Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 มกราคม 2558 กสท. ระบุ คืบหน้าของการติดตั้ง MUX ของ MCOT ได้รับแจ้งว่า ยังขาดอีก 9 สถานีฐาน จึงจะครบถ้วนตามแผน // อนุมัติให้ TRUEVISION ขออนุญาตมา 22 ช่องรายการ ได้แก่ รายการเพลง20 ช่อง ช่องวิทยุบีบีซีเวิร์ล 1ช่อง และ ช่องพุทธเรดิโอ 1 ช่อง


ประเด็นหลัก
โดย อสมท ได้เสนอว่า จะคิดค่าบริการเฉพาะพื้นที่ติดตั้งโครงข่ายสำเร็จและออกอากาศได้เท่านั้น ทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ ว่าโครงข่ายของทางอสมท.สามารถครอบคลุมถึงที่ใดแล้ว ขณะที่ข้อเสนอของช่องดิจิทัลทั้ง 3 ช่อง คือไทยรัฐทีวี สปริงนิวส์และวอยซ์ทีวี ขอให้มีการตรวจสอบร่วมกันว่า การขยายโครงข่ายของ อสมท ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 50% แล้วจึงจะเริ่มคิดค่าเช่า โดยจะต้องคิดเฉพาะในพื้นที่แน่ใจว่าออกอากาศได้จริง

ส่วนความคืบหน้าของการติดตั้ง MUX ของ อสมท ได้รับแจ้งว่า ยังขาดอีก 9 สถานีฐาน จึงจะครบถ้วนตามแผนที่ระบุให้ติดตั้งในเฟสแรกนี้ให้ครบ 25 สถานีฐาน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ มิฉะนั้นทาง กสทช. จะสั่งปรับวันละ 20,000 บาท

ขณะเดียวกันบอร์ดได้อนุมัติให้ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ขยายขอบเขตการให้บริการบนใบอนุญาตแบบบอกรับสมาชิก ด้วยการให้บริการวิทยุที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่ายทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีแบบบอกรับสมาชิก ให้ลูกค้าสามารถฟังได้ผ่านกล่องรับสัญญาณของทรูวิชั่นส์ โดยเงื่อนไขการอนุญาตก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับการให้บริการช่องแบบบอกรับสมาชิกคือมีผังรายการและโฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง ซึ่ง ทรูวิชั่นส์ ได้ยื่นขออนุญาตมา 22 ช่องรายการ ได้แก่ รายการเพลง20 ช่อง ช่องวิทยุบีบีซีเวิร์ล 1ช่อง และ ช่องพุทธเรดิโอ 1 ช่อง


_____________________________________________________


กสท. เร่งเยียวยาโครงข่าย อสมท-อนุมัติวิทยุ 22 ช่องให้ทรูวิชั่นส์ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ล่าสุด(26 ม.ค. 2558) ได้หารือเรื่องมาตราการเยียวยาให้กับ 3 ช่องทีวีดิจิทัล "ไทยรัฐทีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์ทีวี" ที่เช่าใช้โครงข่ายทีวีดิจิทัลของ บมจ. อสมท ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายโครงข่ายล่าช้า และได้อนุมัติให้ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ให้บริการวิทยุที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่ายทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีแบบบอกรับสมาชิก

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสท. เปิดเผยว่า ในที่ประชุมบอร์ด กสท. ได้เห็นชอบให้นำข้อเสนอมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งโครงข่าย(MUX) ล่าช้าของ บมจ. อสมท ส่งให้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการด้านการ ส่งเสริมการแข่งขัน เพื่อเชิญทั้ง อสมท และ 3 ช่องดิจิทัลที่เช่าใช้โครงข่ายมาหารือร่วมกันว่าจะเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้หรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปไม่เกิน 2 สัปดาห์นี้

โดย อสมท ได้เสนอว่า จะคิดค่าบริการเฉพาะพื้นที่ติดตั้งโครงข่ายสำเร็จและออกอากาศได้เท่านั้น ทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ ว่าโครงข่ายของทางอสมท.สามารถครอบคลุมถึงที่ใดแล้ว ขณะที่ข้อเสนอของช่องดิจิทัลทั้ง 3 ช่อง คือไทยรัฐทีวี สปริงนิวส์และวอยซ์ทีวี ขอให้มีการตรวจสอบร่วมกันว่า การขยายโครงข่ายของ อสมท ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 50% แล้วจึงจะเริ่มคิดค่าเช่า โดยจะต้องคิดเฉพาะในพื้นที่แน่ใจว่าออกอากาศได้จริง

ส่วนความคืบหน้าของการติดตั้ง MUX ของ อสมท ได้รับแจ้งว่า ยังขาดอีก 9 สถานีฐาน จึงจะครบถ้วนตามแผนที่ระบุให้ติดตั้งในเฟสแรกนี้ให้ครบ 25 สถานีฐาน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ มิฉะนั้นทาง กสทช. จะสั่งปรับวันละ 20,000 บาท

ขณะเดียวกันบอร์ดได้อนุมัติให้ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ขยายขอบเขตการให้บริการบนใบอนุญาตแบบบอกรับสมาชิก ด้วยการให้บริการวิทยุที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านโครงข่ายทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีแบบบอกรับสมาชิก ให้ลูกค้าสามารถฟังได้ผ่านกล่องรับสัญญาณของทรูวิชั่นส์ โดยเงื่อนไขการอนุญาตก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับการให้บริการช่องแบบบอกรับสมาชิกคือมีผังรายการและโฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง ซึ่ง ทรูวิชั่นส์ ได้ยื่นขออนุญาตมา 22 ช่องรายการ ได้แก่ รายการเพลง20 ช่อง ช่องวิทยุบีบีซีเวิร์ล 1ช่อง และ ช่องพุทธเรดิโอ 1 ช่อง


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1422350988

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.