Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กุมภาพันธ์ 2558 DTAC.ชวิต ระบุ ปันผลปี57ที่2.34บาทต่อหุ้นรวม5,540.68ลบ. รายได้เสียง 3.52 หมื่นลบ. DATA 2.78 หมื่นลบ. บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 1.46 พันลบ. โทรศัพท์ระหว่างประเทศ3.7 พันลบ. ขายเครื่อง 1.51 หมื่นลบ.

ประเด็นหลัก


นายชวิต แสงอุดมเลิศ Head of Investor Relations บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)(DTAC)เปิดเผยว่ามติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
ที่ประชุมฯอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.34 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,540.68 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20


       โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเสียงอยู่ที่ 3.52 หมื่นล้านบาท รายได้จากดาต้าอยู่ที่ 2.78 หมื่นล้านบาท รายได้จาบริการข้ามแดนอัตโนมัติ 1.46 พันล้านบาท รายได้จากโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) 3.7 พันล้านบาท รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 6.7 พันล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ และชุดเลขหมาย 1.51 หมื่นล้านบาท
_____________________________________________________


ดีแทค เผยปี 57 ลูกค้ารวม 28 ล้านราย พร้อมทุ่มงบลงทุนปีนี้ 1.4 หมื่นล้าน        ดีแทค เผยผลประกอบการปี 2557 ยอดรวมผู้ใช้ 28 ล้านราย ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมสัญญาเร่งติดตั้ง 6,500 สถานีฐานรองรับ 3G/4G ภายในไตรมาส 1 ส่วนปีนี้คาดรายได้เติบโตในเลขหลักเดียวช่วงต่ำ พร้อมเตรียมงบลงทุนปีนี้ไว้ 1.4 หมื่นล้านบาท
     
       โดยผลประกอบการปี 2557 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายได้รวมจะลดลงเล็กน้อย แม้ว่ารายได้จากดาต้า และการขายเครื่องโทรศัพท์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกหักลบด้วยการลดลงของรายได้จากบริการเสียง บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และค่าเชื่อมต่อโครงข่าย อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ได้เพิ่มขึ้น 3% เป็น 34% เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ซึ่งถูกหักลบด้วยต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายในการขาย การตลาดและการบริหารทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ดีแทคได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องมาจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เป็นจำนวน 2.34 บาทต่อหุ้น
     
       ขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 28 ล้านราย ซึ่งจากจำนวนนี้ 20 ล้านรายเป็นลูกค้าดีแทคที่ได้รับการโอนย้ายไปยังคลื่นความถี่ 2100 MHz ส่วนรายได้รวมของปี 2014 อยู่ที่ 9.04 หมื่นล้านบาท ลดลง 4.4% จากปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.07 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจัดการต้นทุนที่ดีมีประสิทธิภาพ
     
       โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเสียงอยู่ที่ 3.52 หมื่นล้านบาท รายได้จากดาต้าอยู่ที่ 2.78 หมื่นล้านบาท รายได้จาบริการข้ามแดนอัตโนมัติ 1.46 พันล้านบาท รายได้จากโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) 3.7 พันล้านบาท รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 6.7 พันล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ และชุดเลขหมาย 1.51 หมื่นล้านบาท
     
       ภายใต้กลยุทธ์ “Internet for All” ดีแทคทุ่มเทความมุ่งมั่นและสามารถผลักดันอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนให้เพิ่มขึ้นเป็น 48% เทียบกับ 33% เมื่อสิ้นปี 2556 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งต่อบริการข้อมูล ฉนั้นเพื่อเตรียมพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดีแทคยังคงเดินหน้าติดตั้งสถานีฐานของทั้ง 3G และ 4G จำนวนกว่า 6,500 สถานีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึง 30 เมืองใหญ่ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2558 สอดคล้องกับโครงการขยายโครงข่ายที่ได้ถูกประกาศในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา จากเมื่อช่วงสิ้นปีติดตั้งแล้วเสร็จ 2,700 สถานร
     
       สำหรับในปี 2015 เป็นที่คาดการณ์ว่ารายได้จากบริการสื่อสารไร้สายจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่จากระดับการแข่งขันที่สูง ซึ่งเป็นเหตุให้รายได้จากการให้บริการโดยรวมไม่สามารถโตได้เต็มศักยภาพ โดยฉพาะในส่วนของการสร้างรายได้จากบริการข้อมูล นอกจากนี้การที่อุตสาหรรมได้เริ่มหันมาใช้อุปกรณ์เครือข่ายร่วมกัน ยังถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหรรมในภาครวม
     
