Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มกราคม 2558 lalaMove เตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ถือเป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อผู้ต้องการส่งของกับคนขับรถส่งของ ทำให้การส่งของเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นหลัก


นายสันทิต จีรวงศ์ไกรสร กรรมการผู้จัดการ ลาล่ามูฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ลาล่ามูฟ(lalaMove )ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ถือเป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อผู้ต้องการส่งของกับคนขับรถส่งของ ทำให้การส่งของเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในฮ่องกงและสิงคโปร์ประกอบกับการอบรมและคัดเลือกคนขับรถที่ได้มาตรฐานผู้ใช้แอพจึงสามารถส่งของได้ง่ายๆและรวดเร็ว นอกจากนี้ลาล่ามูฟมีความตั้งใจที่จะทำให้ราคาในการขนส่งของมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันคนส่งของมักจะคิดราคาค่าขนส่งแบบเหมาเป็นงาน แต่ด้วยแอพของลาล่ามูฟผู้ส่งของจะมีทางเลือกในการจ่ายค่าบริการขนส่งตามขนาดของและระยะทางจริง ซึ่งเป็นการคิดราคาที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากกว่า โดยภาพรวม ลูกค้าจะสามารถประหยัดค่าขนส่งโดยเฉพาะการส่งของชิ้นเล็กในระยะทางสั้นๆ นอกจากนี้แอพยังช่วยสร้างโอกาสในการหางานและทำรายได้เพิ่มให้แก่คนขับรถส่งของอีกด้วย


_____________________________________________________
?“ลาล่ามูฟ” แอพบริการรถส่งของเปิดให้บริการในไทย?
แอพ ลาล่ามูฟ บริการการส่งของด่วน ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นรุกธุรกิจในไทย หลังประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอีซี่แวนให้บริการคนส่งของในฮ่องกงและสิงคโปร์ เผยค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม และได้มาตรฐาน


นายสันทิต จีรวงศ์ไกรสร กรรมการผู้จัดการ ลาล่ามูฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ลาล่ามูฟ(lalaMove )ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ถือเป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อผู้ต้องการส่งของกับคนขับรถส่งของ ทำให้การส่งของเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในฮ่องกงและสิงคโปร์ประกอบกับการอบรมและคัดเลือกคนขับรถที่ได้มาตรฐานผู้ใช้แอพจึงสามารถส่งของได้ง่ายๆและรวดเร็ว นอกจากนี้ลาล่ามูฟมีความตั้งใจที่จะทำให้ราคาในการขนส่งของมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันคนส่งของมักจะคิดราคาค่าขนส่งแบบเหมาเป็นงาน แต่ด้วยแอพของลาล่ามูฟผู้ส่งของจะมีทางเลือกในการจ่ายค่าบริการขนส่งตามขนาดของและระยะทางจริง ซึ่งเป็นการคิดราคาที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากกว่า โดยภาพรวม ลูกค้าจะสามารถประหยัดค่าขนส่งโดยเฉพาะการส่งของชิ้นเล็กในระยะทางสั้นๆ นอกจากนี้แอพยังช่วยสร้างโอกาสในการหางานและทำรายได้เพิ่มให้แก่คนขับรถส่งของอีกด้วย

สำหรับผู้ต้องการทดลองใช้บริการหาคนส่งของผ่านแอพของลาล่ามูฟสามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้แล้วผ่านทางAppStoreและ GooglePlay ฟรี โดยสามารถเรียกหาคนขับส่งของได้ง่ายๆ เพียงเลือกจุดรับ-ส่งของแล้วกรอกรายละเอียดการส่งของไม่ว่าจะเป็นการส่งด้วยมอร์เตอร์ไซค์หรือรถกระบะ เพียงยืนยันข้อมูลแอพของลาล่ามูฟจะช่วยหาคนขับรถส่งของที่ดีที่สุดและใกล้สุด หลังจากยืนยันการรับงานคนขับรถจะติดต่อกลับและนัดทำการรับ-ส่งของตามที่ได้ตกลง นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถติดตามการส่งของผ่านระบบจีพีเอสบนแอพของลาล่ามูฟและทำการให้คะแนนคนขับเมื่อจบงานการให้คะแนนโดยผู้ใช้จะทำให้ลาล่ามูฟสามารถรักษามาตรฐานของคนขับรถต่อไป.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/296273/“ลาล่ามูฟ”+แอพบริการรถส่งของเปิดให้บริการในไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.