Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 กรกฎาคม 2557 TRUEVISIONS.สมพันธ์ ระบุ บริษัทได้ส่งแผนการรองรับการสิ้นสุดสัญญามาให้ สำนักงาน กสทช.แล้ว และบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา


ประเด็นหลัก

  ด้านนายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส์ ได้กล่าวต่ออนุกรรมการว่า บริษัทได้ส่งแผนการรองรับการสิ้นสุดสัญญามาให้ สำนักงาน กสทช.แล้ว และบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา รวมถึงแจ้งสิทธิ และหน้าที่ของผู้ใช้บริการภายใต้สัญญาให้บริการที่ทำไว้ เช่น การหยุดให้บริการ การคืนเงินค่าบริการที่จ่ายล่วงหน้า การคืนเงินค่าอุปกรณ์ การเรียกเก็บค่าบริการค้างจ่าย เป็นต้น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Call center 0-2725-2525 และระบบอัตโนมัติ ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัททรู เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง การแจ้งข้อความผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในรายการต่างๆ ของบริษัท ทรู ข้อความสั้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ที่ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้บริการ
   


______________________________________

เตรียมมาตรการรองรับหลังสัญญาทรูวิชั่นส์สิ้นสุดเดือน ก.ย.


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

       อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หารือทรูวิชั่นส์ เตรียมแผนรองรับหลังสัญญาทรูวิชั่น์ ที่ทำไว้กับ อสมท สิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ เผยมีลูกค้าอีกประมาณ 2 หมื่นรายที่ยังไม่โอนย้ายไปบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ปส์ ที่ได้ใบอนุญาตจาก กสทช.แล้ว
     
       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวถึงกรณีที่สัญญาร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่างบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จะครบกำหนดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัท ทรู วิชั่นส์ จะไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ดังนั้น เพื่อไม่ให้สมาชิกผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเชิญผู้บริหารของบริษัท ทรู วิชั่นส์ ร่วมกันพิจารณาหามาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ในระบบอีกประมาณ 20,000 ราย ส่วนสมาชิกจำนวนหนึ่งได้สมัครใจโอนย้ายไปยังบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ปส์ จำกัด ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากสำนักงาน กสทช. แล้ว
     
       โดยมีแรงจูงใจให้แก่สมาชิกด้วยการสามารถรับชมช่องรายการในระบบ HD เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อนุกรรมการฯ ย้ำให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ ตรวจสอบเรื่องสัญญากับสมาชิกที่โอนย้ายเข้ามาในระบบใหม่ ซึ่งต้องเป็นสัญญาที่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556 และหากสมาชิกเดิมรายใดไม่ยินดีจะเป็นสมาชิกต่อหลังสัญญาสัมปทานหมดลงก็สามารถยุติได้ โดยที่บริษัทจะต้องคืนเงินสมาชิกที่คงค้างได้อย่างครบถ้วน
     
       “ฝากสมาชิกที่ได้โอนย้ายไปเป็นลูกค้าในนามบริษัทใหม่คือ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ปส์ ตรวจสอบสัญญาใหม่ก่อนเซ็นเนื่องจากกิจการทีวีบอกรับสมาชิกไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่ตามกฎหมาย เมื่อสัมปทานเดิมสิ้นสุด กสทช. สามารถออกใบอนุญาตในระบบใหม่โดยไม่ต้องประมูล ดังนั้น ปัญหาการเปลี่ยนผ่านของสมาชิกที่อยู่ในระบบปัจจุบันจะยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าสัมปทานมือถือคลื่น 1800 MHz'
     
       ด้านนายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส์ ได้กล่าวต่ออนุกรรมการว่า บริษัทได้ส่งแผนการรองรับการสิ้นสุดสัญญามาให้ สำนักงาน กสทช.แล้ว และบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา รวมถึงแจ้งสิทธิ และหน้าที่ของผู้ใช้บริการภายใต้สัญญาให้บริการที่ทำไว้ เช่น การหยุดให้บริการ การคืนเงินค่าบริการที่จ่ายล่วงหน้า การคืนเงินค่าอุปกรณ์ การเรียกเก็บค่าบริการค้างจ่าย เป็นต้น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Call center 0-2725-2525 และระบบอัตโนมัติ ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัททรู เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง การแจ้งข้อความผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในรายการต่างๆ ของบริษัท ทรู ข้อความสั้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ที่ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้บริการ
     

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000079355

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.