Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 ธันวาคม 2557 กสทช.ประวิทย์ จี้ค่ายมือถือคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบประเด็นหลักนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หรือ “หมอลี่” กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครอง ผู้บริโภคและส่งเสริม สิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม(กทค.) ก็เพิ่งมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ ที่สำนักงาน กสทช. ยกร่างขึ้น โดยกระบวนการถัดไป จะเป็นการนำร่างประกาศดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน อย่างไรก็ตาม ในร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเอาไว้ด้วย ซึ่งหากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็สามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยาก เพราะก็อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีคุณค่าอย่างมากที่สำนักงาน กสทช. ต้องรับฟัง และนำไปปรับปรุงประกาศให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ


“ในต่างประเทศที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันสูง ผู้ให้บริการก็มักกำหนดโปรโมชั่นในลักษณะที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที เพราะเป็นวิธีคิดค่าบริการที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่ตนคิดว่าเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบ แต่สำหรับประเทศไทยที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาด จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบ” นายประวิทย์กล่าว_____________________________________________________จี้ค่ายมือถือคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที ‘หมอลี่’ขานรับแนวคิด‘สปช.’

ย้ำจุดยืน‘บริการ’ต้องเป็นธรรม

มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอให้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สั่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงตามจริงเป็นวินาที พร้อมทั้งดันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมใหญ่ สปช. เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่จะถึงนี้

โดยสปช.ให้เหตุผลว่า เนื่องจากทุกวันนี้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใช้วิธีการ “ปัดเศษวินาที” เป็นหนึ่งนาทีในทุกๆ การใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยคาดว่าหาก กสทช. บังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลการคิดค่า บริการในเรื่องนี้ จะช่วยผู้บริโภคประหยัด ค่าโทรศัพท์ได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือน

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หรือ “หมอลี่” กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครอง ผู้บริโภคและส่งเสริม สิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม(กทค.) ก็เพิ่งมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ ที่สำนักงาน กสทช. ยกร่างขึ้น โดยกระบวนการถัดไป จะเป็นการนำร่างประกาศดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน อย่างไรก็ตาม ในร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเอาไว้ด้วย ซึ่งหากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็สามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยาก เพราะก็อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีคุณค่าอย่างมากที่สำนักงาน กสทช. ต้องรับฟัง และนำไปปรับปรุงประกาศให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

“ในต่างประเทศที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันสูง ผู้ให้บริการก็มักกำหนดโปรโมชั่นในลักษณะที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที เพราะเป็นวิธีคิดค่าบริการที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่ตนคิดว่าเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบ แต่สำหรับประเทศไทยที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาด จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบ” นายประวิทย์กล่าว


http://www.naewna.com/business/137041

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.