Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 สิงหาคม 2556 อนุดิษฐ์ แห่ง ICT วอน!! ผู้ที่จะโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลฯ หรือส่งต่อ ควรตรวจสอบข้อความทั้งหมดก่อนว่าเป็นข้อเท็จจริงก่อน


ประเด็นหลัก
“ผู้ที่จะโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลฯ หรือส่งต่อ ควรตรวจสอบข้อความทั้งหมดก่อนว่าเป็นข้อเท็จจริง เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้ ตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎหมาย” รมว. ไอซีที กล่าว

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า การร่วมชุมนุมนั้น ผู้เข้าร่วมไม่ควรพกพาอาวุธร้าย เช่น ปืน หรือ มีด เข้าไปเด็ดขาด ส่วนไข่ไก่นั้น สามารถพกไปได้ แต่ถ้าหากนำไปทำร้าย หรือปาใส่คนอื่นจะมีความผิดทันที โทษฐานล่วงละเมิดคนอื่น______________________________________
รมว.ไอซีทีวอนโพสต์-ส่งต่อผ่านโซเชียลต้องเป็นเรื่องจริง


รมว.ไอซีที ย้ำทุกคนโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลได้ แต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด ระบุชุมนุมได้ หากพบข้อความเท็จ-ละเมิด เจอฟันแน่นอน ฝากผู้ชุมนุมห้ามพกอาวุธร้ายเข้าไปเด็ดขาด...

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ชุมนุมนี้ ผู้ที่จะโพสต์ข้อความต่างๆ บนว่าโซเชียลมีเดีย หรือ ส่งต่อข้อความ ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าข้อความทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริง เพราะการโพสต์ข้อความเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะทำได้ ตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากฝ่าฝืนหากเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายได้

“ผู้ที่จะโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลฯ หรือส่งต่อ ควรตรวจสอบข้อความทั้งหมดก่อนว่าเป็นข้อเท็จจริง เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้ ตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎหมาย” รมว. ไอซีที กล่าว

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า การร่วมชุมนุมนั้น ผู้เข้าร่วมไม่ควรพกพาอาวุธร้าย เช่น ปืน หรือ มีด เข้าไปเด็ดขาด ส่วนไข่ไก่นั้น สามารถพกไปได้ แต่ถ้าหากนำไปทำร้าย หรือปาใส่คนอื่นจะมีความผิดทันที โทษฐานล่วงละเมิดคนอื่น

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/361977

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.