาแนล' โอ้อวดโฆษณายาเกินจริง


บอร์ด กสท.ฟัน "พอใจชาแนล" ฝ่าฝืนมาตรา 41 พ.ร.บ.อาหาร 2522 อวดอ้างสรรพคุณยาเจนนิฟู้ดส์เกินจริง ส่งต่อคณะอนุฯ เนื้อหา ทบทวนร่างประกาศฯ ม.37 ด้านภาพรวมการกำกับดูแลเนื้อหา ส่งฝ่ายกฎหมายตีความ ม.37, 39-40...

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 56 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ขณะนี้ ความคืบหน้าการทบทวนพิจารณาร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่งด้วยความรอบคอบ ตามที่ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อได้ยื่นหนังสือคัดค้านในช่วงที่ผ่านมาวานนี้ (5 ส.ค.) ที่ประชุม กสท.มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการนำไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยจะส่งความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมต่อประธานคณะอนุกรรมการฯ

ส่วนภาพรวมแนวทางการกำกับดูแลของ กสท.ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 37 และมาตรา 39–40 ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 หลังเสนอไปนั้น กสท.มติส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาอำนาจหน้าที่และความคาบเกี่ยวของแต่ละมาตรา ซึ่งในขณะนี้ร่างประกาศมาตรา 37 ได้นำขึ้นสู่เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เพื่อเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีเรื่องร้องเรียน ช่องรายการ "พอใจชาแนล" ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณ GMMz โฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเจนนิฟู้ดส์ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาแล้วนั้น กสท.มีมติ แจ้งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการช่องรายการพอใจชาแนล ดำเนินรายการโดย บริษัท โนวัน จำกัด ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 2522 พร้อมทั้งสำนักงานจะส่งหนังสือเตือนถึงผู้ประกอบการช่องรายการ ให้ระมัดระวังการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา

ทั้งนี้  ในวันที่ 9 ส.ค.นี้ กสทช.ร่วมกับ อย. จะเชิญผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการกำกับดูแลด้านกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.


โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/361821

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.