Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 เมษายน 2557 (ไปกันใหญ่) อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค.วิศรุต เสนอมูลค่าคูปองจากเดิม 690 บาท เป็น 2,000 บาท เพราะใกล้เคียงกับราคาเซตท็อปบ็อกซ์ ประมาณ 1,000-1,500 บาท รวมกับเสาอากาศประมาณ 300-500 บาทในตลาด


ประเด็นหลัก


นายวิศรุต ปิยกุลวัฒน์ อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า เตรียมเสนอเรื่องการเพิ่มราคาคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอล จากเดิม 690 บาท เป็น 2,000 บาท ให้คณะกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. พิจารณา ซึ่งจะควรแจกพร้อมใบเสร็จค่าไฟฟ้า เพื่อให้เข้าถึงครัวเรือนทั่วประเทศ มากกว่าสำมะโนครัวประชากร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วย ขณะที่ มองว่า ราคา 2,000 บาท เหมาะสม เพราะใกล้เคียงกับราคาเซตท็อปบ็อกซ์ ประมาณ 1,000-1,500 บาท รวมกับเสาอากาศประมาณ 300-500 บาทในตลาด

ขณะที่เตรียมทำวิจัยเพื่อศึกษาราคาคูปอง และการความต้องการใช้งานคูปองของผู้บริโภคด้วย ส่วนการแจกคูปองช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้น อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภคมองว่า ช้าเกินไปเพราะการออกอากาศจริงเริ่มวันที่ 25เมษายนนี้ แต่ก็ต้องรอให้ทุกฝ่ายพร้อมก่อน

______________________________________


จ่อชงเพิ่มมูลค่าคูปอง Set Top Box เป็น2,000บ.
โดย ไทยรัฐออนไลน์


สมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค เล็งเสนอ กสท. เพิ่มมูลค่าคูปอง 2 พันบาท แจกให้ประชาชนพร้อมใบเสร็จค่าไฟฟ้า เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน...

นายวิศรุต ปิยกุลวัฒน์ อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า เตรียมเสนอเรื่องการเพิ่มราคาคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอล จากเดิม 690 บาท เป็น 2,000 บาท ให้คณะกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. พิจารณา ซึ่งจะควรแจกพร้อมใบเสร็จค่าไฟฟ้า เพื่อให้เข้าถึงครัวเรือนทั่วประเทศ มากกว่าสำมะโนครัวประชากร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วย ขณะที่ มองว่า ราคา 2,000 บาท เหมาะสม เพราะใกล้เคียงกับราคาเซตท็อปบ็อกซ์ ประมาณ 1,000-1,500 บาท รวมกับเสาอากาศประมาณ 300-500 บาทในตลาด

ขณะที่เตรียมทำวิจัยเพื่อศึกษาราคาคูปอง และการความต้องการใช้งานคูปองของผู้บริโภคด้วย ส่วนการแจกคูปองช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้น อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภคมองว่า ช้าเกินไปเพราะการออกอากาศจริงเริ่มวันที่ 25เมษายนนี้ แต่ก็ต้องรอให้ทุกฝ่ายพร้อมก่อน

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า พร้อมรับข้อเสนอของสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. ต้องสรุปรายละเอียด ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาในวันที่ 17 เมษายนนี้

ด้านนางสาววันดี เอี่ยมสวัสดิกุล ประชาชนที่ติดตามการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล และเข้าร่วมเสวนา ทีวีดิจิตอล ประชาชนได้อะไร ยอมรับว่า ไม่กล้าซื้อเซตท็อปบ็อกซ์ เพราะยังไม่ได้รับคูปอง และยังไม่รู้วิธีใช้งาน ซึ่งอยากให้ กสทช.อธิบายอย่างละเอียด ขณะที่ประชาชนที่เข้าร่วมอีกราย กล่าวว่า เมื่อมีทีวีดิจิตอลแล้ว อยากเห็นรายการเพื่อการศึกษา และรายการธรรมะให้มากขึ้น เพราะจะได้ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความสงบสุขในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังต้องการเห็นข่าวที่นำเสนอตามความจริง ไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไป.


http://m.thairath.co.th/content/415658

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.