Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 มกราคม 2558 มติสปช. คิดค่าโทรมือถือเป็นวินาที ต้องทำอย่างถาวร ไม่ใช่แค่โปรโมชัน!! เพราะถ้าในระยะเวลาโปรโมชั่นคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาที หากผู้บริโภคไม่มาใช้ ทางผู้ประกอบการก็จะอ้างผู้บริโภคอีก
ประเด็นหลัก

       ขณะที่น.ส.สารี กล่าวว่า มติสปช.ที่รับหลักการดังกล่าว เพราะต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ในวันที่ 13 ม.ค. เวลา 13.30 น. ทางกมธ.ปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค จะเชิญตัวแทนผู็เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัทผู้ให้บริการ และ ตัวแทนผู้บริโภค เข้าหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างการคิดค่าโทรเป็นวินาที ให้ครอบคลุมทั้งระบบต่อไป
   
       โดยการหารือกับผู้ประกอบการครั้งนี้ เพื่อรับฟังเหตุผลว่าเรื่องนี้ติดขัดอย่างไร จะแก้ได้อย่างไร ส่วนเรื่องนี้จะสำเร็จหรือไม่ยังไม่ทราบ เพราะต้องรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการก่อนว่าจะสามารถแก้ไขจุดใดได้บ้าง แต่ยืนยันว่าสปช.เต็มที่กับประชาชนเรื่องนี้แน่นอน
   
       "สปช.ไม่อยากให้เรื่องนี้ทางผู้ประกอบการทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่อยากให้เป็นอย่างถาวรไม่ใช่แค่โปรโมชั่น เพราะถ้าในระยะเวลาโปรโมชั่นคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาที หากผู้บริโภคไม่มาใช้ ทางผู้ประกอบการก็จะอ้างผู้บริโภคอีก ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยไม่อยากเห็นการปัดเศษวินาทีเป็นนาที อย่างไรก็ตาม กรอบเวลาเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใดนั้นก็อยู่ที่กสทช. ถึงเรื่องนี้จะไม่ง่าย แต่อยากให้ทุกคนช่วยกันให้สำเร็จ" น.ส.สารี กล่าว
   _____________________________________________________
สปช.ไล่บี้ผู้ให้บริการมือถือ คิดค่าโทร.เป็นวินาทีถาวร เรียกตัวแทนถกทั้งระบบ13ม.ค.นี้
        "เทียนฉาย"ย้ำมติสปช. คิดค่าโทรมือถือเป็นวินาที ต้องทำอย่างถาวร ไม่ใช่แค่โปรโมชัน ด้าน"สารี" เตรียมเรียกตัวแทน 3 ฝ่ายทั้ง กสทช. บริษัทผู้ให้บริการ และผู้บริโภค หารือปรับโครงสร้างทั้งระบบ 13 ม.ค.นี้
     
       เมื่อวานนี้ (8ม.ค.) นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมด้วย น.ส.สารี อ่องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)ปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภคสปช. ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่ประชุมสปช. มีมติสนับสนุนรับหลักการปรับโครงสร้างค่าโทรศัพท์มือถือจากนาที เป็นวินาที หรือคิดค่าโทรตามจริง
     
       โดยนายเทียนฉาย ยืนยันว่าข้อเสนอของกมธ.ที่เสนอต่อสปช.จนมีมติดังกล่าว ไม่ใช่ทำเป็นเพียงโปรโมชั่นให้เลือก แต่ต้องทำแบบจริงจัง ถาวรตลอดไป นอกจากนี้สนับสนุนให้มีการตั้งองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมากำกับดูแลในอนาคต เพราะถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
     
       ขณะที่น.ส.สารี กล่าวว่า มติสปช.ที่รับหลักการดังกล่าว เพราะต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ในวันที่ 13 ม.ค. เวลา 13.30 น. ทางกมธ.ปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค จะเชิญตัวแทนผู็เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัทผู้ให้บริการ และ ตัวแทนผู้บริโภค เข้าหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างการคิดค่าโทรเป็นวินาที ให้ครอบคลุมทั้งระบบต่อไป
     
       โดยการหารือกับผู้ประกอบการครั้งนี้ เพื่อรับฟังเหตุผลว่าเรื่องนี้ติดขัดอย่างไร จะแก้ได้อย่างไร ส่วนเรื่องนี้จะสำเร็จหรือไม่ยังไม่ทราบ เพราะต้องรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการก่อนว่าจะสามารถแก้ไขจุดใดได้บ้าง แต่ยืนยันว่าสปช.เต็มที่กับประชาชนเรื่องนี้แน่นอน
     
       "สปช.ไม่อยากให้เรื่องนี้ทางผู้ประกอบการทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่อยากให้เป็นอย่างถาวรไม่ใช่แค่โปรโมชั่น เพราะถ้าในระยะเวลาโปรโมชั่นคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาที หากผู้บริโภคไม่มาใช้ ทางผู้ประกอบการก็จะอ้างผู้บริโภคอีก ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยไม่อยากเห็นการปัดเศษวินาทีเป็นนาที อย่างไรก็ตาม กรอบเวลาเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใดนั้นก็อยู่ที่กสทช. ถึงเรื่องนี้จะไม่ง่าย แต่อยากให้ทุกคนช่วยกันให้สำเร็จ" น.ส.สารี กล่าว
     
       ด้านน.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและค้ากำไรเกินควร ซึ่งกสทช.มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ โครงสร้างอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการด้วย
     
       ทั้งนี้ ในตลาดโทรคมนาคมของต่างประเทศมีการแข่งขันสูง ค่ายมือถือจึงมีการกำหนดโปรโมชั่นในลักษณะคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่ตนคิดว่าเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบ ในขณะที่ประเทศไทยมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ มีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาด จึงเป็นหน้าที่ของกสทช.ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
     
       "หากกสทช.ผลักดันให้ค่ายมือถือคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีได้สำเร็จ จะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการแน่นอน"น.พ.ประวิทย์ กล่าว


http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002820&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.