Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 ธันวาคม 2557 นายกรัฐมนตรี.ประยุทธ์ ระบุ การใช้ ICT เปลื่ยนเป็น “กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล โดยให้ดูดิจิตอลต้องมีความพร้อมด้านโครงข่ายที่สามารถสื่อสารข้อมูล ขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่ประเด็นหลักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะรัฐบาลจะขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจ ซึ่งต้องนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาพัฒนาทุกมิติ ในการนี้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เป็น “กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่จะประสบความสำเร็จ เรื่องของดิจิตอลต้องมีความพร้อมด้านโครงข่ายที่สามารถสื่อสารข้อมูล
ขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงความพรัอมของโครงข่ายแห่งชาติ หรือ เนชั่นแนล บรอดแบนด์ โครงข่ายระหว่างประเทศ หรือดิจิตอล เกทเวย์ รวมถึงการมีศูนย์กลางบริการข้อมูลหรือ ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ที่สำคัญจะช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร หรือแม้แต่การสร้างช่องทางขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์______________________________นายกฯ สั่งเปลี่ยนชื่อ “ไอซีที” เป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดัน 4G หวังขับเคลื่อนนโยบาย “ดิจิตอล อีโคโนมี” ใช้ระบบไอทีพัฒนาประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โพสต์ทูเดย์ ฟอรั่ม” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจดิจิตอล พลิกโฉมประเทศไทย” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะรัฐบาลจะขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจ ซึ่งต้องนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาพัฒนาทุกมิติ ในการนี้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เป็น “กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่จะประสบความสำเร็จ เรื่องของดิจิตอลต้องมีความพร้อมด้านโครงข่ายที่สามารถสื่อสารข้อมูล
ขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงความพรัอมของโครงข่ายแห่งชาติ หรือ เนชั่นแนล บรอดแบนด์ โครงข่ายระหว่างประเทศ หรือดิจิตอล เกทเวย์ รวมถึงการมีศูนย์กลางบริการข้อมูลหรือ ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ที่สำคัญจะช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร หรือแม้แต่การสร้างช่องทางขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

“มีหลายประเทศสนใจที่จะเข้ามาลงทุนด้านดิจิตอลในไทย โดยแจ้งให้ทราบว่าไทยยินดีแต่ขอให้เป็นลักษณะของการลงทุนทั้งระบบและเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยด้วย” นายกรัฐมนตรีกล่าว

สำหรับการประมูล 4G บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่ถูกสั่งชะลอการประมูลออกไป 1 ปี ตามประกาศ คสช.นั้น จะเร่งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำคลื่นความถี่ที่ได้หมดสัญญาสัมปทานไป เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา (คลื่น 1800 MHz) เร่งดำเนินการเพื่อเปิดการประมูลให้เร็วที่สุดในปีหน้าอย่างเร่งด่วน

นายสิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตรมว.ไอซีที และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า ปัญหาที่การขับเคลื่อนดิจิตอล อีโคโนมี ไม่เกิดก็เพราะการทำงานในอดีตหน่วยงานภาครัฐเองไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรเลย อยากให้การแก้ไขกฎหมายมีการระบุบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยใช้ มาตรา 157 โทษฐานที่เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งคือ ควรปรับปรุงระบบไฟเบอร์ออพติกให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์) ขึ้นมา จากนั้นระดมทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรองรับดิจิตอล อีโคโนมี


http://www.naewna.com/business/133972

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.