Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มิถุนายน 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) สหภาพฯ CAT รับไม่ได้ดูงานต่างประเทศ 11.4 ล้านบาท ชี้หน้าที่ทำแผนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินไม่ทำ TRUEMOVE และ AIS GSM 1800 ไม่ทำ!!


ประเด็นหลักทั้งนี้ บอร์ด กสท เตรียมใช้งบประมาณ จำนวน 11.4 ล้านบาท ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 6 - 16 ก.ค. 2557และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง บริษัท จัดการท่องเที่ยว ซึ่งสหภาพฯ กสท เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตามภาวะการณ์ปัจจุบันแต่บอร์ดเพียงเพื่อต้องการท่องเที่ยวในภาพการศึกษาดู งานมาเพื่ออ้างการพัฒนาองค์กรอย่างไรก็ตาม มีบอร์ดจำนวน 4 ท่านที่เป็นข้าราชการไม่เห็นด้วยในการเดินทางในครั้งนี้ และได้ขอถอนตัวจึงขอให้ คสช. ยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของบอร์ดทั้งคณะ

______________________________________    ?สหภาพฯ กสท ยื่นหนังสือขอ คสช.สั่งยกเลิกดูงานตปท.ของบอร์ด?

สหภาพฯ กสท ยื่นหนังสือขอ คสช.สั่งยกเลิกดูงานตปท.ของบอร์ด

สหภาพฯ กสท ยื่นหนังสือ คสช. ขอให้ยกเลิกการเดินทางของบอร์ดในการดูงานต่างประเทศเป็นเงินรวม 11.4 ล้าน ระบุ บอร์ดควรลาออกทั้งคณะ


วันนี้ (25 มิ.ย.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ธนะศัพดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ขอให้ คสช.พิจารณาการบริหารงานคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท ที่มีนายไกรสร บารมีอวยชัย เป็นประธานให้ยกเลิกการใช้เงินเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศโดยด่วนเนื่องจากความไม่เหมาะสมที่จะใช้จ่ายเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ บอร์ด กสท เตรียมใช้งบประมาณ จำนวน 11.4 ล้านบาท ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 6 - 16 ก.ค. 2557และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง บริษัท จัดการท่องเที่ยว ซึ่งสหภาพฯ กสท เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตามภาวะการณ์ปัจจุบันแต่บอร์ดเพียงเพื่อต้องการท่องเที่ยวในภาพการศึกษาดูงานมาเพื่ออ้างการพัฒนาองค์กรอย่างไรก็ตาม มีบอร์ดจำนวน 4 ท่านที่เป็นข้าราชการไม่เห็นด้วยในการเดินทางในครั้งนี้ และได้ขอถอนตัวจึงขอให้ คสช. ยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของบอร์ดทั้งคณะ

นอกจากนี้ยังต้องการให้บอร์ด กสท แสดงสปิริตลาออกทั้งคณะ เพื่อเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบอร์ดชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งมาจากการเมืองรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ซึ่งมีความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ กับนักการเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรรวมทั้ง พิจารณาการบริหารงานของ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ที่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ 21 มี.ค. 2555 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏผลงานตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์หรือประโยชน์ต่อองค์กร ไม่มีการสร้างรายได้ เพื่อทดแทนรายได้สัมปทานที่หมดไปและการบริหารงานที่ผ่านมาเกิดปัญหามาก เช่น กรณีปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบุคคลทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

รวมทั้งไม่มีการวางแผนในการตรวจสอบและการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานและปัญหาข้อสัญญาตามกฎหมาย กรณีสัญญาสัมปทาน ระหว่าง บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี ทำให้ กสท ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินที่ควรจะได้ตามสัญญาสัมปทาน
http://www.dailynews.co.th/Content/IT/247714/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AF+%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD+%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A.%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97.%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.