Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 มกราคม 2558 ICT.พรชัย ระบุ ยอมรับก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นหลัก 100 คนขึ้นไป ซึ่งส่วนหนึ่งอาจใช้วิธีจีบมาจากหน่วยงาน (เนคเทค) และ (สวทช.)ประเด็นหลัก              โดยในส่วนของกำลังคน ยอมรับก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นหลัก 100 คนขึ้นไป ซึ่งส่วนหนึ่งอาจใช้วิธีจีบมาจากหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รวมทั้งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหารเจรจากับ ก.พ. ด้วยเช่นกัน ในเรื่องอัตราค่าตอบแทน เพราะตลาดไอทีมีเงินเดือนค่าตอบแทนสูง แต่พอถึงเวลาเอาคนมาทำราชการ เงินเดือนราชการมันมีข้อจำกัด

                 “เช่นผมเองตอนเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเงินเดือนแค่ 65,000 บาท เป็นรัฐมนตรีเงินเดือน 73,000 บาท ซึ่งเงินเดือน 73,000 บาท เมื่อเทียบกับบุคลากรใน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กลับพบว่า คนในหน่วยงานเหล่านั้นมีเงินเดือนหลักแสน ฉะนั้นเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนจึงจำเป็น” รมว.ไอซีที กล่าว_____________________________________________________


“ไอซีที” แย้มโครงสร้างกระทรวงใหม่

เล็งดึงคน“เนคเทค-สวทช.” เสริมทัพ

ยื่นข้อเสนอด้วยค่าตอบแทนสูงจูงใจ

                นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงไอซีทีไปสู่กระทรวงใหม่รองรับดิจิตอล อีโคโนมีนั้น  ในขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าจะใช้ชื่อกระทรวงใหม่เป็น “กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล”หรือไม่ แต่สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อกระทรวงฯ เพราะงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานที่กว้างกว่าเดิม และเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีใหม่ใส่เข้าไป พร้อมกับงานขับเคลื่อนในการเอาดิจิตอลที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นี้เองไปใส่ยังทุกภาคส่วน เพื่อภาคการผลิตต่างๆ อย่างเช่น ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องทำให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)เอาไอทีไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ ฉะนั้นขอบเขตการทำงานจึงใหญ่และครอบคลุมมากกว่างานเดิม

                ในเบื้องต้นโครงสร้างกระทรวงใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติไป เบื้องต้นจะแบ่งเป็น 5 หน่วยงานย่อยภายในกระทรวง ได้แก่ 1.สำนักรัฐมนตรี 2.สำนักปลัด 3.กรมสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล4.กรมอุตุนิยมวิทยา และ 5.สำนักงานสถิติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการทำเรื่องโอนย้ายอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สินจากไอซีที และหน่วยงานกำกับดูแลของไอซีทีเดิม ไปยังกระทรวงใหม่ด้วยเช่นกัน

                ทั้งนี้ทั้งการโอนย้ายหน่วยงานเหล่านี้เองได้มีการหารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แล้วเช่นกันว่าจะขอละเว้นข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ที่ว่าจะไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง หรือไม่ก็เอาอัตราเกษียณจากกระทรวงอื่นมาไว้ที่กระทรวงใหม่ และหน่วยงานที่อยู่ใต้กระทรวง เพราะภารกิจหน้าที่จะเยอะขึ้นมาก

              โดยในส่วนของกำลังคน ยอมรับก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นหลัก 100 คนขึ้นไป ซึ่งส่วนหนึ่งอาจใช้วิธีจีบมาจากหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รวมทั้งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหารเจรจากับ ก.พ. ด้วยเช่นกัน ในเรื่องอัตราค่าตอบแทน เพราะตลาดไอทีมีเงินเดือนค่าตอบแทนสูง แต่พอถึงเวลาเอาคนมาทำราชการ เงินเดือนราชการมันมีข้อจำกัด

                 “เช่นผมเองตอนเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเงินเดือนแค่ 65,000 บาท เป็นรัฐมนตรีเงินเดือน 73,000 บาท ซึ่งเงินเดือน 73,000 บาท เมื่อเทียบกับบุคลากรใน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กลับพบว่า คนในหน่วยงานเหล่านั้นมีเงินเดือนหลักแสน ฉะนั้นเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนจึงจำเป็น” รมว.ไอซีที กล่าว

                ขณะเดียวกันสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล ที่เกิดขึ้นใหม่ ที่จะมีเป็น 1 ใน 5 โครงสร้างหลักของกระทรวงฯ จะมีสถานะเป็น กรม ซึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล จะต้องไปทำหน้าที่เป็นเลขาฯของคณะกรรมการดิจิตอล อีโคโนมี่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

http://www.naewna.com/business/137704

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.