Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มีนาคม 2557 ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กำลังเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอกลับเข้ารับตำแหน่งปลัดไอซีทีอีกครั้ง หลังจากเมื่อ 10 มี.ค.


ประเด็นหลัก


นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กำลังเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอกลับเข้ารับตำแหน่งปลัดไอซีทีอีกครั้ง หลังจากเมื่อ 10 มี.ค.

ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้มีมติ 6 เสียงต่อ 1 เสียง เห็นว่าการอนุมัติให้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของ บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่นใน บมจ.ไทยคม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก กิจการอวกาศแห่งชาตินั้น ยังไม่ถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

ต่างกับที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิด เมื่อ ก.ค. 2556 ว่า กระทำการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน และได้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ของกระทรวงไอซีที พิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งมีคำสั่งให้ออกจากราชการเมื่อ ก.ย. 2556

"ขณะนี้กำลังเตรียมตั้งประเด็นต่อสู้ เพื่อขอความยุติธรรมจากศาลปกครอง และขอให้ศาลเยียวยาด้วย ซึ่งนอกจากมติ ก.พ.ค.แล้ว แม้แต่ทางอัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องคดีอาญา เพราะไม่มีมูลเหตุเพียงพอ คาดว่าจะยื่นฟ้องศาลปกครองได้ เม.ย.นี้"


______________________________________พิษแก้สัญญาไทยคมยังไม่จบ "ไชยยันต์"เล็งฟ้องขอเก้าอี้คืน


พิษแก้สัญญาไทยคม ! อดีตปลัดไอซีที "ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์" เตรียมเดินหน้ายื่นฟ้องศาลปกครองขอเก้าอี้คืนกรณี "ป.ป.ช." ชี้มูลความผิดแก้สัญญาเอื้อเอกชน แต่ "ก.พ.ค." มีมติ 6 : 1 ไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่


นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กำลังเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอกลับเข้ารับตำแหน่งปลัดไอซีทีอีกครั้ง หลังจากเมื่อ 10 มี.ค.

ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้มีมติ 6 เสียงต่อ 1 เสียง เห็นว่าการอนุมัติให้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของ บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่นใน บมจ.ไทยคม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก กิจการอวกาศแห่งชาตินั้น ยังไม่ถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

ต่างกับที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิด เมื่อ ก.ค. 2556 ว่า กระทำการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน และได้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ของกระทรวงไอซีที พิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งมีคำสั่งให้ออกจากราชการเมื่อ ก.ย. 2556

"ขณะนี้กำลังเตรียมตั้งประเด็นต่อสู้ เพื่อขอความยุติธรรมจากศาลปกครอง และขอให้ศาลเยียวยาด้วย ซึ่งนอกจากมติ ก.พ.ค.แล้ว แม้แต่ทางอัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องคดีอาญา เพราะไม่มีมูลเหตุเพียงพอ คาดว่าจะยื่นฟ้องศาลปกครองได้ เม.ย.นี้"

สำหรับ กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที นายไกรสร พรสุธี เมื่อครั้งยังเป็นปลัดไอซีที และนายไชยยันต์ ว่า กระทำการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ป และบริษัทไทยคม ผู้รับสัมปทานจากรัฐโดยมิชอบเมื่อ ต.ค. 2547 จากการอนุมัติให้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของ บมจ.ชินคอร์ปใน บมจ.ไทยคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากเดิมที่ต้องถือไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่าการดำเนินการหลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแยกเป็น 2 ส่วน คือ ให้ต้นสังกัดพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ศาลปกครองกับการดำเนินคดีอาญาฐานทุจริต ที่ทางอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญา

"เท่าที่ทราบกรณี อดีตปลัดไชยยันต์ ทางอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง แต่ก็ไม่ได้ปิดช่องที่ทาง ป.ป.ช.ฟ้องตรงได้เอง เหมือนอย่างกรณีจัดซื้อรถดับเพลิงของ กทม.ที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ทาง ป.ป.ช.จึงยื่นฟ้องศาลอาญาเอง แต่ก็มีบางกรณีที่ ป.ป.ช.ยุติเรื่องไม่ฟ้องต่อ ส่วนที่อดีตปลัดจะยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อขอกลับเข้ารับตำแหน่ง ก็สามารถทำได้ทันทีหลัง ก.พ.ค.มีมติไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญายุติก่อน หากได้กลับเข้ารับราชการแล้วมีคำสั่งศาลอาญาออกมาทีหลังค่อยมีการพิจารณาอีก ครั้ง ซึ่งปกติการฟ้องศาลปกครองเพื่อขอกลับเข้ารับตำแหน่งจะใช้เวลาราว 1 ปี แต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะอดีตปลัดยังมีเวลาอีก 4 ปีถึงจะครบเกษียณ"

สำหรับ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2547 ถึง 28 ธ.ค. 2553 ก่อนที่จะเป็นรองปลัดกระทรวงไอซีทีเมื่อ 29 มิ.ย. 2555 และขึ้นเป็นปลัดกระทรวง 1 ต.ค. 2555

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1395992106

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.