Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤษภาคม 2557 CAT TOT ไม่ว่า (หากคนในองค์กรไปชุมนุม) แต่ คำนึงถึงความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้าเป็นหลัก อย่าให้ความเห็นของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวมาทำให้การให้บริการทั้งหมดต้องหยุดชะงัก


ประเด็นหลัก


วันนี้ (19 พ.ค.) นายกิตติศักดิ์ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวถึงการที่ นายคมสัน ทองศิริเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ให้สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจหยุดงานตั้งแต่วันที่22 พ.ค. เป็นต้นไป หากรัฐบาลยังไม่คืนอำนาจให้แก่ประชาชน นั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้แต่ให้คำนึงถึงว่า กสท เป็นหน่วยงานที่ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศและมีลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น อย่าให้ความเห็นของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวมาทำให้การให้บริการทั้งหมดต้องหยุดชะงัก


ด้านนายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กล่าวว่า  ได้ทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของทีโอที แล้วว่าต้องการให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้าเป็นหลักอย่าทำให้องค์กรเสียหายมากกว่านี้ เพราะขณะนี้ ทีโอที ได้อยู่ในระหว่างแผนพลิกฟื้นองค์กรอยู่แล้วดังนั้น การทำหน้าที่ให้บริการเพื่อให้องค์กรอยู่รอดจึงถือว่าสำคัญมากที่สุด

______________________________________


?ซิอีโอ กสท-ทีโอที เคลียร์สหภาพฯ ประท้วงในขอบเขต??ซิอีโอ กสท-ทีโอที เคลียร์สหภาพฯ ประท้วงในขอบเขต??ซิอีโอ กสท-ทีโอที เคลียร์สหภาพฯ ประท้วงในขอบเขต?
ซีอีโอ “กสท-ทีโอที” เคลียร์สหภาพรัฐวิสาหกิจในสังกัด ประท้วงในขอบเขต อย่าให้ความเห็นคนกลุ่มเดียวส่งผลกระทบกับการบริการ ย้ำ แค่นี้องค์กรก็อยู่อย่างลำบากแล้ว

วันนี้ (19 พ.ค.) นายกิตติศักดิ์ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวถึงการที่ นายคมสัน ทองศิริเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ให้สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจหยุดงานตั้งแต่วันที่22 พ.ค. เป็นต้นไป หากรัฐบาลยังไม่คืนอำนาจให้แก่ประชาชน นั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้แต่ให้คำนึงถึงว่า กสท เป็นหน่วยงานที่ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศและมีลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น อย่าให้ความเห็นของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวมาทำให้การให้บริการทั้งหมดต้องหยุดชะงัก

ทั้งนี้แค่ลำพังทำงานเพื่อให้องค์กรอยู่รอดยังถือเป็นช่วงที่ยากลำบากแล้ว ดังนั้นการจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ควรคำนึงว่าขณะนี้ กสทต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน

ด้านนายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กล่าวว่า  ได้ทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของทีโอที แล้วว่าต้องการให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้าเป็นหลักอย่าทำให้องค์กรเสียหายมากกว่านี้ เพราะขณะนี้ ทีโอที ได้อยู่ในระหว่างแผนพลิกฟื้นองค์กรอยู่แล้วดังนั้น การทำหน้าที่ให้บริการเพื่อให้องค์กรอยู่รอดจึงถือว่าสำคัญมากที่สุด

 \
http://www.dailynews.co.th/Content/IT/238590/ซิอีโอ+กสท-ทีโอที+เคลียร์สหภาพฯ+ประท้วงในขอบเขต

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.