Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 ธันวาคม 2557 (บทความ) 1ปีทีวีดิจิตอล // สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่รับชมทีวีผ่านระบบดาวเทียม และเคเบิลทีวีกว่า 70% ซึ่งคูปองดังกล่าวก็ไม่สามารถนำไปแลกอุปกรณ์จำพวกนี้ได้

ประเด็นหลัก


เนื่องจากเมื่อมีการเปิดให้ประชาชนนำคูปองที่ได้รับไปแลกอุปกรณ์การรับชม อาทิ เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ที่มีภาครับในตัวเครื่อง หรือการนำไปแลกกล่องดิจิตอลที่มีราคา 690 บาทที่มีผู้ประกอบการกล่องที่เข้าร่วมโครงการเปิดรับแลก หรือนำไปเป็นส่วนลดซื้อกล่องที่มีราคาสูงกว่า 690 บาท

กลับพบประชาชนนำคูปองไปแลกอุปกรณ์รับชมยังไม่ถึง 2 ล้านใบ จากที่ได้แจกคูปองไปแล้วจำนวนประมาณ 7 ล้านใบ

ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่รับชมทีวีผ่านระบบดาวเทียม และเคเบิลทีวีกว่า 70% ซึ่งคูปองดังกล่าวก็ไม่สามารถนำไปแลกอุปกรณ์จำพวกนี้ได้

ในขณะเดียวกันกสทช. ยังเจอด่านจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ให้ดำเนินกา


_____________________________________________________?1ปีทีวีดิจิตอล??1ปีทีวีดิจิตอล??1ปีทีวีดิจิตอล??1ปีทีวีดิจิตอล?
“1 ครัวเรือน 1 คูปอง” ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นโครงการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีระบบดิจิตอลของประเทศไทย


“1 ครัวเรือน 1 คูปอง” ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นโครงการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีระบบดิจิตอลของประเทศไทย

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงท้ายปี 2556 กสทช.โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้จัดสรรช่องทางฟรีทีวีเพิ่มขึ้นจาก 6 ช่องเดิมเป็น 48 ช่อง โดยแบ่งเป็นฟรีทีวีประเภทสาธารณะ 12 ช่อง และฟรีทีวีประเภทธุรกิจ 24 ช่อง

ดังนั้นในปี 2557 กสทช.จึงเริ่มเดินหน้าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มที่ โดยมีโครงการแจกคูปองเงินส่วนลดมูลค่า 690 บาท ผ่านไปรษณีย์ไทย ซึ่งการแจกนั้นเป็นไปตามการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลของกองทัพบกอสมท ไทยพีบีเอส และกรมประชาสัมพันธ์

โดยคูปอง ลอตแรกเริ่มแจกวันที่ 20 ต.ค. 57 จำนวน 4.645 ล้านใบ กระจายไปยัง 21 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนคร ศรีอยุธยา สิงห์บุรีอ่างทอง ระยอง สุพรรณบุรีหนองคาย สุโขทัย อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม พัทลุง สงขลา นครนายก ราชบุรี และชัยนาท โดยคูปองลอตแรกจะหมดอายุ วันที่ 31 พ.ค. 58

ซึ่งการประเดิมคูปองลอตแรก กลับประสบปัญหาขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนร้องเรียนผ่านคอลเซ็นเตอร์สำนักงานกสทช. 1200 อาทิ ไม่ได้รับคูปอง บุรุษไปรษณีย์ไม่นำจ่ายคูปอง บริษัทผู้ผลิตกล่องทีวีดิจิตอลบางรายใช้วิธีการติดสินบน หรือให้ค่านายหน้าการขายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลกับผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชน เรียกเก็บบัตรประจำตัวประชาชนนำไปรวบรวมแลกกล่อง

กสทช. ได้ตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศกร้าวว่า หากพบบริษัทใดที่กระทำทุจริต อาจจะไม่สามารถนำคูปองมาขึ้นเงินได้ หรือร้ายแรงที่สุด ถึงขั้นตัดสิทธิออกจากโครงการรับแลกคูปองของกสทช.

ในขณะเดียวกันนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. พร้อมทีมงานลงพื้นที่ร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายเพื่อตรวจวัดสัญญาณทีวีดิจิตอล พบปัญหาว่า บางพื้นที่ที่ได้มีการแจกคูปองไปนั้น ไม่สามารถรับสัญญาณได้

ส่งผลให้ปรับเปลี่ยนวิธีการแจกคูปองลอตสอง วันที่ 28 พ.ย. 57 ตามอำเภอที่มีสัญญาณทีวีดิจิตอลครอบคลุมเกิน 80% แทนการแจกจ่ายเป็นจังหวัด ในจำนวนคูปอง 1.77 ล้านใบ ใน 20 จังหวัด ครอบคลุม 100 อำเภอ

ประกอบด้วย อุบลราชธานีจำนวน 15 อำเภอ ลำพูนจำนวน 4 อำเภอ พิษณุโลกจำนวน 4 อำเภอ สุราษฎร์ธานีจำนวน 8 อำเภอ อำนาจเจริญจำนวน 3 อำเภอ ชลบุรีจำนวน 6 อำเภอ นครราชสีมา จำนวน 14 อำเภอ ขอนแก่นจำนวน 9 อำเภอ ลพบุรีจำนวน 3 อำเภอ มหาสารคามจำนวน 6 อำเภอ เชียงใหม่จำนวน 7 อำเภอ จันทบุรีจำนวน 3 อำเภอ สระบุรีจำนวน 7 อำเภอ เพชรบุรีจำนวน 3 อำเภอ ปัตตานีจำนวน 1 อำเภอ พิจิตรจำนวน 2 อำเภอ กาญจนบุรี จำนวน 1 อำเภอ กำแพงเพชร จำนวน 1 อำเภอ กาฬสินธุ์จำนวน 1 อำเภอ และ ปราจีนบุรีจำนวน 2 อำเภอ หลังจากนั้นวันที่ 24 ธ.ค. 57 จึงดำเนินการแจกคูปองอีกจำนวน 6.23 ล้านใบ หมดอายุในวันที่ 31 ส.ค. 58 ใน 41 อำเภอ

ทั้งนี้เส้นทางการแจกคูปองของกสทช. เพื่อต้องการให้ประชาชนเปลี่ยนจากทีวีอนาล็อกที่อยู่มานานไปสู่ระบบดิจิตอลนั้น ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เนื่องจากเมื่อมีการเปิดให้ประชาชนนำคูปองที่ได้รับไปแลกอุปกรณ์การรับชม อาทิ เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ที่มีภาครับในตัวเครื่อง หรือการนำไปแลกกล่องดิจิตอลที่มีราคา 690 บาทที่มีผู้ประกอบการกล่องที่เข้าร่วมโครงการเปิดรับแลก หรือนำไปเป็นส่วนลดซื้อกล่องที่มีราคาสูงกว่า 690 บาท

กลับพบประชาชนนำคูปองไปแลกอุปกรณ์รับชมยังไม่ถึง 2 ล้านใบ จากที่ได้แจกคูปองไปแล้วจำนวนประมาณ 7 ล้านใบ

ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่รับชมทีวีผ่านระบบดาวเทียม และเคเบิลทีวีกว่า 70% ซึ่งคูปองดังกล่าวก็ไม่สามารถนำไปแลกอุปกรณ์จำพวกนี้ได้

ในขณะเดียวกันกสทช. ยังเจอด่านจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เป็นสำเนาที่ประชาชนนำมายื่นทั้งหมด ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สติกเกอร์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการติดคืนมาที่คูปองดิจิตอล เนื่องจาก สตง. ไม่มั่นใจในระบบคอมพิวเตอร์

ประกอบกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล เริ่มตกที่นั่งลำบาก ขาดรายได้จากการโฆษณา เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจทีวีดิจิตอล การแจกคูปองที่ล่าช้าจากกำหนดเดิม และที่สำคัญที่สุดคือ การขยายโครงข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ประชาชนไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้

อย่างไรก็ตาม 1 ปี ของการเกิดทีวีดิจิตอล อาจจะมีล้มลุกคลุกคลานกันบ้าง ไม่ราบเรียบ แต่เชื่อว่าหากหน่วยงานกำกับดูแล เอกชน รวมถึงทุกฝ่ายที่อยู่ในอุตสาหกรรมต้องพยุงให้ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคจับมือไปพร้อมกัน

ในปี 2558 กสทช. ยังคงเดินหน้าแจกคูปองอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ ไปกับพัฒนาอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล.

สุรัสวดี สิทธิยศ

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/290546/1ปีทีวีดิจิตอล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.