Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) มันโดนมาก!! เปิดจำหน่ายซองประมูลที่สำนักงานกสทช. ซองละ 1ล้านบาท (ซื้อแล้วจะไม่มีการรับคืนทุกกรณี )

ประเด็นหลัก


หลังจากนั้นในวันที่  10 – 12 ก.ย.56 จะเปิดจำหน่ายซองประมูลที่สำนักงานกสทช. อาคารหอประชุมชั้น 2  ช่วงเวลาระหว่าง 9.30 – 16.00 น.  ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารประมูลเมื่อซื้อแล้วจะไม่มีการรับคืนทุกกรณี  และจะมีการชี้แจงอีกครั้งเมื่อซื้อซองแล้วเสร็จในวันที่ 15 ต.ค. 56  และให้ผู้ที่ซื้อซองยื่นเอกสารขอรับการประมูลในวันที่ 28-29 ต.ค.56

______________________________________


กสท.แจงผู้ประกอบการก่อนยื่นซื้อซองประมูลทีวีดิจิทัล

กสท. จัดชี้แจงผู้ประกอบการ 40 ราย เตรียมเอกสาร ก่อนการยื่นซื้อซองประมูลทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบการสงสัยสถานะความเป็นนิติบุคคล
วันนี้(3ก.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการทัศน์แห่งชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า ได้จัดชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 24 ช่อง โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจประมาณ 40 ราย เข้าร่วมรับฟัง ซักถามข้อ โดยเบื้องต้นเป็นการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์มเอกสารให้ถูกต้องอาทิ   เอกสารการประมูลต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคล   ชื่อผู้ซื้อซองเอกสารประมูลต้องเป็นคนเดียวกับผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาต  เงินค่าซื้อซองประมูล 1,070,000 บาท  ต่อ ซอง    และการเตรียมหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินเพื่อแสดงศักยภาพของบริษัท  ซึ่งการยื่นขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ยื่นคำขอไม่เกินรายละ 1 ใบของแต่ละหมวดหมู่ และห้ามให้ผู้ยื่นขอช่องคุณภาพสูง(เอสดี)ยื่นขอช่องข่าวสารอีก


หลังจากนั้นในวันที่  10 – 12 ก.ย.56 จะเปิดจำหน่ายซองประมูลที่สำนักงานกสทช. อาคารหอประชุมชั้น 2  ช่วงเวลาระหว่าง 9.30 – 16.00 น.  ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารประมูลเมื่อซื้อแล้วจะไม่มีการรับคืนทุกกรณี  และจะมีการชี้แจงอีกครั้งเมื่อซื้อซองแล้วเสร็จในวันที่ 15 ต.ค. 56  และให้ผู้ที่ซื้อซองยื่นเอกสารขอรับการประมูลในวันที่ 28-29 ต.ค.56

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการที่เข้ารับฟังการชี้แจง ได้สอบถามเกี่ยวกับ สถานะความเป็นนิติบุคคลของผู้ยื่น หนังสือรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงิน หรือแม้กระทั่งความชัดเจนในการกำหนดในการแจ้งรายละเอียด การประมูลของแต่ละลำดับหมวดหมู่


  สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรับฟังครั้งนี้อาทิ   จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ , โพสต์ พับบลิชชิ่ง , ทรูวิชั่นส์ , ทรู คอร์ปอเรชั่น , อินทัช , สามารถ คอร์ปอเรชั่น และเครือเนชั่น เป็นต้น

http://www.dailynews.co.th/technology/230528

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.