Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 กุมภาพันธ์ 2558 DTAC เปิดตัวค้านารคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาที โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ยังไม่ออกโปรโมชั่นที่คิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที ชี้ปี 2550 การคิดเป็นวินาทีไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีความสนใจ

ประเด็นหลัก


นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทคกล่าวว่า ดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่คัดค้าน การคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาที โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดีแทคยังไม่มีการออกโปรโมชั่นที่คิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที

“ดีแทคเป็นรายเดียวที่ค้านการคิดค่าบริการเป็นวินาที แต่ดีแทคจะทำเพียงแค่โปรโมชั่นออกมาให้เลือกเท่านั้น คงมีแต่เอไอเอสกับทรูที่จะออกโปรโมชั่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งสุดท้ายหากมีการแข่งขันค่าโทร.จริงเป็นวินาที ดีแทค ก็จะออกโปรโมชั่นเป็นวินาทีเอง เนื่องต้องแข่งขันในตลาดกับคู่แข่ง ซึ่งก็ต้องให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่อยากให้มาบังคับกันแบบนี้” นายนฤพนธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2550 ดีแทคเคยทำโปรโมชั่นโทร.ตามจริงเป็นวินาทีออกมา แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีความสนใจ ขณะที่ปัจจุบันอัตราการใช้บริการด้านสื่อสารข้อมูล (ดาต้า) อินเตอร์เนตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การใช้บริการด้านเสียง (วอยซ์) ปรับตัวลดลง จึงทำให้ผู้บริโภคต้องการคิดค่าบริการแบบเหมารวม ที่มีความคุ้มค่ามากกว่า จึงทำให้สงครามด้านราคาของการให้บริการวอยซ์เปลี่ยนไป_____________________________________________________ลุ้นAIS-ดีแทค-ทรูออกโปรฯค่าโทร.ตามจริง

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า การคิดอัตราค่าบริการในต่างประเทศต่างๆ จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกโปรโมชั่น และคิดโปรโมชั่นออกมาเป็นนาที แต่การคิดอัตราค่าบริการแท้จริง จะเป็นการคิดตามจริงเป็นวินาที ซึ่งในการโฆษณารูปแบบดังกล่าว จะทำให้เกิดความสับสนของผู้บริโภคลดน้อยลง แต่สำหรับประเทศไทยคาดว่าโปรโมชั่นของผู้ให้บริการที่จะออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ ในลักษณะการโฆษณาคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที แต่การคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นนั้น ยังคงเป็นอัตราค่าบริการต่อนาที

“การโฆษณาโปรโมชั่นเป็นนาที แต่ค่าบริการของบิลลิ่งคิดเป็นวินาที จะทำให้ประชาชนไม่สับสน แต่หากเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ประกอบการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ออกโปรโมชั่น เพื่อทำตามคำสั่งของ กสทช. ก็จะทำโฆษณาลักษณะที่ว่า คิดเป็นวินาที แต่ใบแจ้งหนี้ยังคงคิดตามวินาที ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก” นพ.ประวิทย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม โปรโมชั่นที่จะออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ มีโอเปอเรเตอร์เพียง 2 ราย ที่พร้อมจะทำโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมด ซึ่งหลังจากนี้โอเปอเรเตอร์จะต้องส่งรายการเกี่ยวกับการออกโปรโมชั่นใหม่ให้แก่ กสทช.รับทราบ คาดว่าต้นเดือนเมษายน 2558 จะสามารถรับทราบโปรโมชั่นทั้งหมดได้

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทคกล่าวว่า ดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่คัดค้าน การคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาที โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดีแทคยังไม่มีการออกโปรโมชั่นที่คิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที

“ดีแทคเป็นรายเดียวที่ค้านการคิดค่าบริการเป็นวินาที แต่ดีแทคจะทำเพียงแค่โปรโมชั่นออกมาให้เลือกเท่านั้น คงมีแต่เอไอเอสกับทรูที่จะออกโปรโมชั่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งสุดท้ายหากมีการแข่งขันค่าโทร.จริงเป็นวินาที ดีแทค ก็จะออกโปรโมชั่นเป็นวินาทีเอง เนื่องต้องแข่งขันในตลาดกับคู่แข่ง ซึ่งก็ต้องให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่อยากให้มาบังคับกันแบบนี้” นายนฤพนธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2550 ดีแทคเคยทำโปรโมชั่นโทร.ตามจริงเป็นวินาทีออกมา แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีความสนใจ ขณะที่ปัจจุบันอัตราการใช้บริการด้านสื่อสารข้อมูล (ดาต้า) อินเตอร์เนตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การใช้บริการด้านเสียง (วอยซ์) ปรับตัวลดลง จึงทำให้ผู้บริโภคต้องการคิดค่าบริการแบบเหมารวม ที่มีความคุ้มค่ามากกว่า จึงทำให้สงครามด้านราคาของการให้บริการวอยซ์เปลี่ยนไป

http://www.naewna.com/business/143347

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.