Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 สิงหาคม 2556 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังไม่คิดขาย BlackBerry แม้ว่ามีการจ้างที่ปรึกษาทั้งด้านการเงินและกฏหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท หรือได้มีการพิจารณาทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์อย่างรอบคอบอีกครั้ง


ประเด็นหลัก


พร้อมกันนี้แบล็คเบอร์รี่ ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์ในเครือของ “เจ.พี. มอร์แกน” ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและ “บริษัทสแคดเดน อาร์ปส์ สเลท มาเฮอร์ แอนด์ ฟล็อม แอลแอลพี” ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของแบล็คเบอร์รี่ ในขณะนี้ ทางบริษัทจะยังไม่เปิดเผยแผนการใดๆ จนกว่าจะมีการอนุมัติให้ทำธุรกรรมจากคณะกรรมการบริษัท หรือได้มีการพิจารณาทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์อย่างรอบคอบอีกครั้ง

______________________________________ผู้ถือหุ้นใหญ่แบล็คเบอร์รี่ยังไม่คิดขายทิ้ง


"แบล็คเบอร์รี่" ประกาศตั้งคณะกรรมการวางแผนทางเลือกเชิงกลยุทธ์เร่งตลาดแพลตฟอร์มใหม่ ด้าน "แฟร์เท็กซ์ ไฟแนนเชียล" ผู้ถือหุ้นใหญ่ยังไม่คิดขาย


รายงานข่าวจากแบล็คเบอร์รี่ระบุว่า บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อวางแผนทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ทั้งการเพิ่มมูลค่าและขนาด เพื่อเร่งการพัฒนาระบบปฎิบัติการแบล็คเบอร์รี่ 10 โดยทางเลือกเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมีทั้่งกิจการร่วมค้า หุ้นส่วนบริษัท และการสร้างพันธมิตร

นอกจากนี้อาจมีการเพิ่มการขายของบริษัท หรือการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้อื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดพิเศษประกอบด้วย Barbara Stymiest, Thorsten Heins, Richard Lynch และ Bert Nordberg โดยมี Timothy Dattels เป็นประธาน

อย่างไรก็ตามหลังการประกาศของคณะกรรมการชุดพิเศษดังกล่าว นายเพรม วัตซา ประธานและซีอีโอของแฟร์เท็กซ์ ไฟแนนเชียล ผู้ถือหุ้นใหญ่ของแบล็คเบอร์รี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและจะเป็นการลดข้อขัดแย้งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการต่อจากนี้

นายวัตซายังได้กล่าวต่อว่า แฟร์เท็กซ์ ไฟแนนเชียล ยังคงสนับสนุนแบล็คเบอร์รี่เพื่อเดินหน้าแผนงานของคณะกรรมการและการจัดการในครั้งนี้ และยังไม่มีความคิดที่จะขายหุ้นของแบล็คเบอร์รี่ที่ถืออยู่

ขณะที่นายทิโมธี แดตเทลส์ ประธานคณะกรรมการชุดพิเศษ กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาผู้บริหารและคณะกรรมการมีนโยบายมุ่งเน้นการเปิดตัวแพลตฟอร์ม "แบล็คเบอร์รี่ 10" และ "แบล็คเบอร์รี่ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เซอร์วิส 10 (บีอีเอส10)" เพื่อสร้างฐานการเงินที่แข็งแกร่งและพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคตของบริษัทที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญและเน้นการสร้างความแข็งแกร่งเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต และแนวทางในการแข่งขัน โดยเชื่อว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้แผนทางเลือกเชิงกลยุทธ์

ด้านนายธอร์สเทน เฮนส์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบล็คเบอร์รี่ กล่าวเสริมว่า บริษัทยังคงเห็นโอกาสในระยะยาวที่น่าสนใจสำหรับแบล็คเบอร์รี่ 10 ทั้งบริษัทก็ยังมีเทคโนโลยีพิเศษที่จะมัดใจลูกค้า มีงบดุลที่ดี และมีความยินดีกับอีกก้าวของการเปลี่ยนแปลง

"ในฐานะของคณะกรรมการชุดพิเศษเราได้มุ่งเน้นไปที่การเตรียมทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่จะดำเนินการไปด้วยกันกับการลดค่าใช้จ่าย การขับเคลื่อนและการเร่งการใช้งานบีอีเอส10 อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนแบล็คเบอร์รี่ 10 ในตลาดสมาร์ทโฟน รวมถึงการเปิดตัวบีบีเอ็มในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ข้ามแพลตฟอร์มให้สามารถรองรับทุกระบบปฏิบัติการ และการสร้างโอกาสการใช้ประโยชน์จากแบล็คเบอร์รี่ โกลบอล ดาต้าที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่สุด”

พร้อมกันนี้แบล็คเบอร์รี่ ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์ในเครือของ “เจ.พี. มอร์แกน” ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและ “บริษัทสแคดเดน อาร์ปส์ สเลท มาเฮอร์ แอนด์ ฟล็อม แอลแอลพี” ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของแบล็คเบอร์รี่ ในขณะนี้ ทางบริษัทจะยังไม่เปิดเผยแผนการใดๆ จนกว่าจะมีการอนุมัติให้ทำธุรกรรมจากคณะกรรมการบริษัท หรือได้มีการพิจารณาทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์อย่างรอบคอบอีกครั้ง


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130814/523208/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%
E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%
E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%84%
E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B
4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.