Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2557 ISSP คาดว่าจะทำได้ 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 190 ล้านบาท ทำให้ลูกค้าเก่ามีการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วเข้ามาใช้คลาวด์เพิ่มขี้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประเด็นหลัก       นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ISSP กล่าวว่า ISSP เตรียมที่จะเปิดให้บริการคลาวด์ในแพลตฟอร์มที่ประหยัดมากขึ้น ภายใต้ชื่อ EazyCloud เพื่อเสริมจากบริการ b.cloud ที่เป็นคลาวด์แบบพรีเมียมที่เดิมได้ให้บริการไปก่อนหน้านี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งบริการคลาวด์ใหม่นี้จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเอสเอ็มอีและบุคคลทั่วไป คาดว่าจะให้บริการได้ในปลายปีนี้ ส่วนเป้าหมายรวมทั้งปี ISSP คาดว่าจะทำได้ 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 190 ล้านบาท
       EazyCloud จะเน้นการขายผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบของการให้บริการตนเอง ซึ่งลูกค้าจะสามารถทดลองใช้และสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ทันที โดยบริการเบื้องต้นจะนำเสนอในเรื่องของ Cloud server, Email, Website โดยปีแรกคาดหวังลูกค้าไว้ที่ 500 ราย ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณการลงทุนคลาวด์ไปกว่า 50 ล้าน และปีนี้จะเสริมในด้านโครงสร้างและความปลอดภัยอีก 10 ล้านบาท
   
       “เรามั่นใจว่าคลาวด์ในเมืองไทยเริ่มมาแล้ว เห็นได้จากธุรกิจทั่วไปไปเริ่มเข้าใจแล้วว่าคลาวด์สามารถนำมาใช้งานได้อย่างจริงจังในเชิงธุรกิจ ทำให้ลูกค้าเก่ามีการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วเข้ามาใช้คลาวด์เพิ่มขี้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปีนี้ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 94 % และคาดว่าจะเป็น 100 % ภายในสิ้นปี และจากผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ทำให้เราเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

______________________________ISSP มั่นใจคลาวด์โตดันยอดทะลุ 220 ล้านบาท เล็งส่ง EazyCloud เจาะเอสเอ็มอีนายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ISSP

       ISSP เล็งธุรกิจคลาวด์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นใจรายได้ปีนี้ทะลุ 220 ล้านบาท เตรียมส่งคลาวด์ราคาประหยัด EazyCloud เสริมทัพคลาวด์องค์กรที่กำลังไปได้สวย เผยบริการใหม่ EazyCloud เน้นการขายผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบของการให้บริการตนเอง คาดหวังลูกค้าปีแรก 500 ราย ส่วนบริการคลาวด์โดยรวมมั่นใจว่าจะเติบโต 100% เนื่องจากลูกค้าเริ่มเห็นประโยชน์และเปลี่ยนมาใช้
     
       นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ISSP กล่าวว่า ISSP เตรียมที่จะเปิดให้บริการคลาวด์ในแพลตฟอร์มที่ประหยัดมากขึ้น ภายใต้ชื่อ EazyCloud เพื่อเสริมจากบริการ b.cloud ที่เป็นคลาวด์แบบพรีเมียมที่เดิมได้ให้บริการไปก่อนหน้านี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งบริการคลาวด์ใหม่นี้จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเอสเอ็มอีและบุคคลทั่วไป คาดว่าจะให้บริการได้ในปลายปีนี้ ส่วนเป้าหมายรวมทั้งปี ISSP คาดว่าจะทำได้ 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 190 ล้านบาท
       EazyCloud จะเน้นการขายผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบของการให้บริการตนเอง ซึ่งลูกค้าจะสามารถทดลองใช้และสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ทันที โดยบริการเบื้องต้นจะนำเสนอในเรื่องของ Cloud server, Email, Website โดยปีแรกคาดหวังลูกค้าไว้ที่ 500 ราย ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณการลงทุนคลาวด์ไปกว่า 50 ล้าน และปีนี้จะเสริมในด้านโครงสร้างและความปลอดภัยอีก 10 ล้านบาท
     
       “เรามั่นใจว่าคลาวด์ในเมืองไทยเริ่มมาแล้ว เห็นได้จากธุรกิจทั่วไปไปเริ่มเข้าใจแล้วว่าคลาวด์สามารถนำมาใช้งานได้อย่างจริงจังในเชิงธุรกิจ ทำให้ลูกค้าเก่ามีการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วเข้ามาใช้คลาวด์เพิ่มขี้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปีนี้ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 94 % และคาดว่าจะเป็น 100 % ภายในสิ้นปี และจากผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ทำให้เราเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”
     
       นายบัณฑิต กล่าวว่า สำหรับการรุกตลาดคลาวด์นั้น ISSP มีพันธมิตรช่วยในการขายเจาะกลุ่มเอสเอ็มอี มีดิสทริบิวเตอร์และรีเซลเลอร์ โดยปัจจุบันจับมือกับเอสไอเอสที่มีรีเซลเลอร์นับพันราย โดยจะเพิ่มการนำเสนอการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการแข่งขัน ซึ่งการเปิดให้บริการ EazyCloud ขึ้นมานั้นนอกเหนือจากการเจาะกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมองเห็นว่าคลาวด์เริ่มแพร่หลาย และไม่มีข้อจำกัดในการเปิดให้บริการกับรายย่อยจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดี

ISSP มั่นใจคลาวด์โตดันยอดทะลุ 220 ล้านบาท เล็งส่ง EazyCloud เจาะเอสเอ็มอี
นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ISSP

       ทั้งนี้ ISSP ได้แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1.ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้บริการรูปแบบ Private Cloud หรือ Hybrid Cloud และ 2.ลูกค้าที่มีองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มักจะเลือกใช้บริการในรูปแบบ Public Cloud ซึ่งเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการหรือ Service Provider โดยไม่ต้องลงทุนเทคโนโลยีแต่ประการใด เพียงแค่ระบุความต้องการใช้งานก็จะได้รับบริการจากผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน และเสียค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงเท่านั้น
     
       โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทในปัจจุบันตามประเภทของการให้บริการ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1. Internet connectivity มีสัดส่วนประมาณ 30% 2.IDC (Internet Data Center) และ Cloud Computing Services มีสัดส่วน 50% โดยมีการเติบโตในสัดส่วนของ cloud มาทดแทนการ hosting เพิ่มมากขึ้นกว่า 30% และ 3.บริการอื่นๆที่เป็น value added services มีสัดส่วนอยู่ที่ 20% เพิ่มขึ้นจากเดิม ที่เป็นในรูปแบบการขายฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ปกติ ด้วยการเพิ่มโซลูชันอื่นๆเสริมเข้าไป ซึ่งคาดว่าในปีหน้าสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจะเทไปยังคลาวด์เพิ่มขึ้น


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000101033

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.