       ขณะที่ประมาณการของปี 2558 ประกอบไปด้วย (1) รายได้จากให้บริการ (ไม่รวม IC) ถูกคาดว่าจะเติบโตในอัตราตัวเลขหลักเดียวในช่วงต่ำ (2) EBITDA margin จะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และ (3) เงินลงทุนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท
     
       นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่ารายได้จะลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและระดับการแข่งขันที่สูงมาก
     
       อย่างไรก็ตาม การเติบโตของบริการข้อมูลไร้สายได้สร้างโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการ ดีแทคมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตในธุรกิจนี้โดยการพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้จากบริการด้านข้อมูลและการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้อุปกรณ์เครือข่ายร่วมกัน และสร้างการแข่งขันที่สมบูรณ์ในอุตสาหกรรม
     

http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000016626

_______________________


ประเด็นหลัก


ดีแทคประกาศผลประกอบการปี 2557 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ารายได้จากบริการข้อมูลและการขายเครื่องโทรศัพท์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกหักลบด้วยการลดลงของรายได้จากบริการเสียง บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และค่าเชื่อมต่อโครงข่าย อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 34 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ซึ่งถูกหักลบด้วยต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายในการขาย การตลาดและการบริหารทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ดีแทคได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องมาจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เป็นจำนวน 2.34 บาทต่อหุ้น_____________________________________________________


ดีแทคประกาศจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาล 2.34 บาทต่อหุ้น

ดีแทคประกาศผลประกอบการปี 2557 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ารายได้จากบริการข้อมูลและการขายเครื่องโทรศัพท์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกหักลบด้วยการลดลงของรายได้จากบริการเสียง บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และค่าเชื่อมต่อโครงข่าย อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 34 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ซึ่งถูกหักลบด้วยต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายในการขาย การตลาดและการบริหารทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ดีแทคได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องมาจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เป็นจำนวน 2.34 บาทต่อหุ้น

ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 28 ล้านราย ซึ่งจากจำนวนนี้ 20 ล้านรายเป็นลูกค้าดีแทคที่ได้รับการโอนย้ายไปยังคลื่นความถี่ 2100 MHz ส่วนรายได้รวมของปี 2014 อยู่ที่ 90.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 จากปีที่ผ่านมา  อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 10.7 พันล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจัดการต้นทุนที่ดีมีประสิทธิภาพ

ภายใต้กลยุทธ์ “Internet for All” ดีแทคทุ่มเทความมุ่งมั่นและสามารถผลักดันอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48 เทียบกับร้อยละ 33 เมื่อสิ้นปี 2556 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งต่อบริการข้อมูล ฉนั้นเพื่อเตรียมพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดีแทคยังคงเดินหน้าติดตั้งสถานีฐานของทั้ง 3G และ 4G จำนวนกว่า 6,500 สถานีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึง 30 เมืองใหญ่ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2558 สอดคล้องกับโครงการขยายโครงข่ายที่ได้ถูกประกาศในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2015 เป็นที่คาดการณ์ว่ารายได้จากบริการสื่อสารไร้สายจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่จากระดับการแข่งขันที่สูง ซึ่งเป็นเหตุให้รายได้จากการให้บริการโดยรวมไม่สามารถโตได้เต็มศักยภาพ โดยฉพาะในส่วนของการสร้างรายได้จากบริการข้อมูล นอกจากนี้การที่อุตสาหรรมได้เริ่มหันมาใช้อุปกรณ์เครือข่ายร่วมกัน ยังถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหรรมในภาครวม

สำหรับประมาณการของปี 2558 ประกอบไปด้วย (1) รายได้จากให้บริการ (ไม่รวม IC) ถูกคาดว่าจะเติบโตในอัตราตัวเลขหลักเดียวในช่วงต่ำ (2) EBITDA margin จะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และ (3) เงินลงทุนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 14 พันล้านบาท

นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่ารายได้จะลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและระดับการแข่งขันที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม การเติบโตของบริการข้อมูลไร้สายได้สร้างโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการ ดีแทคมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตในธุรกิจนี้โดยการพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้จากบริการด้านข้อมูลและการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้อุปกรณ์เครือข่ายร่วมกัน และสร้างการแข่งขันที่สมบูรณ์ในอุตสาหกรรม”

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=264905:--234-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VNrbk0JAeuw


_____________________________________


DTACจ่ายปันผลปี57ที่2.34บาทต่อหุ้นรวม5,540.68ลบ.

นายชวิต แสงอุดมเลิศ Head of Investor Relations บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)(DTAC)เปิดเผยว่ามติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
ที่ประชุมฯอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.34 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,540.68 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจาปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

หากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558    บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2558


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=264825:dtac57234554068&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VNrbq0JAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.