Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มกราคม 2558 คาด กสท. ให้ใบอนุญาติ พิจารณาสิทธิทีวีสาธารณะช่องรัฐสภา มีวาระเริ่มแรกให้ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปี ตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน และให้ดำเนินการขอใช้บริการโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ประเด็นหลัก

       โดยที่ประชุมเตรียมพิจารณาสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ก่อนที่จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักเลขาธิการฯ ในการเป็นผู้ประกอบกิจการต่อไป ทั้งนี้ มีวาระเริ่มแรกให้ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปี ตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน และให้ดำเนินการขอใช้บริการโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กสท.มีมติให้ได้รับสิทธิฯ
   _____________________________________________________บอร์ด กสท. นัดแรก เตรียมพิจารณาสิทธิทีวีสาธารณะช่องรัฐสภา        ประเดิมประชุมบอร์ด กสท. นัดแรก เตรียมพิจารณาสิทธิบริการทีวีสาธาณะช่อง 10 ให้แก่รัฐสภาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน พร้อมตรวจสอบความพร้อมผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิตอลภาคพื้นดิน
     
       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 5 ม.ค.นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) นัดแรกประจำปี 2558 มีวาระสำคัญน่าจับตา คือ การพิจารณาความเหมาะสมในการได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาตทีวีประเภทบริการสาธารณะ หมายเลขสิบ
     
       ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน เมื่อประมาณเดือน มี.ค.57
     
       โดยที่ประชุมเตรียมพิจารณาสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ก่อนที่จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักเลขาธิการฯ ในการเป็นผู้ประกอบกิจการต่อไป ทั้งนี้ มีวาระเริ่มแรกให้ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปี ตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน และให้ดำเนินการขอใช้บริการโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กสท.มีมติให้ได้รับสิทธิฯ
     
       “ในเรื่องนี้ยังมีข้อกังวลคือ เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาที่ต้องมีหลักประกันการเป็นทีวีบริการสาธารณะ ความเป็นกลาง ทั้งการบริหาร และเนื้อหา รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ ด้านความพร้อมของผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน โดยเฉพาะบางรายที่มีแผนล่าช้าไปกว่าแผนเดิมมาก เพราะเพิ่งเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องส่ง”
     
       ดังนั้น เชื่อว่าบอร์ด กสท. คงต้องมีมาตรการช่วงรอคอยโครงข่ายที่ 5 ว่าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไร รวมทั้งการเปิดให้ผู้ยื่นขอทีวีสาธารณะประเภทอื่นๆ ได้มีโอกาสด้วย บนฐานของการพิจารณาคุณสมบัติ และความพร้อมในทุกด้าน (Beauty contest) เช่น ทีวีด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เตรียมยื่นขอมานานแล้ว แต่ต้องรอความพร้อมหลายๆ ด้าน ปีใหม่นี้ กสท. ควรเร่งสำนักงานให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เสาอากาศที่เหมาะสมต่อพื้นที่ และการติดตามปัญหาจากการแจกคูปองให้ถึงมือครัวเรือน จากการลงพื้นที่เมื่อสิ้นปี ยังพบปัญหาหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนส่งคูปองรอบใหม่
     
       นอกจากนี้ มีวาระกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ กตป. ขอทราบผลการดำเนินการตามรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 2556 ที่เกี่ยวข้องต่อสายงานด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีสาระสำคัญ เช่น ผลการปฏิบัติงานประจำปีตามแผนแม่บท กฎหมาย งบประมาณ เช่น การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย การตรวจสอบสัญญาสัมปทาน และการอนุญาตตามาตรา 82, 83 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรฯ พ.ศ.2553 การกำหนดการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์
     
       รวมทั้งข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาคลื่นรบกวนและวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต การกำกับดูแลด้านเนื้อหา และด้านอื่นๆ เป็นต้น และ วาระอื่นเพื่อพิจารณา ได้แก่ การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และดิจิตอลทีวี ช่อง 3HD ช่องรายการ ONE และช่องรายการ Bright TV ทั้งหมดติดตามผลการประชุมได้ในวันจันทร์ที่ 5 ม.ค.นี้

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000000742

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.