Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 มกราคม 2558 ICT.พรชัย ระบุ ร่างกม.ดิจิตอล อาจยุบเหลือไม่ถึง 10 ฉบับ ชี้ ร่างพ.ร.บ.ทั้งหมดไม่ได้มาจากการร่างของทหารแต่เป็นการทำงานที่เสนอโดยกระทรวงเอง ไม่ใช่ 2-3 คน

ประเด็นหลัก

       สำหรับเสียงคัดค้านที่มีมานั้น ขอยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.ทั้งหมดไม่ได้มาจากการร่างของทหารแต่เป็นการทำงานที่เสนอโดยกระทรวงเอง มีนักกฎหมายมาช่วยกันร่างหลายคน ไม่ใช่ 2-3 คน จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ผ่านนั้นหมายถึงรับรองในหลักการไม่ใช่เป็นการสิ้นสุด กม.ยังสามารถแก้ได้ ในขั้นกฤษฎีกาและจะต้องส่งต่อให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) แก้อีกครั้ง แต่ทางกระทรวงก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.ทุกวันเสาร์ เพื่อจะรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆไปเสนอยังกฤษฎีกาด้วย
   _____________________________________________________


'พรชัย' ยันร่างกม.ดิจิตอลยังแก้ไขได้ อาจยุบเหลือไม่ถึง 10 ฉบับ
        'พรชัย' เผย ร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ อาจยุบรวมไปอยู่ในร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมฯหรือ ร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการฯ เหตุเนื้อหาซ้ำซ้อนไม่ควรแยกออกมา ขณะที่แนวคิดในการตั้งคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชั่วคราวต้องชะลอไปก่อนเหตุผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย ต้องรอกม.ออกมาบังคับใช้ ยืนยันกม.ที่ร่างแล้วถูกคัดค้านนั้น กระทรวงเป็นคนทำเองไม่ใช่ทหาร แต่ยังแก้ไขได้พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกวันเสาร์ที่สพธอ. เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อกฤษฎีกา และให้สนช.เป็นผู้ตัดสิน คาดเข้าสนช.มี.ค.-เม.ย.นี้ เพื่อประกาศใช้กลางปี
     
       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่มีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาบางส่วนของ ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 10 ฉบับ ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy นั้น เมื่อผู้ใหญ่ดูเนื้อหาแล้วพบว่ายังมีร่าง พ.ร.บ.บางส่วนสามารถนำมาควบรวมกันได้ ไม่จำเป็นต้องเขียนแยกออกมาต่างหาก ยกตัวอย่างเช่น ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจจะไปรวมกับ ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ อยู่ในร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นกม.ที่จะออกมาบังคับใช้จริงๆอาจจะไม่ถึง 10 ฉบับ
     
       'หาก ร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯถูกยุบรวมกับร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมฯ เราก็สามารถนำเงินมาส่งเสริมด้านดิจิตอลได้เต็มที่ แต่หากนำไปรวมกับ ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการฯ เงินก็อาจจะถูกนำไปใช้กับโครงการอื่นๆด้วย'
     
       ส่วนแนวคิดที่จะให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแต่งตั้ง คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชั่วคราว ก่อนที่ ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะผ่านนั้น ตอนนี้คงทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย ดังนั้นจึงต้องรอให้ กม.ผ่านก่อน
     
       สำหรับเสียงคัดค้านที่มีมานั้น ขอยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.ทั้งหมดไม่ได้มาจากการร่างของทหารแต่เป็นการทำงานที่เสนอโดยกระทรวงเอง มีนักกฎหมายมาช่วยกันร่างหลายคน ไม่ใช่ 2-3 คน จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ผ่านนั้นหมายถึงรับรองในหลักการไม่ใช่เป็นการสิ้นสุด กม.ยังสามารถแก้ได้ ในขั้นกฤษฎีกาและจะต้องส่งต่อให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) แก้อีกครั้ง แต่ทางกระทรวงก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.ทุกวันเสาร์ เพื่อจะรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆไปเสนอยังกฤษฎีกาด้วย
     
       อย่างไรก็ตาม ยังคงยืนยันว่า การคัดค้านไม่ส่งผลกระทบให้กม.ล่าช้าออกไป แต่กระบวนการทำงานยังคงเดินหน้าตามขั้นตอน คือ มี.ค.-เม.ย. เข้าสนช.และมีผลบังคับใช้กลางปีนี้แน่นอน
     


http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000011047

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.