Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 มกราคม 2558 APPLE จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการควบคุมระบบกล้องดิจิตอลจากระยะไกลแล้ว โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นฟีเจอร์หนึ่งบนแอปเปิลวอตช์

ประเด็นหลัก

        แอปเปิลจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการควบคุมระบบกล้องดิจิตอลจากระยะไกลแล้ว โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นฟีเจอร์หนึ่งบนแอปเปิลวอตช์ด้วย
     
       โดยสิ่งที่น่าสังเกตคือ สิทธิบัตรของแอปเปิลนี้ได้ระบุเอาไว้ค่อนข้างกว้าง ไม่เฉพาะแค่การใช้งานแบบกล้องดิจิตอลธรรมดา แต่ยังรวมถึงการใช้งานบนอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยาน เรือ ฯลฯ ด้วย_____________________________________________________


แอปเปิลจดสิทธิบัตร “ควบคุมกล้องดิจิตอลจากระยะไกล” แอปเปิลจดสิทธิบัตร “ควบคุมกล้องดิจิตอลจากระยะไกล”

        แอปเปิลจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการควบคุมระบบกล้องดิจิตอลจากระยะไกลแล้ว โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นฟีเจอร์หนึ่งบนแอปเปิลวอตช์ด้วย
     
       โดยสิ่งที่น่าสังเกตคือ สิทธิบัตรของแอปเปิลนี้ได้ระบุเอาไว้ค่อนข้างกว้าง ไม่เฉพาะแค่การใช้งานแบบกล้องดิจิตอลธรรมดา แต่ยังรวมถึงการใช้งานบนอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยาน เรือ ฯลฯ ด้วย
     
       สิทธิบัตรของแอปเปิลในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในด้านการให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภคในด้านมุมมองในการถ่ายภาพ รวมถึงความสามารถในการควบคุมจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ควบคุมที่สวมข้อมือ ซึ่งในกรณีนี้อาจหมายถึงการติดตั้งระบบควบคุมนี้ลงในแอปเปิล วอตช์ (Apple Watch) นั่นเอง
     
http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000005044

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.