Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 สิงหาคม 2557 กสทช. เตรียมส่งหนังสือให้ DTAC ชำระค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาท กรณีไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ระบบเติมเงิน ( อัตราวันละ 80,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.2555 ถึง 27 ส.ค.2557 )

ประเด็นหลัก


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมส่งหนังสือแจ้งให้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ชำระค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาท กรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง ไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเก็บเงินล่วงหน้า (พรีเพด) ให้ถูกต้องครบถ้วน

โดยวานนี้ (26 ส.ค.) ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษากลับคำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี หรือ ดีแทค ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งดีแทคได้ร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

สำหรับค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาทดังกล่าว เป็นค่าปรับทางปกครองที่เลขาธิการ กสทช. ได้กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้ดีแทคชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 80,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.2555 ถึง 27 ส.ค.2557______________________________
งานเข้า! 'กสทช.' สั่ง 'ดีแทค' จ่ายค่าปรับ 62 ล้านบาท


กสทช. เตรียมส่งหนังสือให้ ดีแทค ชำระค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาท จากการสั่งปรับดีแทควันละ 80,000 บาท ตั้งแต่ 6 ก.ค.2555-27 ส.ค.2557 กรณีฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง…

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมส่งหนังสือแจ้งให้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ชำระค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาท กรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง ไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเก็บเงินล่วงหน้า (พรีเพด) ให้ถูกต้องครบถ้วน

โดยวานนี้ (26 ส.ค.) ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษากลับคำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี หรือ ดีแทค ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งดีแทคได้ร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

สำหรับค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาทดังกล่าว เป็นค่าปรับทางปกครองที่เลขาธิการ กสทช. ได้กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้ดีแทคชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 80,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.2555 ถึง 27 ส.ค.2557

ทั้งนี้ เงินค่าปรับที่ได้รับทั้งหมดถือเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ต่อไป.

http://www.thairath.co.th/content/446175

_______________________________


ศาลยกคำร้อง 'ดีแทค' ฟ้อง 'กสทช.' สั่งปรับเงินไม่เก็บข้อมูลระบบเติมเงิน


ศาลปกครองสูงสุด สั่งยกคำร้องคดี"ดีแทค" ฟ้อง "กสทช." หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีสั่งปรับเงิน เหตุไม่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเติมเงิน...

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2557 ศาลปกครองกลาง อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี ในคดีคำร้องที่ 557/2556  คำสั่งที่ 419/2557 (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง) ซึ่งเป็นการอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ 3117/2555 ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี) (คดีนี้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ออกคำสั่งที่ สทช 5011/9468 เรื่องกำหนดค่าปรับทางปกครอง ลว.30 พ.ค.2555 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Prepaid ให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ลว.20 มิ.ย.2555 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีหนังสือที่ สทช 5011/13440 แจ้งผลการพิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้ส่งความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว )

โดยคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว แต่ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี.

http://www.thairath.co.th/content/445946

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.