Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 ธันวาคม 2557 กสทช. โดน คสช. แช่แข็ง กองทุน กทปส. .มีเงินอยู่ 27,000 ล้านบาท!! ซึ่งกำลังรอความชัดเจนการแก้ไข พ.ร.บ. กสทช.ให้สามารถวางแผนการดำเนินงานได้

ประเด็นหลัก


นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กองทุน กทปส.กำลังรอความชัดเจนการแก้ไข พ.ร.บ. กสทช.ให้สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งหนังสือถึงสำนักงาน กสทช.ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2557 ให้ระงับดำเนินโครงการบริการโทรคมนาคมสาธารณะโดยทั่วถึง (USO) ตามแผน 5 ปี (ปี 2555-2559) ที่วางกรอบงบประมาณไว้ 20,000 ล้านบาท ขยายบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การดำเนินการต้องหยุดชะงัก ทั้งที่ บมจ.ทีโอทีชนะประมูลโครงการ USO 2 จังหวัดนำร่องตั้งแต่ พ.ค.ที่ผ่านมาปัจจุบันกองทุน กทปส.มีเงินอยู่ 27,000 ล้านบาท จากการประมูลช่องทีวีดิจิทัลงวดแรกรวมอยู่ด้วย 11,000 ล้านบาท เมื่อหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในโครงการแจกคูปองทีวีดิจิทัลให้ประชาชนตาม กรอบวงเงินที่ คสช.อนุมัติ 15,000 ล้านบาทแล้ว เหลือเงินในบัญชีกองทุน 12,000 ล้านบาท ส่วนแผนใช้เงินอื่น ๆ ต้องทบทวนหลังสถานะกองทุนชัดเจน

"แผน การใช้เงินทั้งหมดโดนฟรีซไว้ โครงการที่ทีโอทีชนะประมูล 441 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องยกเลิกไปก่อน ไม่สามารถอนุมัติการเบิกจ่ายเงินได้ ทำให้เสียโอกาสในการกระจายบริการโดยทั่วถึง ตอนนี้รัฐกำลังแก้ พ.ร.บ. กสทช. คงไม่ยุบ กสทช. แต่จะดึงเงินกองทุนออกไป เราก็ยินดี ยิ่งเงินเยอะยิ่งเป็นทุกขลาภ โดนจับตามาก อย่างโครงการคูปองทีวีดิจิทัล เราเห็นใจผู้ประกอบการที่ขายกล่องได้แต่เงินมาจมเป็นล้าน จากคูปองที่ยังขึ้นเงินไม่ได้ สตง.สั่งให้ กสทช.ตรวจคูปองและเอกสารที่นำมาขึ้นเงินละเอียดยิบ พนักงานที่เรามี 3 ชั่วโมงครึ่ง ตรวจเอกสารได้ 700 ใบ มีคูปองมาใช้สิทธิแล้ว 1.9 ล้านใบ แจกแล้วกว่า 7 ล้านใบ กว่าตรวจครบคงอีกนาน เพิ่งอนุมัติเบิกจ่าย ลอตแรกไป 3 หมื่นกว่าใบ"


______________________________ฟรีซเงินกองทุน2.7หมื่นล."กสทช." เบรกลงทุนUSOรอรัฐบาลแก้กม.ดึงเงินบริหารเองแช่แข็งเงินกองทุน "กสทช." ค้างเติ่ง 2.7 หมื่นล้าน หลัง "คสช." เบรกโครงการ USO ขยายบริการทั่วถึงทั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์-โทรศัพท์สาธารณะโดนหางเลข รอชี้ชะตาแก้กฎหมายดึงเงินบริหารจัดการเอง อาจแค่หนุนวิจัย-พัฒนา

นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กองทุน กทปส.กำลังรอความชัดเจนการแก้ไข พ.ร.บ. กสทช.ให้สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งหนังสือถึงสำนักงาน กสทช.ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2557 ให้ระงับดำเนินโครงการบริการโทรคมนาคมสาธารณะโดยทั่วถึง (USO) ตามแผน 5 ปี (ปี 2555-2559) ที่วางกรอบงบประมาณไว้ 20,000 ล้านบาท ขยายบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การดำเนินการต้องหยุดชะงัก ทั้งที่ บมจ.ทีโอทีชนะประมูลโครงการ USO 2 จังหวัดนำร่องตั้งแต่ พ.ค.ที่ผ่านมาปัจจุบันกองทุน กทปส.มีเงินอยู่ 27,000 ล้านบาท จากการประมูลช่องทีวีดิจิทัลงวดแรกรวมอยู่ด้วย 11,000 ล้านบาท เมื่อหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในโครงการแจกคูปองทีวีดิจิทัลให้ประชาชนตาม กรอบวงเงินที่ คสช.อนุมัติ 15,000 ล้านบาทแล้ว เหลือเงินในบัญชีกองทุน 12,000 ล้านบาท ส่วนแผนใช้เงินอื่น ๆ ต้องทบทวนหลังสถานะกองทุนชัดเจน

"แผน การใช้เงินทั้งหมดโดนฟรีซไว้ โครงการที่ทีโอทีชนะประมูล 441 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องยกเลิกไปก่อน ไม่สามารถอนุมัติการเบิกจ่ายเงินได้ ทำให้เสียโอกาสในการกระจายบริการโดยทั่วถึง ตอนนี้รัฐกำลังแก้ พ.ร.บ. กสทช. คงไม่ยุบ กสทช. แต่จะดึงเงินกองทุนออกไป เราก็ยินดี ยิ่งเงินเยอะยิ่งเป็นทุกขลาภ โดนจับตามาก อย่างโครงการคูปองทีวีดิจิทัล เราเห็นใจผู้ประกอบการที่ขายกล่องได้แต่เงินมาจมเป็นล้าน จากคูปองที่ยังขึ้นเงินไม่ได้ สตง.สั่งให้ กสทช.ตรวจคูปองและเอกสารที่นำมาขึ้นเงินละเอียดยิบ พนักงานที่เรามี 3 ชั่วโมงครึ่ง ตรวจเอกสารได้ 700 ใบ มีคูปองมาใช้สิทธิแล้ว 1.9 ล้านใบ แจกแล้วกว่า 7 ล้านใบ กว่าตรวจครบคงอีกนาน เพิ่งอนุมัติเบิกจ่าย ลอตแรกไป 3 หมื่นกว่าใบ"

นอกจากการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิ ทัลแล้ว จะเหลือแค่โครงการให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ กองทุนที่ พ.ร.บ. กสทช.กำหนดไว้ ก่อนหน้านี้อนุมัติวงเงินไว้ 500 ล้านบาท และเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก 50 โครงการ จาก 268 โครงการ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยขยายเวลาการพิจารณาไปถึง 31 ม.ค. 2558 ประกอบกับมีประกาศ คสช.ฉบับที่ 80/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กสทช. ทำให้ต้องเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดใหม่

สำหรับแหล่ง ที่มาของเงินกองทุน พ.ร.บ. กสทช. เดิมกำหนดมาจากเงินประมูลคลื่นความถี่ด้านบรอดแคสต์ เงินสมทบรายปีของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 2-3.75% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และเงินสมทบที่สำนักงาน กสทช.จัดสรรให้แต่ละปี แต่ประกาศ คสช.ฉบับที่ 80/2557 แก้ไขให้เงินจากการประมูลคลื่นต้องส่งเข้าคลัง

"หากมีการแก้ไข พ.ร.บ. กสทช. ดึงเงินจากกองทุนไปทั้งหมดเชื่อว่ากองทุนยังอยู่ได้ด้วยเงินสมทบรายปีของ สำนักงาน กสทช.ราวปีละ 50 ล้านบาท"

อย่างไรก็ตาม หลังมีประกาศ คสช.แล้ว กองทุน กทปส.ยังมีการใช้จ่ายเงินกรณีค่าชดเชยการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ให้ บมจ.อาร์เอส เป็นเงิน 369 ล้านบาท ส่วนเงินที่คงค้างอยู่ในบัญชีได้บริหารโดยฝากไว้กับสถาบันการเงินที่ยื่นข้อ เสนอดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้นในอัตราที่ดีที่สุดมาให้ ซึ่งอยู่ที่ราว 2% ต่อปี


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1419226809

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.