Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2557 ไตรมาสล่าสุดของ BuzzCity พบว่าตลาดโฆษณาบนมือถือของประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทย "โนเกีย" ยังเป็นอันดับหนึ่ง (37%) ซัมซุงอันดับสอง (36%) และแอปเปิลที่สาม (4%)

ประเด็นหลัก

การโฆษณาบนมือถือเติบโตขึ้น มากจากแนวโน้มการซื้อของออนไลน์ที่เปลี่ยนไปทั้งจากในประเทศไทยและทั่วโลก และโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการซื้อของออนไลน์ รายงานเชิงลึกของ BuzzCity ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Mobile Marketing Association (MMA) เปิดเผยว่า มีผู้ซื้อของออนไลน์มากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อีกทั้งส่วนใหญ่ซื้อผ่านมือถือ โดยเกือบครึ่งของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ (48%) ซื้อของออนไลน์เป็นประจำ และเกือบ 1 ใน 5 มีการดูสินค้าทางออนไลน์ก่อนไปซื้อที่ร้านค้า และมากกว่า 70% ที่ซื้อของออนไลน์โทรศัพท์มือถือจึงเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไม่น้อยกว่าคอมพิวเตอร์พีซี

มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทย "โนเกีย" ยังเป็นอันดับหนึ่ง (37%) ซัมซุงอันดับสอง (36%) และแอปเปิลที่สาม (4%) โดย มิ.ย. 2556 พบว่า 60% ของผู้ใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

______________________________คนไทยแห่ช็อปปิ้งผ่านมือถือ ตลาดโฆษณาใหญ่อันดับ 9 ของโลกจากรายงานไตรมาสล่าสุดของ BuzzCity พบว่าตลาดโฆษณาบนมือถือของประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก โดยวัดจากโฆษณาผ่านแบนเนอร์ที่เข้าถึงคนไทยกว่า 12.4 ล้านคน ในไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้น 30% (ปีต่อปี) จากตลาดโฆษณาบนมือถือ และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก (ปีต่อปี) กว่า 42%

วราริน ภูนุชอภัย ผู้จัดการ BuzzCity ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวยืนยันได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตด้านดิจิทัลรวดเร็วที่สุด และจากการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น 60% คาดว่าผู้โฆษณาจะเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลให้มากขึ้นทั้งจากแบนเนอร์ แอปพลิเคชั่นเว็บไซต์บนมือถือ ตลอดจนช่องทางอื่น ๆ เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

การโฆษณาบนมือถือเติบโตขึ้น มากจากแนวโน้มการซื้อของออนไลน์ที่เปลี่ยนไปทั้งจากในประเทศไทยและทั่วโลก และโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการซื้อของออนไลน์ รายงานเชิงลึกของ BuzzCity ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Mobile Marketing Association (MMA) เปิดเผยว่า มีผู้ซื้อของออนไลน์มากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อีกทั้งส่วนใหญ่ซื้อผ่านมือถือ โดยเกือบครึ่งของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ (48%) ซื้อของออนไลน์เป็นประจำ และเกือบ 1 ใน 5 มีการดูสินค้าทางออนไลน์ก่อนไปซื้อที่ร้านค้า และมากกว่า 70% ที่ซื้อของออนไลน์โทรศัพท์มือถือจึงเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไม่น้อยกว่าคอมพิวเตอร์พีซี

ในหลายประเทศ โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลสูงสุดในการซื้อของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพราะประชากรส่วนใหญ่ถือว่าโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ กว่า 32% ซื้อของผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ 21% ซื้อของผ่านเครื่องพีซี ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าการซื้อของออนไลน์จะเติบโตอีกกว่า 30% ของผลการสำรวจ

"โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางสำคัญในการซื้อของ และถือเป็นความท้าทายของนักการตลาดที่ต้องสร้างประสบการณ์การซื้อของในทุกช่องทาง ให้สื่อสารข้อความและเอกลักษณ์ของตราสินค้าไปในทางเดียวกัน"

การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของการซื้อของออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าร้านค้าปลีกต้องปรับตัว ผู้บริโภคจำนวนมากเดินออกจากร้านค้าโดยไม่ได้ซื้อของด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป 22% มองว่าการซื้อของออนไลน์ให้ข้อเสนอที่ดีกว่า เปรียบเทียบกับ 13% เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ 27% มองว่าไม่สามารถหาสินค้าที่ต้องการได้จากร้านค้าปลีก เปรียบเทียบกับ 14% ในปี 2556 ในภาพรวมจึงอาจสรุปได้ว่าผู้บริโภคมีความผูกพันกับผู้ขายในร้านค้าน้อยลง นี่ถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญสำหรับผู้ค้าปลีก

เคเอฟ ไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง BuzzCity กล่าวว่า แม้โทรศัพท์มือถือจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภค แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นช่องทางเดียวสำหรับผู้ค้าปลีก การที่ผู้บริโภคเปลี่ยนช่องทางในการซื้อสินค้าทำให้การเข้าถึงผู้บริโภคทำได้ยากขึ้น เพราะจากผลการสำรวจเน้นว่าโทรศัพท์มือถือมีโอกาสทำลายคุณค่าของตราสินค้า นักการตลาดจึงมีความจำเป็นในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้ไปในทางเดียวกัน

คนไทยนิยมซื้อของออนไลน์และดูสินค้าออนไลน์ 59% ของผู้บริโภคชาวไทยซื้อของออนไลน์ และใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางการซื้อสินค้าและบริการ

ยิ่งกว่านั้น ผู้ซื้อชาวไทยยังใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ โดย 24% ใช้โทรศัพท์มือถือในร้านค้าเพื่อขอคำแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัว และ 29% ใช้เพื่ออ่านรีวิวสินค้า

สินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับ (38%) ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อของออนไลน์ ตามด้วยสินค้าในครัวเรือน (25%) สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (18%) และสินค้าประเภทหนังสือและเครื่องดนตรี (15%)

มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทย "โนเกีย" ยังเป็นอันดับหนึ่ง (37%) ซัมซุงอันดับสอง (36%) และแอปเปิลที่สาม (4%) โดย มิ.ย. 2556 พบว่า 60% ของผู้ใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นใน เม.ย.-พ.ค. 2557 จากตัวอย่าง 3,590 คน จาก 26 ประเทศรวมถึง 11 ประเทศในเอเชียhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1406611731

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.