Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 กุมภาพันธ์ 2558 Acer มีส่วนแบ่งในตลาดมือถือเมืองไทย 5% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวมาจากการร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด สำหรับเป้าหมายรายได้ปีนี้คาดว่าจะเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก

ประเด็นหลัก


        ทั้งนี้ เอเซอร์ได้กำหนดกลยุทธ์ 3 ขั้นที่จะทำให้เอเซอร์ก้าวขึ้นสู่ผู้นำในตลาดประกอบด้วย 1. การนำเสนอเอเซอร์คลาวด์ ด้วยการเพิ่มสินค้าและบริการที่เชื่อมต่อกับคลาวด์มากขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ใช้งานเอเซอร์คลาวด์แล้วกว่า 1 ล้านแอคเคาต์ กลยุทธ์ที่ 2. (เอเซอร์กำลังดำเนินการอยู่ในระยะนี้) คือการสร้างเอเซอร์โอเพนแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชัน และความปลอดภัยของการใช้งานบนแอป และ 3.สร้างบิสิเนสโมเดลทั้งคอนซูเมอร์และคอมเมอร์เชียล
     
       “ยอดรายได้ในปี 2014 ของเอเซอร์ไม่ได้เติบโตขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของตลาดรวมโน๊ตบุ๊กและพีซีนั้นลดลง 7% แต่เรียกได้ว่าน้อยกว่าภาพรวมของตลาดที่ตกลงถึง 17% แต่สำหรับยอดขายของสมาร์ทโฟนนั้นเอเซอร์มีอัตราการเติบโตสูงถึง 133% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งในตลาดมือถือเมืองไทย 5% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวมาจากการร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด สำหรับเป้าหมายรายได้ปีนี้คาดว่าจะเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก”
     
       นายอลัน กล่าวว่า สำหรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์นั้นแบ่งเป็น พีซี 70% สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 19% และสินค้าอื่นๆ 11% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสัดส่วนอยู่ที่ พีซี 78% สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 8% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 14% โดยในปีนี้คาดว่าสัดส่วนของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ส่วนพีซีจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเอเซอร์คาดว่าจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลงตลาดอย่างต่อเนื่อง


_____________________________________________________
เอเซอร์เน้นอีโคซิสเตมส์ส่ง BYOC รุกตลาดหวังรายได้กลับมาโต
        เอเซอร์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ Internet of Things เน้นเชื่อมต่อคลาวด์ ชูจุดขาย BYOC เข้าถึง จัดการข้อมูลได้ง่ายและปลอดภัย ชี้กลยุทธ์เอเซอร์ระดับโลกเน้นอีโคซิสเตมส์ที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันในภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ เผยรายได้ในไทยปีที่ผ่านมาถือว่าเสมอตัวไม่เติบโต แต่คาดปีนี้จะขยับขึ้น เตรียมรุกกลุ่มธุรกิจองค์กรให้มากขึ้นด้วยโซลูชันที่หลากหลาย ส่วนตลาดผู้ใช้งานทั่วไปคาดว่าจะเริ่มดีขึ้นในครึ่งปีหลัง
     
       นายอลัน เจียง ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เอเซอร์พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการทำงานของโลกยุคใหม่ สู่การใช้งานแบบ Internet of Things เข้าสู่ตลาด โดยจะเน้นการเข้าถึง การจัดการข้อมูลและคอนเทนต์บนคลาวด์ หรือที่เรียกว่า BYOC (Build Your Own Cloud) ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเอเซอร์ทั้งในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยปีนี้จะเน้นการทำลาดกับกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มมากขึ้น
     
       โดยภาพรวมของเอเซอร์ทั่วโลกนั้นจะมีการแบ่งตลาดออกเป็นภูมิภาค และจะมีการแบ่งปันทรัพยากรในแต่ละภูมิภาคมาใช้งานร่วมกันมากขึ้น เพื่อสร้างเป็นระบบอีโคซิสเตมส์ที่จะก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในด้านต่างๆ นอกจากนี้ จะเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการให้มากขึ้นด้วย เพื่อส่งให้ยอดขายของเอเซอร์เติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทย

เอเซอร์เน้นอีโคซิสเตมส์ส่ง BYOC รุกตลาดหวังรายได้กลับมาโต

        ทั้งนี้ เอเซอร์ได้กำหนดกลยุทธ์ 3 ขั้นที่จะทำให้เอเซอร์ก้าวขึ้นสู่ผู้นำในตลาดประกอบด้วย 1. การนำเสนอเอเซอร์คลาวด์ ด้วยการเพิ่มสินค้าและบริการที่เชื่อมต่อกับคลาวด์มากขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ใช้งานเอเซอร์คลาวด์แล้วกว่า 1 ล้านแอคเคาต์ กลยุทธ์ที่ 2. (เอเซอร์กำลังดำเนินการอยู่ในระยะนี้) คือการสร้างเอเซอร์โอเพนแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชัน และความปลอดภัยของการใช้งานบนแอป และ 3.สร้างบิสิเนสโมเดลทั้งคอนซูเมอร์และคอมเมอร์เชียล
     
       “ยอดรายได้ในปี 2014 ของเอเซอร์ไม่ได้เติบโตขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของตลาดรวมโน๊ตบุ๊กและพีซีนั้นลดลง 7% แต่เรียกได้ว่าน้อยกว่าภาพรวมของตลาดที่ตกลงถึง 17% แต่สำหรับยอดขายของสมาร์ทโฟนนั้นเอเซอร์มีอัตราการเติบโตสูงถึง 133% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งในตลาดมือถือเมืองไทย 5% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวมาจากการร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด สำหรับเป้าหมายรายได้ปีนี้คาดว่าจะเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก”
     
       นายอลัน กล่าวว่า สำหรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์นั้นแบ่งเป็น พีซี 70% สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 19% และสินค้าอื่นๆ 11% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสัดส่วนอยู่ที่ พีซี 78% สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 8% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 14% โดยในปีนี้คาดว่าสัดส่วนของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ส่วนพีซีจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเอเซอร์คาดว่าจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลงตลาดอย่างต่อเนื่อง

เอเซอร์เน้นอีโคซิสเตมส์ส่ง BYOC รุกตลาดหวังรายได้กลับมาโต

        สำหรับในส่วนของการเข้าถึงตลาดองค์กรนั้นเอเซอร์ได้พัฒนาโซลูชันต่างๆ อาทิ Private Dropbox Solution หรือ DVI Solution ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าองค์กร รวมไปถึงการนำเสนอด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลบน BYOC ของเอเซอร์ และหลังจากนี้จะมีการนำเสนอ Acer Chromebook และ Chrome Box ในระบบ Chrome OS เข้าสู่ตลาดกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมไปถึงภาคการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเอเซอร์มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มตลาดองค์กร 25% และตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 50% ในอีก 3 ปีข้างหน้า
     
       “สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าทั่วไปในปีนี้นั้น เอเซอร์คาดว่าตลาดโน๊ตบุ๊กและพีซีจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีมากขึ้น ในครึ่งปีหลัง และจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สวมใส่จะมีการเติบโตมากขึ้น”


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000013994

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.