Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 ธันวาคม 2557 ตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ประเทศไทยปี 2556 มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แอนิเมชั่น 3,968 ล้านบาท เกม 4,352 ล้านบาท และอีเลิร์นนิ่ง 6,448 ล้านบาท คาดว่ากลุ่มแอนิเมชั่นในปี 2557 จะเติบโต 4% และปี 2558 จะเติบโตมากกว่า 4%

ประเด็นหลัก

ตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ประเทศไทยปี 2556 มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แอนิเมชั่น 3,968 ล้านบาท เกม 4,352 ล้านบาท และอีเลิร์นนิ่ง 6,448 ล้านบาท
คาดว่ากลุ่มแอนิเมชั่นในปี 2557 จะเติบโต 4% และปี 2558 จะเติบโตมากกว่า 4% เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล ที่น่าจะทำให้มูลค่าคอนเทนต์เพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นการเติบโตในส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนการผลิตภายในประเทศยังไม่เติบโตมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องแหล่งเงินทุนเพราะการผลิตการ์ตูนและแอนิเมชั่นต้องใช้เงินสูง แต่ผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและมีความยากลำบากในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน______________________________?รัฐต้องอุ้มผู้ผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ไทย?
?รัฐต้องอุ้มผู้ผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ไทย??รัฐต้องอุ้มผู้ผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ไทย?
เมื่อทุกภาคส่วนต่างพูดถึงการใช้ไอทีเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาดูกันว่ามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์จะมีการเติบโตตามไปด้วยหรือไม่อย่างไร


เมื่อทุกภาคส่วนต่างพูดถึงการใช้ไอทีเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาดูกันว่ามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์จะมีการเติบโตตามไปด้วยหรือไม่อย่างไร

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ทีดีอาร์ไอ ได้ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า เพื่อสำรวจตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ไทย
ทั้งนี้ ตลาดดิจิตอลคอนเทนต์ประเทศไทยปี 2556 มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แอนิเมชั่น 3,968 ล้านบาท เกม 4,352 ล้านบาท และอีเลิร์นนิ่ง 6,448 ล้านบาท
คาดว่ากลุ่มแอนิเมชั่นในปี 2557 จะเติบโต 4% และปี 2558 จะเติบโตมากกว่า 4% เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล ที่น่าจะทำให้มูลค่าคอนเทนต์เพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นการเติบโตในส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนการผลิตภายในประเทศยังไม่เติบโตมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องแหล่งเงินทุนเพราะการผลิตการ์ตูนและแอนิเมชั่นต้องใช้เงินสูง แต่ผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและมีความยากลำบากในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

“สถานีโทรทัศน์นิยมซื้อรายการจากต่างประเทศเข้ามาเพราะถูกกว่า อีกทั้งยังมีรายการให้เลือกหลากหลาย”
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ คนรุ่นใหม่รู้แต่ทฤษฎี แต่ขาดประสบการณ์ ส่วนคนที่มีประสบการณ์ก็มักถูกต่างชาติซื้อตัว และภาครัฐยังมีการควบคุมโฆษณาที่เข้มงวดทำให้ผู้ผลิตการ์ตูนมีข้อจำกัดในการหารายได้

ในส่วนของอุตสาหกรรมเกมจะมีการเติบโตสูงสุดจาก 26% ในปี 2557 เป็น 30% ในปี 2558 มาจากการเล่นเกมผ่านมือถือที่ราคาถูกลง เพราะการหนุนของ 3จี และ 4จี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่วนอุตสาหกรรมอีเลิร์นนิ่งในปี 2557จะโต 9% การเติบโตจะมาจากนโยบายการลงทุนภาครัฐ ไม่ใช่การเติบโตปกติของอุตสาหกรรม ดังนั้นการคาดการณ์เติบโตปี 2558 จึงขึ้นอยู่กับงบประมาณอีเลิร์นนิ่งภาครัฐที่มีการอนุมัติแล้ว 1.7 หมื่นล้านบาท ว่าจะกระตุ้นตลาดอีเลิร์นนิ่งได้มากน้อยเพียงใด

ด้านตัวแทนจากผู้ประ กอบการแอนิเมชั่น ระบุว่า รัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีกองทุนประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพราะต้นทุนในการผลิตแอนิเมชั่นแต่ละเรื่องใช้เงินสูงมาก

นอกจากรัฐต้องสนับสนุนการตั้งกองทุนแล้ว การหาตลาดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกัน.

กัญณัฏฐ์ บุตรดี
Kanyanat25@gmail.com


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/288265/รัฐต้องอุ้มผู้ผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.