Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2558-2559 จะมีการลงทุนขยายโครงการข่ายบรอดแบนด์ 173,200 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นเป็น 34.6–36 ล้านคน ขยายตัวกว่า 19.3–24.1% จากปี 2557


ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2558-2559 จะมีการลงทุนขยายโครงการข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปี 2558-2559 กว่า 173,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลชูนโยบายเศรษฐกิจฐานดิจิทัล โดยตั้งเป้าขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสงให้เข้าถึงผู้บริโภคในระดับหมู่บ้าน 70–80% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ ภายในปี 2558 และจะต้องเข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน 95% ภายในปี 2559 ประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของผู้ประกอบการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งรายเก่าและรายใหม่

สำหรับยอดการลงทุนดังกล่าว แบ่งเป็นการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของภาครัฐและเอกชนกว่า 111,200 ล้านบาท หรือ 64.2% ของเงินลงทุนทั้งหมด และการลงทุนในโครงข่าย 3จี และ 4จี จากรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการโทรคมนาคมภาคเอกชนอีกประมาณ 6.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 35.8% ของเงินลงทุนทั้งหมด

นอกจากนี้ ในด้านผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 34.6–36 ล้านคน ขยายตัวกว่า 19.3–24.1% จากปี 2557 และมีอัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็น 53.6–55.8% ของประชากรทั้งหมด โดยคาดว่าจำนวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแบบมีสายตามครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.6–7.1 ล้านครัวเรือน หรือมีอัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็น 29.9–32.1% ของครัวเรือนทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกว่า 20–29.1% จากปี 2557

ขณะที่จำนวนผู้ใช้โมบายบรอดแบนด์ยังขยายตัวได้ดี 17.4–23.1% หรือไปแตะระดับ 33–34.6 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเข้าถึงกว่า 51.2–53.6% ของประชากรทั้งหมด โดยน่าจะได้รับแรงผลักดันหลักจากราคาอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อยู่ในระดับต่ำ และการเปิดให้บริการ 4จี ที่คาดว่าน่าจะมีการประมูลภายในไตรมาส 3 ปี 2558


_____________________________________________________


เน็ตไทยโหมลงทุนดันพุ่ง1.7แสนล้าน


กสิกรไทยคาดปีนี้รัฐ-เอกชนเร่งขยายเน็ต ช่วยดันยอดมูลค่าธุรกิจเกี่ยวเนื่องพุ่งกว่า 1.75 แสนล้าน

เน็ตไทยโหมลงทุนดันพุ่ง1.7แสนล้าน

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ประเมินว่า การลงทุนขยายโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของคนไทยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.3-10.5% จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจไทยสูงถึง 138,860–175,670 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเป็นมูลค่าเพิ่มของกลุ่มธุรกิจหลักๆ อย่างกลุ่มธุรกิจวางโครงข่ายและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการวางโครงข่าย ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ หรือแม้แต่ธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2558-2559 จะมีการลงทุนขยายโครงการข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปี 2558-2559 กว่า 173,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลชูนโยบายเศรษฐกิจฐานดิจิทัล โดยตั้งเป้าขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสงให้เข้าถึงผู้บริโภคในระดับหมู่บ้าน 70–80% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ ภายในปี 2558 และจะต้องเข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน 95% ภายในปี 2559 ประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของผู้ประกอบการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งรายเก่าและรายใหม่

สำหรับยอดการลงทุนดังกล่าว แบ่งเป็นการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของภาครัฐและเอกชนกว่า 111,200 ล้านบาท หรือ 64.2% ของเงินลงทุนทั้งหมด และการลงทุนในโครงข่าย 3จี และ 4จี จากรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการโทรคมนาคมภาคเอกชนอีกประมาณ 6.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 35.8% ของเงินลงทุนทั้งหมด

นอกจากนี้ ในด้านผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 34.6–36 ล้านคน ขยายตัวกว่า 19.3–24.1% จากปี 2557 และมีอัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็น 53.6–55.8% ของประชากรทั้งหมด โดยคาดว่าจำนวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแบบมีสายตามครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.6–7.1 ล้านครัวเรือน หรือมีอัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็น 29.9–32.1% ของครัวเรือนทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกว่า 20–29.1% จากปี 2557

ขณะที่จำนวนผู้ใช้โมบายบรอดแบนด์ยังขยายตัวได้ดี 17.4–23.1% หรือไปแตะระดับ 33–34.6 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเข้าถึงกว่า 51.2–53.6% ของประชากรทั้งหมด โดยน่าจะได้รับแรงผลักดันหลักจากราคาอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อยู่ในระดับต่ำ และการเปิดให้บริการ 4จี ที่คาดว่าน่าจะมีการประมูลภายในไตรมาส 3 ปี 2558


http://www.posttoday.com/ดิจิตอลไลฟ์/344737/เน็ตไทยโหมลงทุนดันพุ่ง1-7แสนล้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.